Akava: Uusi työaikalaki merkitsee parempaa työaikasuojelua ja joustavuutta

Akavan mielestä hyvää hallituksen esityksessä uudeksi työaikalaiksi on, että siinä turvataan työntekijöiden työaikasuojelu. Joustavilla työaikajärjestelyillä pyritään helpottamaan työn ja yksityiselämän yhteensovittamista. Akava painottaa, että uuden työaikamallin, joustotyön, tulee kuitenkin olla asiantuntijatyössä pikemminkin poikkeus kuin sääntö.

27.9.2018

Akava on tyytyväinen, että asiantuntijat ja keskijohto kuuluvat uuden työaikalain soveltamisen piiriin. Soveltamisalaan ei tule merkittäviä muutoksia ja se täyttää EU:n työaikadirektiivin vaatimukset.

– Tärkeä parannus on, että työaikasuojelun näkökulma on otettu huomioon lisäämällä työaikalakiin säännökset lakisääteisestä työaikapankista. Esityksen mukaan työaikapankin käyttöönotosta voitaisiin sopia kaikilla työpaikoilla siihen katsomatta, onko työnantajan työehtosopimuksessa määräyksiä työaikapankista, sanoo Akavan johtava asiantuntija Miia Kannisto.

Esityksessä tunnistetaan työmatkojen aiheuttama kuormittuminen ja sen vaikutukset työturvallisuuteen. Valitettavasti lakiesitys ei kuitenkaan paranna työnsä takia paljon matkustavien asemaa. Esityksen perustelujen mukaan työnantajan on pelkästään kiinnitettävä huomiota palautumiseen.

Akava korostaa, että työmatkojen aiheuttaman ylikuormituksen välttämiseksi ja palautumisen varmistamiseksi työmatkoihin käytettävä aika tulisi lukea työntekijän työajaksi. Matka-aika luetaan uudenkin esityksen mukaan työajaksi ainoastaan, jos se on samalla osa työsuoritusta.

Uuden joustotyöaikajärjestelyn käyttöä pitää jatkossa seurata ja korjata mahdolliset ongelmat. Joustotyössä vähintään puolet työajasta olisi sellaista, jonka sijoittelusta ja työntekopaikasta työntekijä voisi itsenäisesti päättää. Työnantaja ja työntekijä voisivat sopia joustotyöstä yhteisellä sopimuksella. Lakiluonnoksen kirjaus joustotyöstä kaivannee täsmentämistä, jotta sitä käytetään vain silloin, kun asiantuntija voi hyvin itsenäisesti päättää työntekemisen ajasta, paikasta ja määrästäkin.

Akava on pettynyt siihen, että lain valmistelun loppuvaihe ei ollut kolmikantaista. On odotettavissa, että lain soveltamisesta syntyy epävarmuutta.

Hallitus antoi tänään 27.9. esityksen uudeksi työaikalaiksi eduskunnalle. Tavoitteena on, että laki tulee voimaan vuoden 2020 alussa.

Yhteyshenkilöt

johtava asiantuntija Miia Kannisto
Puh. +358505515292