Akava Works ja PTT: Koulutus, perhetilanne, ikä ja sukupuoli vaikuttavat osakkuuden saamiseen

Tuore Akava Works -selvitys osoittaa, että Suomessa osakkuuden yrityksissä saavat useammin korkeasti koulutetut, perheelliset ja hieman alle 40-vuotiaat miehet.

11.9.2020

Akava Worksin Pellervon taloustutkimus PTT:ltä tilaamassa tutkimuksessa selvitettiin, millaiset työntekijät saavat tyypillisesti osakkuuden yrityksistä. Tutkimuksessa kartoitettiin taustatekijöitä, jotka vaikuttavat osakkuuden saamisen todennäköisyyteen rekrytoinnin yhteydessä ja sen jälkeisinä vuosina.

– Tutkimuksessa havaittiin, että osakkuuden saaneet työntekijät ovat useammin korkeasti koulutettuja perheellisiä miehiä, joiden keski-ikä on hieman alle 40 vuotta, kertoo Akavan johtava asiantuntija Anu Tuovinen.

Korkea koulutustaso on yksi tutkimuksessa havaituista osakkuuteen vaikuttavista tekijöistä.

– Akavan viesti on, että koulutus kannattaa aina ja kouluttautuminen on tie menestykseen työ- ja yrityselämässä. Tutkimus vahvistaa tätä tärkeää viestiämme, Tuovinen tiivistää.

Tutkimuksessa havaittiin myös, että osakkuus on naisilla harvinaisempaa kuin miehillä. Havaintoa eivät kuitenkaan selitä perhetekijät, koulutus tai työskentely naisvaltaisilla aloilla.

– Aineistosta ei nähdä, johtuuko naisten pienempi osuus osakkuuden saajissa siitä, että he hyväksyvät osakkuustarjouksen harvemmin, vai siitä, että heille tarjotaan osakkuuksia harvemmin. Tätä olisi tärkeää selvittää lisää, kommentoi PTT:n vanhempi ekonomisti Henna Busk.

Osakkuudesta ja osakkuuteen vaikuttavista taustatekijöistä on tehty aiempaa tutkimusta vain vähän. Tänään julkaistussa kaksiosaisen tutkimushankkeen jälkimmäisessä osassa tarkasteltiin ekonometrisin menetelmin vuosina 2007–2013 rekrytoituja työntekijöitä.

Tutkimus

Tutkimus Akava Worksin verkkosivuilla: https://akavaworks.fi/julkaisut/raportit/palkkatyo-vai-osakkuus-ekonometrinen-analyysi-tyontekijoiden-osakkuuteen-vaikuttavista-tekijoista/

Tutkimuksen julkaisutilaisuuden verkkolähetys ja tallenne: https://www.mediaserver.fi/live/akavaworks