Akavan Fjäder: Edellytämme uudelta hallitukselta lisäpanostuksia työllisyyteen

Puheenjohtaja Sture Fjäder otti Akavan liittokokouksessa kantaa käynnissä oleviin hallitusohjelmaneuvotteluihin. Akava edellyttää, että uuteen hallitusohjelmaan sisällytetään toimenpiteitä, jotka parantavat pelkän perusasteen varassa olevien työllisyyttä.

20.5.2019

Tulevan hallitusohjelman pitää tukea työllisyyttä ja työn tekemisen kannustavuutta. On huomioitava, että tällä hetkellä suuri määrä nuoria jää ilman toisen asteen tutkintoa ja on käytännössä vailla ammattitaitoa. Suomen on mahdotonta saavuttaa 75 prosentin työllisyysastetta, ellei perusasteen suorittaneiden työllisyysastetta saada ratkaisevasti nostettua. Tavoitteen saavuttamiseksi tarvitsemme myös kovia päätöksiä, Fjäder linjaa.

Akava muistuttaa, että varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen panostaminen on merkittävä tulevaisuusinvestointi.

 Myös yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen perusrahoitusta on lisättävä ja TKI-panostukset on nostettava neljään prosenttiin bruttokansantuotteesta. Näillä toimenpiteillä vahvistetaan osaamistasoa, ehkäistään syrjäytymistä sekä luodaan välineet jatkuvan oppimisen kehittämiseen, Fjäder linjaa.

Seuraavalla hallituskaudella on tärkeää saada aikaan hyvä yhteistyö työmarkkinoiden ja hallituksen välillä.

 Toivon, että avoin vuoropuhelu ja yhdessä tekeminen jatkuvat uuden hallituksen kanssa. Toimivat työmarkkinat ovat koko Suomen etu, sanoo Fjäder.

Puheenjohtaja Fjäderin liittokokouspuhe on liitteenä.

Yhteyshenkilöt

puheenjohtaja Sture Fjäder
Puh. +358400609717

Ladattavat liitteet

Lataa liite