Akava: Työ- ja opiskeluperäistä maahanmuuttoa on lisättävä

Akavan keskeisiä työllisyyspolitiikan tavoitteita uuteen hallitusohjelmaan ovat panostukset osaamiseen, koulutukseen, työhyvinvoinnin ja työkyvyn edistämiseen sekä työ- ja osaamisperusteisen maahanmuuton lisääminen. Akava katsoo, että työvoiman saatavuusharkinnasta pitää luopua.

3.5.2023

– Tarvitsemme lisää maahanmuuttoa, mutta se ei pelkästään riitä. Työelämämme laatuun on kiinnitettävä erityistä huomiota. Tulevan hallituksen pitää laatia laaja ohjelma tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi, jotta voimme lisätä työelämässä aliedustettujen ryhmien, kuten maahanmuuttajien, työllisyyttä ja yhteiskunnallista osallisuutta sekä parantaa asenneilmapiiriä. Tarvitsemme tehokkaita toimia syrjimättömän ja monimuotoisemman työelämän luomiseksi, korostaa Akavan puheenjohtaja Maria Löfgren. 

Akava Works on laatinut tuoreen päivityksen korkean osaamistason maahanmuutosta, joka perustuu Maahanmuuttovirasto Migrin lukuihin. Sen mukaan edellisen 12 kuukauden aikana Suomessa on myönnetty ennätysmäärä oleskelulupia EU- ja Eta-alueen ulkopuolelta tuleville, mutta erityisasiantuntijoille myönnetyt työluvat ja korkean osaamistason maahanmuuton osuus työperäisestä maahanmuutosta ovat laskussa.

– Hallitusohjelmassa pitää sopia keinoista korkean osaamisen maahanmuuton lisäämiseksi merkittävästi. Kuluneen hallituskauden aikana perustettu maahantulon ”pikakaista” oli tärkeä toimi ja sen kehittämistä pitää jatkaa. Lisäksi pitää tuoda uudelleen eduskunnan käsiteltäväksi esitys tutkijoiden oleskelulupien pidentämisestä, joka jäi eduskunnan viime kaudella eduskunnan käsittelyruuhkaan. Parlamentaarisesti hyväksyttyjen TKI-tavoitteiden toteutuminen edellyttää, että maassamme on tulevaisuudessa riittävä määrä korkeakoulutettuja osaajia, Löfgren jatkaa.

Akava ehdottaa seuraavia toimia työ- ja opiskeluperäisen maahanmuuton vahvistamiseksi:

  • Parannetaan asenteita ulkomaalaisia kohtaan edistämällä työelämän yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa.
  • Luovutaan työvoiman saatavuusharkinnasta.
  • Jatketaan maahantulon pikakaistan kehittämistä. 
  • Myönnetään jokaiselle Suomessa korkeakoulututkinnon suorittaneelle automaattisesti pysyvä oleskelulupa.
  • Luodaan mahdollisuuksia ja kannusteita kielen opiskeluun ja oppimiseen.
  • Vahvistetaan kotoutumiskoulutusta.
  • Lisätään kansainvälisen rekrytoinnin pilotteja ja panostetaan Suomen maakuvan kehittämiseen ja markkinointiin.
  • Maahanmuuttajien koulutuksille tarvitaan selkeämpi tunnustamisprosessi ja heidän perheilleen pitää varmistaa tarvittavien palvelujen saatavuus. 

Akavan hallitusohjelmatavoitteet ovat osoitteessa akava.fi/hallitusohjelmatavoitteet

Lisätietoja

Maria Löfgren, Akavan puheenjohtaja, puh. 040 568 2798