Akava: Työllisyystoimenpiteissä on edettävä nopeasti

Akavan hallitus painottaa työllisyystoimenpiteiden kiireellisyyttä keskusteltuaan kokouksessaan Suomen työmarkkinatilanteesta ja työllisyystoimenpiteistä. Ruotsin työmarkkinaministeri Eva Nordmark vieraili Akavan hallituksen kokouksessa ja kertoi maan työllisyyspolitiikan painotuksista viime vuosina. Ruotsin työllisyysaste on kesän jälkeen alentunut hieman, mutta on edelleen 77 prosenttia. Suomessa työllisyysaste on syksyn aikana pysähtynyt 72,6 prosenttiin.

22.1.2020

– Häviämme Ruotsille ja muille keskeisille kilpailijamaille työllisyydessä aivan liian paljon. Suomen hallituksen on esitettävä selkeä suunnitelma siitä, mitä työllisyyden toimenpiteitä se priorisoi ja millä aikataululla. Tulosvastuullisen kolmikannan on näytettävä, että se pystyy saamaan aikaan tuloksia, sanoo Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder.

Työllisyysasteen kasvu yhdellä prosenttiyksiköllä laskee kestävyysvajetta 0,4 prosenttiyksikköä. Nykyisellä kestävyysvajetasolla tämä on noin miljardi euroa.

– Nämä rahat tarvitsemme osaamisen ja talouskasvun vahvistamiseen. Työllisyysasteemme määrittää, millaisia uudistuksia tarvitsemme ja millä aikataululla. Toimenpiteiden tulee olla vaikuttavia ja konkreettisia, Fjäder jatkaa.

Työmarkkinoille on palautettava luottamuksen ilmapiiri

Neuvottelut työehtosopimuksista ovat kesken usealla sopimusalalla ja lakoista on jätetty varoituksia. Kiistely kiky-tunneista hiertää neuvotteluissa.

– On päivänselvää, että työajan pidennys kilpailukykysopimuksen mukaan oli palkanalennus, jolla pyrittiin parantamaan Suomen kilpailukykyä. En allekirjoita näkemystä, että kirjaus olisi voimassa pysyvästi. Jokaisessa liittokohtaisessa neuvottelussa palataan asiaan, mikä hankaloittaa sopimusten syntyä, Fjäder toteaa.  

– Suomen vahvuus on aina ollut kyky ja halu sopia. Jos murennamme tämän tilanteessa, jossa taloutemme ei ole kriisissä, sillä on kauaskantoisia vaikutuksia, Fjäder sanoo.

Yhteyshenkilöt

puheenjohtaja Sture Fjäder
Puh. +358400609717