Akava: Työkyvyn ja työhyvinvoinnin edistäminen keskeistä työllisyydelle ja taloudelle

Akava korostaa Työhyvinvoinnilla työllisyyttä -hankkeessaan työkyvystä ja työhyvinvoinnista huolehtimisen merkitystä työllisyydelle ja työurien pidentämiselle. Akava on esittänyt useita ratkaisuehdotuksia ja lainsäädäntöuudistuksia, joilla voidaan edistää työhyvinvointia ja työkykyä.

31.3.2022

– Työhyvinvoinnin ja työkyvyn vaikutukset ulottuvat työelämän ohella koko yhteiskuntaan. Niitä edistämällä voidaan vaikuttaa työllisyyteen ja julkiseen talouteen merkittävästi. Työkyvyttömyyden kustannukset ovat useita miljardeja vuosittain, mikä rasittaa julkista taloutta. Siihen kohdistuu suuria paineita myös väestörakenteen muutoksen takia, painottaa Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder.

– Meidän on pidettävä huolta kaikkien työikäisten työkyvystä ja ehkäistävä työkyvyttömyyttä tehokkaammin. Työturvallisuuslain uudistus on tärkeää psykososiaalisen kuormituksen hallitsemiseksi työelämässä. Lisäksi pitää kehittää työaikasuojelua ja työterveyshuoltoa sekä tukea työhön paluuta, sanoo Akavan työmarkkinajohtaja Katarina Murto.

– Mielenterveysperusteisten sairauspoissaolojen ja työkyvyttömyyseläkkeiden määrä on huolestuttavan korkea. Tarvitaan tehokasta ennaltaehkäisyä ja varhaista puuttumista. Mielen hyvinvoinnin edistämisen pitää olla luonnollinen osa kaikkien työpaikkojen henkilöstöpolitiikkaan ja johtamiseen. Jokaisella on oikeus työhyvinvointiin ja turvalliseen työympäristöön, Murto painottaa.

– Kiitämme hankkeessamme mukana olleita tahoja arvokkaasta panoksesta. Yhteistyökumppanimme ovat olleet Aalto-yliopisto, Eläketurvakeskus, Kela, Keva, Mieli ry ja Sitra sekä THL ja Työterveyslaitos, Murto sanoo.

Hankkeen päätösseminaarissa 31. maaliskuuta kello 10–12 keskustellaan työhyvinvoinnista, työkyvystä ja työllisyydestä. Puhujina ovat tasavallan presidentti Sauli Niinistö ja puoluejohtajat sekä THL:n pääjohtaja Markku Tervahauta.

Voit seurata seminaaria osoitteessa https://www.webcasting.fi/akava/gr8MZdAW/

Yhteyshenkilöt

puheenjohtaja Sture Fjäder
Puh. +358400609717

työmarkkinajohtaja Katarina Murto
Puh. +358505689188