Akava: Työllisyystoimista on päätettävä budjettiriihessä

Akava korostaa, että syyskuun budjettiriihessä on tehtävä päätöksiä työllisyystoimista, jotka mahdollistavat 75 prosentin työllisyysasteen saavuttamisen. Budjettiriihessä on löydettävä päätösperäiset toimet 30 000 uudesta työpaikasta.

27.8.2020

– Koronakriisi vaatii vielä ensi vuonnakin elvyttäviä toimenpiteitä, mutta työllisyystavoitteesta pitää ottaa lujempi ote jo nyt. Pysyvät menolisäykset, jotka eivät luo uutta työtä, pitää jättää tässä tilanteessa tekemättä. Korkea työllisyysaste on paras keino uudistaa hyvinvointiyhteiskuntaa, sanoo Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder.

Nuorten tulo- ja uranäkymät ovat koronakriisin vuoksi heikot ja heidän työttömyytensä on kasvanut.

– Nuorten uskoa tulevaisuuteen pitää vahvistaa koulutusta ja työllisyyttä edistävin erityistoimenpitein. Ehdotukset irtisanomismallista, jossa työvoiman vähentämisjärjestys määräytyisi työsuhteen keston mukaan, nakertavat luottamusta. Akava ei kannata minkään tyyppistä irtisanomisjärjestystä, Fjäder toteaa.

– Tarvittavista rakenteellisista uudistuksista pitää uskaltaa keskustella jo budjettiriihessä ja sopia niiden valmistelun aloittamisesta. Edessä on muutoin hallitsemattomia julkisten menojen leikkauksia tai veronkorotuksia, Fjäder jatkaa.

Akava puolustaa työttömyyskassoihin perustuvan ansiosidonnaisen työttömyysturvan järjestämistapaa.

– Kassojen elinvoimasta on huolehdittava ja niiden toiminta-aluetta voitaisiin laajentaa. Niiden pitäisi pystyä hankkimaan ammattiliitoilta työllistymistä edistäviä palveluja, kuten urapalveluja ja koulutusta. Olen varma, että nykyiset kassat tuntevat jäsentensä tilanteen ja avun tarpeen paremmin kuin jokin jättimäinen uusi toimija, jota jotkut näyttävät kaipaavan, Fjäder toteaa.

Omaehtoinen opiskelu työttömyysturvalla ja aikuiskoulutustuki on säilytettävä. Kouluttautuminen työttömyysaikana ehkäisee työttömyyden pitkittymistä. Päivittämällä osaamista opintovapaalla voi vastata työelämän muuttuviin osaamistarpeisiin.

– Myös työllisyysasteen kasvattaminen edellyttää koulutusasteen nostamista ja osaamisen pitämistä ajan tasalla. Emme hyväksy heikennyksiä omaehtoiseen opiskeluun työttömyysturvalla tai aikuiskoulutustuen leikkaamista. Leikkausesitysten sijasta tarvitaan uusia välineitä, kuten osaamisseteliä ja verokannusteita jatkuvan oppimisen edistämiseksi, Fjäder sanoo.

Korkeakoulutettujen lomautukset vähentyneet kesän aikana

– Korkeakoulutettujen lomautusten määrä oli korkeimmillaan toukokuussa ja on sen jälkeen laskenut. Heinäkuun lopussa kokoaikaisesti lomautettuna oli 17 600 korkeakoulutettua, mikä on 48 prosenttia vähemmän kuin toukokuussa, toteaa Akavan pääekonomisti Pasi Sorjonen.

– Korkeakoulutettujen työttömien määrä näyttää laskelmiemme perusteella kohonneen noin 8 000 henkilöllä maaliskuun jälkeen. Tämä nousu näyttää tapahtuneen pääasiassa huhtikuun aikana. Edelleen on jäljellä huoli, että työpaikkoja katoaa pysyvämmin, jos lomautukset pysyvät pidempään poikkeuksellisen korkeina, Sorjonen jatkaa.

Tutustu Akavan budjettiriihikannanottoon

Tutustu Akava Works -lomautuskatsaukseen

Yhteyshenkilöt

puheenjohtaja Sture Fjäder
Puh. +358400609717

pääekonomisti Pasi Sorjonen
Puh. +358505575271