Piia Rekilä Akavaan yhteiskunta-asioiden päälliköksi

Hallintotieteiden maisteri Piia Rekilä aloittaa Akavassa yhteiskunta-asioiden päällikkönä 1. kesäkuuta 2021. Hän toimii uudessa tehtävässään kasvu- ja osaamisasioiden tiiminvetäjänä Akavan vaikuttamisen toiminnossa. Rekilä siirtyy Akavaan työministeri Tuula Haataisen erityisavustajan tehtävästä.

20.5.2021

Akavassa Rekilän vastuulla ovat elinkeino-, kasvu- ja yrittäjyyspolitiikka, osaaminen ja koulutuspolitiikka, työllisyys- ja työvoimapolitikka sekä soteasiat. Tiimin tehtäviin kuuluu myös EU-vaikuttaminen.

Rekilällä on laaja työkokemus yhteiskunta-asioista. Työministerin erityisavustajana hänen vastuullaan vuodesta 2019 ovat olleet työllisyys- ja työvoimapolitiikka sekä elinkeinoministerin asioiden seuranta. Hän on työskennellyt työ- ja elinkeinoministeriössä virkamiehenä vuodesta 2009 alkaen. Monipuolisista tehtävistä merkittävimpiä ovat neuvottelevan virkamiehen tehtävät ensin yritys- ja alueosastolla, viimeksi alueet ja kasvupalvelut -osastolla.

– Piia Rekilällä on monipuolinen kokemus yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta ja laajat verkostot. Hän on toiminut politiikassa, hallinnossa, yrityselämässä ja opiskelijajärjestöissä. Kokemus esihenkilötyöstä antaa hyviä valmiuksia kehittää ja koordinoida vaikuttamistoimintaa. On hienoa, että saamme hänen kokemuksensa ja osaamisensa Akavaan, sanoo johtaja Pekka Piispanen.

– Olen todella innostunut mahdollisuudesta päästä osaksi osaavaa työyhteisöä ja osallistua uudessa tehtävässä suomalaisen yhteiskunnan kehittämiseen, toteaa Piia Rekilä.

Rekilän tehtävä Akavassa on määräaikainen ja se kestää Vesa Vuorenkosken toimivapaan ajan kesäkuuhun 2023 saakka. Vuorenkoski siirtyi Akavasta Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppuraisen valtiosihteeriksi.

Lisätietoja

Johtaja Pekka Piispanen, puh. 040 544 0302

Piia Rekilä, puh. 044 300 9484