Aktiivimallin kehittämistä pohtineen työryhmän työ päättyi

Työttömyysturvan aktiivimallin kehittämistarpeita pohtinut kolmikantainen työryhmä päätti työnsä helmikuun lopussa. Ryhmä löysi aktiivimallista kehittämisen ja yksinkertaistamisen mahdollisuuksia.

5.3.2019

– Päättyneessä työryhmässä nähtiin mahdollisena, että aktiivimallin joitakin säädöksiä yksinkertaistetaan, jotta esimerkiksi erilaisiin palveluihin osallistumisia voisi yhdistellä – toisin kuin nykyään. Näin aktiivisuusedellytyksen täyttäminen olisi helpompaa. Lisäksi pidettiin mahdollisena, että selvitetään erilaisten työllistymisen muotojen yhdistämistä aktiivisuusedellytyksen täyttymistä arvioitaessa, kertoo ekonomisti Heikki Taulu.

Ryhmässä käytiin periaatteellista keskustelua siitä, miksi aktiivimallissa ei voi osoittaa aktiivisuutta pelkällä työn hakemisella. Akava on korostanut, että työttömän näkökulmasta voi tuntua epäoikeudenmukaiselta, että aktiivinenkaan työnhaku ei sellaisenaan oikeuta etuuden tason säilymiseen. Toisaalta työttömän velvollisuuksiin kuuluu jo lähtökohtaisesti työn hakeminen. Työryhmä ei tehnyt esitystä työnhakuun liittyen.

Akava ei alun perin vastustanut työttömyysturvan aktiivimallin voimaantuloa, koska silloisten arvioiden mukaan sillä olisi myönteisiä vaikutuksia työllisyyteen. Akava pitää ensiarvoisen tärkeänä, että Suomen työllisyysaste saataisiin nostettua kohti 75 prosentin tasoa ja sen yli.

– Työttömyysturvan aktiivimallista valmistuu kevään aikana arviointitutkimus, jolla pyritään selvittämään sen voimaantulon jälkeen toteutuneita vaikutuksia. Tulokset saattavat antaa uudelleen aihetta pohtia aktiivimallin tarkoituksenmukaisuutta, Taulu jatkaa.

Lisää aiheesta: Sosiaali- ja terveysministeriön tiedote: Työryhmä: Aktiivimallia koskevaa sääntelyä mahdollista yksinkertaistaa

Yhteyshenkilöt

ekonomisti Heikki Taulu
Puh. +358503612869