Akava, Upseeriliitto, Päällystöliitto ja Suomen Poliisijärjestöjen Liitto: Turvallisuuden tekijöille lisää resursseja

Akava, Upseeriliitto, Päällystöliitto ja Suomen Poliisijärjestöjen Liitto korostavat, että turvallisuuspoliittisen toimintaympäristön muutosten ja huolestuttavan kehityksen vuoksi on parannettava ulkoisen ja sisäisen turvallisuuden toimijoiden resursseja. Kevään kehysriihessä on lisättävä voimavaroja kaikille turvallisuusviranomaisillemme.

7.3.2022

– Turvallisuuspoliittinen toimintaympäristö on muuttunut nopeasti Euroopassa. Oma toimintaympäristömme on ollut haasteellinen jo ennen Venäjän hyökkäystä Ukrainaan kyberturvallisuus- ja tiedustelutilanteen takia. Turvallisuuden resurssit korostuvat yhä vahvemmin. Meidän pitää kehysriihen päätöksissä varmistaa, että ulkoisen ja sisäisen turvallisuuden tekijät saavat tärkeään työhönsä tarvittavat voimavarat, sanoo Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder.

– Puolustusvoimien valmiutta pitää yhä korottaa. On selvää, että sotilaat tekevät sen. Puolustusvoimien vanhentunut työaikalaki ja työaikasopimukset eivät ole tehty valmiutta ajatellen. Nyt on syytä huolehtia siitä, että sotilaiden palautumiselle on mahdollisuus muuttuneissa olosuhteissa. Olemme kertoneet haasteista puolustusministerille ja esittäneet lainsäädännön uudistamista, toteaa Upseeriliiton puheenjohtaja Ville Viita.

– Rajaturvallisuuden määrärahatarpeisiin on vastattava siten, että henkilöstöleikkauksiin ei tarvitse ryhtyä eikä Rajavartiolaitoksen tekniseen tasoon puuttua, sanoo Päällystöliiton puheenjohtaja Jyrki Lukkarinen.

Kehysriihessä on varmistettava voimavaralisäykset sisäiseen turvallisuuteen. Pidemmällä aikavälillä pitää turvata rahoitus, joka vastaa vähintään sisäisen turvallisuuden selonteossa esitettyjä voimavaratarpeita. Tällä hetkellä rahoitus ei ole riittävällä tasolla, mikä kävi ilmi myös helmikuussa julkaistussa poliisin rahankäyttöä tutkineessa selvityksessä.

– Sisäisen turvallisuuden ketjun toimivuuden tärkeys korostuu myös ulkoisten kriisien aikana. Poliisin, oikeuslaitoksen ja Hätäkeskuslaitoksen resurssivaje uhkaa sekä sisäisen turvallisuuden ammattilaisten työssäjaksamista että kansalaisten oikeusturvaa. Kokonaisturvallisuus vaatii kaikkien näiden osa-alueiden pitkäjänteistä ja riittävää resursointia, sanoo Suomen Poliisijärjestöjen Liiton puheenjohtaja Jonne Rinne.

 

Lisätietoja

Puheenjohtaja Sture Fjäder, Akava, puh. 0400 609 717

Puheenjohtaja Ville Viita, Upseeriliitto, puh. 044 501 0378

Puheenjohtaja Jyrki Lukkarinen, Päällystöliitto, puh. 040 301 9291

Puheenjohtaja Jonne Rinne, Suomen Poliisijärjestöjen Liitto SPJL, puh. 050 399 8795