Akava Works -selvitys: Työntekijöiden kilpailukieltoja on ryhdyttävä valvomaan tai niiden käyttömahdollisuuksia on rajoitettava

Aalto-yliopiston taloustieteen ryhmä selvitti Akava Worksin toimeksiannosta työntekijöiden kilpailukieltosopimusten hyötyjä ja haittoja työmarkkinoilla. Selvitys tarkastelee laajasti käytössä olevien kilpailukieltosopimusten vaikutusta yhteiskunnan kokonaishyvinvointiin.

6.9.2018

– Selvityksemme osoittaa, että kilpailukieltosopimuksia tehdään varsin kevein perustein ja että niiden käyttö on lisääntynyt. Lainsäätäjän pitäisi havahtua, sillä nykykäytäntö heikentää työvoiman liikkuvuutta ja sitä kautta kilpailua niin työmarkkinoilla kuin hyödykemarkkinoillakin. Tarvitaan joko viranomaisvalvontaa tai nykyisen lainsäädännön muuttamista, sanoo professori Matti Liski.

 

Akava on aiemmin selvittänyt kilpailukieltosopimusten käytön yleistymistä. Vuonna 2017 tehdyn selvityksen mukaan jo noin 45 prosentissa yrityksissä työskentelevien akavalaisten uusista työsopimuksista on kilpailukieltoa tarkoittava ehto.

 

– Näyttää siltä, että uusiin työsopimuksiin liitetään nykyään kilpailukielto liian rutiininomaisesti ja ilman painavia syitä. Kilpailukieltojen määrän palauttaminen tarkoituksenmukaiselle tasolle edellyttää kilpailukieltojen viranomaisvalvontaa tai lainsäädännöllisiä rajoituksia, toteaa Akavan pääekonomisti Pasi Sorjonen

 

– Kilpailukieltojen haitat on nyt selvitetty. Laajasti käytetyistä kilpailukielloista on luovuttava tai niiden käyttöä selvästi rajoitettava. Lainsäädäntöä on muutettava pikaisesti, vaatii Akavan vastaava lakimies Vesa Vuorenkoski.

 

Aalto-yliopiston selvitys kilpailukieltojen käytöstä:
https://akavaworks.fi/julkaisut/kilpailukieltosopimuksen-periaatteellinen-tarkastelu-ajatuksia-saantelyn-kehittamisen-pohjaksi/

Kilpailukiellot akavalaisilla -selvitys (2017):
https://akavaworks.fi/wp-content/uploads/sites/2/2020/08/kilpalukiellot-akavalaisilla-2017.pdf

 

Lisätietoja

 

Vesa Vuorenkoski, vastaava lakimies, Akava, puh. 040 742 6082
Matti Liski, professori, Aalto-yliopisto, puh. 040 353 8173