Akava valmis etenemään paikallisessa sopimisessa – kompromissikykyä tarvitaan kaikilta

Akava korostaa, että paikallisen sopimisen edistäminen edellyttää kompromissikykyä kaikilta. Akava on valmis edistämään paikallista sopimista yksityisellä sektorilla ja pitää tärkeänä, että luottamus työmarkkinoilla vahvistuu.

3.3.2021

Kolmikantainen työryhmä, joka valmisteli paikallisen sopimisen edistämistä, ei päässyt ratkaisuun määräaikaan 1. maaliskuuta mennessä. Työryhmä on esittänyt, että työtä jatketaan. Asian ratkaiseminen siis siirtyy eteenpäin.

– Paikallisen sopimisen edistäminen vaatii kaikilta kompromissikykyä. Ratkaisun lykkääminen siirtää ongelmia eteenpäin. Ajattelutapaa tulisi muuttaa, jotta pääsemme eteenpäin ja nyt tarvitaan vastaantuloa puolin ja toisin nykytilanteeseen nähden. On tärkeää vahvistaa luottamusta työmarkkinoilla, sanoo työmarkkinajohtaja Katarina Murto.

– Akava on valmis edistämään paikallista sopimista yksityisellä sektorilla työehtosopimusjärjestelmän puitteissa sekä mahdollistamalla sen järjestäytymättömissä yrityksissä, jotka noudattavat yleissitovaa työehtosopimusta, yhdenvertaisella tavalla järjestäytyneiden yritysten kanssa. Akavalla on valmius saattaa yritykset samaan asemaan järjestäytymiseen katsomatta, mikä edistäisi paikallista sopimista merkittävästi, Murto sanoo.

– Paikallisella sopimisella voidaan saavuttaa hyötyjä sekä työnantajien että palkansaajien näkökulmasta, se tuo esimerkiksi tuottavuutta, joustavuutta ja työhyvinvointia. Paikallinen sopiminen on kuitenkin monitahoista, eikä se tarkoita vain parannuksia työehtoihin, Murto huomauttaa.

– Työpaikkatasolla neuvotteleminen edellyttää osaamista, hyvää tiedonkulkua ja yhteistä ymmärrystä paikallisen sopimisen tarpeista ja tavoitteista. Neuvottelutasapainon pitää olla kunnossa. Akava katsoo, että luottamusmiehen asemaa ja valintaoikeutta tulee vahvistaa lainsäädännössä, Murto sanoo.

– Paikallinen sopiminen on osa sopimusjärjestelmää ja työehtojen kokonaisuutta. On hyvä muistaa, että työehtosopimuksissa sovitaan kattavasti työehtojen vähimmäistaso. Paikallinen sopiminen tarkoittaa, että mahdollistetaan sopiminen toisin kuin työehtosopimuksessa on sovittu. Näin ollen osapuolikysymyskin on ratkaistava työehtosopimusosapuolten kesken. Paikallisen sopimisen kaikki puolet ja mahdolliset vaikutukset on hyvä avoimesti tuoda esiin. Asiallista ja rakentavaa keskustelua on syytä lisätä yhteiskunnassa, jotta yhteisiä ratkaisuja voidaan löytää, Murto sanoo.

Yhteyshenkilöt

työmarkkinajohtaja Katarina Murto
Puh. +358505689188