Akavan kokonaisjäsenmäärä kasvoi vuonna 2020

Akavan liittojen jäsenmäärä on nyt 611 391, missä oli kasvua 2 580. Maksavien jäsenten lukumäärä kasvoi viime vuonna 7 161 jäsenellä ja on yhteensä 436 636. Akavan liitoissa on yhteensä 115 545 opiskelijajäsentä.  

8.3.2021

Maksavien jäsenten määrä edustaa jäsenmaksua tilastointiajankohtana maksavien määrää. Maksusta vapautetut jäsenet ovat pääasiassa opiskelijoita ja eläkeläisiä.

 – Jäsenmäärän kasvun jatkuminen viime vuonna kertoo siitä, että Akava liittoineen on tehnyt oikeita asioita. Vuosi 2020 oli akavalaisillekin poikkeuksellinen, mikä vaikutti palvelujen ja tuen tarpeeseen keväällä voimakkaasti. Vastasimme yhdessä liittojen kanssa kasvaneeseen palvelutarpeeseen aktiivisesti. Olimme aloitteellisia työmarkkinajärjestöjen ja valtion toimissa palkansaajien ja yrittäjien turvaverkkojen parantamiseksi. Palveluille ja edunvalvonnalle on yhä suuri tarve, toteaa Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder.

 – Akavan liitot tarjosivat tukea ja turvaa suurelle määrälle jäseniä vuonna 2020, kun koronakriisi nosti esiin työelämässä uudenlaista epävarmuutta. Suosittuja palveluja ovat esimerkiksi uraohjaus, neuvonta ja juristipalvelut työsuhdeasioissa, koulutukset ja verkkoseminaarit. Lisäksi liittomme tarjoavat monenlaisia verkostoja, kertoo kehityspäällikkö Ida Mielityinen Akavasta.

Akavan liitoista eniten uusia jäseniä sai Tekniikan akateemiset TEK, johon liittyi 1 944 uutta jäsentä. Suhteutettuna edellisvuoden jäsenmääriin eniten kasvoi Akavan Erityisalat (+4,7 prosenttia).

– Olemme jo parin vuoden ajan luoneet uusia jäsenpalveluita ja nostaneet yhteiskunnallisessa keskustelussa esiin asioita, jotka ovat jäsentemme kannalta keskeisiä. Uskon, että jäsenmäärämme kasvu perustuu juuri siihen, että teemme ja puhumme oikeista asioista, toteaa toiminnanjohtaja Jari Jokinen Tekniikan akateemiset TEKistä.

– Akavan Erityisaloihin liittyi viime vuonna uusi jäsenyhdistys, Liiketalouden liitto LTA. Tämä vahvistus oli suurin yksittäinen syy jäsenkasvuumme. Liitoista saatu tuki korostui työmarkkinoiden epävarmuuden lisäännyttyä. Edustamamme kulttuuri-, tapahtuma-, ravitsemis- ja matkailualat ovat kärsineet eniten pandemiasta, kertoo toiminnanjohtaja Salla Luomanmäki Akavan Erityisaloista. 

Jäsenmäärätiedot on koottu 1. tammikuuta 2021 tilanteen mukaan. Akavan liittojen jäsenmäärätiedot ovat käytettävissä osoitteessa http://www.akava.fi/jasenmaarat.

 

Lisätietoja

Puheenjohtaja Sture Fjäder, Akava, puh. 0400 609 717

Kehityspäällikkö Ida Mielityinen, Akava, puh. 050 594 0731

Toiminnanjohtaja Jari Jokinen, Tekniikan akateemiset TEK, puh. 0400 914 839

Toiminnanjohtaja Salla Luomanmäki, Akavan Erityisalat, puh. 040 700 7800