Akava Works -talousennuste: talouskasvu jää hitaaksi vuosina 2021 ja 2022

Suomi selviää koronaviruspandemiasta huomattavan pienellä kokonaistuotannon pudotuksella verrattuna moniin muihin maihin. Akava Works -talousennusteen ”Kyllä vai ei?” mukaan kokonaistuotanto supistuu 3,2 prosenttia vuonna 2020. Vastaavasti lähivuosien talouskasvu jää verraten hitaaksi, vajaaseen kahteen prosenttiin vuosina 2021 ja 2022.

9.12.2020

– Vuotta 2021 koskeva ennuste on vahvasti ehdollinen kyllä vai ei -tyyppisille oletuksille pandemian vaikutuksista. Miten ajattelemme koronaviruspandemian vaikuttavan kuluttajien käyttäytymiseen ja milloin oletamme elämän palaavan normaaliksi? Toimiva rokote on olennainen asia elämän normalisoitumiseksi, sanoo Akavan pääekonomisti Pasi Sorjonen.

– Palvelutuotannon ja työllisyyden palautuminen kestää useita kuukausia sellaisilla aloilla, joiden toiminta perustuu ihmisten tapaamiseen, liikkumiseen ja matkustamiseen. Oletamme, että ulkomaanmatkailu palaa laajassa mitassa tavanomaisemmaksi vasta vuoden 2021 lopulla, Sorjonen jatkaa.

Vienti kasvaa kunnolla vasta vuonna 2022

Vienti supistuu vuonna 2020 runsaat 10 prosenttia ja yltää piristymisestään huolimatta vain lähes nollakasvuun vuonna 2021: Vasta vuonna 2022 palvelut vauhdittavat viennin reippaaseen nousuun.

– Palveluvienti nousee kurimuksestaan vuoden 2021 aikana vain osittain ja varsin myöhään. Teollisuuden tilausten painuksissa olevat lukemat ennakoivat puolestaan tavaraviennille vaikeaa alkuvuotta, Sorjonen sanoo.

Investoinnit ovat supistuneet korona-aikana selvästi odotettua vähemmän. Pelätyn kaltaista romahdusta ei tullut. Lähivuosille ei ole luvassa kovin paljon nousuakaan.

– Rakennusinvestointien odotetaan vähenevän suuren osaa ennustejaksoa. Myös kone- ja laiteinvestointien alamäki luultavasti vielä jatkuu jonkin aikaa. Talouden tulevalle kasvukyvylle tärkeiden aineettomien investointien kasvu jää lähivuosina hitaaksi. Tavoitteeksi asetettu TKI-panostusten neljän prosentin BKT-osuus näyttää vaikealta saavuttaa, Sorjonen toteaa.

Työllisyys paranee ja työttömyys alenee varsin hitaasti. Työttömyysaste laskee nykytasoltaan vain vähän ja on keskimäärin 8,1 prosenttia vuonna 2021 ja 7,8 prosenttia vuonna 2022.

Vielä ei tiedetä, kuinka paljon yrityksiä menee koronaviruspandemian vuoksi nurin. Tässä vaiheessa vaikuttaa kuitenkin, että yritystoiminnan lopetuksista aiheutuvat pysyvät tuotannon menetykset jäävät pienemmiksi kuin keväällä pelättiin.

– Kokoaikaisesti lomautettujen määrä on viime kuukausina kuitenkin jämähtänyt poikkeuksellisen korkeaksi. Riski on, että liian moni lomautuksista kääntyy irtisanomiseksi ja työttömyys nousee ennakoitua suuremmaksi, Sorjonen jatkaa.

Tutustu Akava Worksin joulukuun 2020 talousennusteeseen osoitteessa https://akavaworks.fi/julkaisut/ennusteet/talousennuste-12-2020-kylla-vai-ei/

 

Yhteyshenkilöt

pääekonomisti Pasi Sorjonen
Puh. +358505575271