Akavan kansainvälisen vaikuttamisen painopiste siirtyy EU-tasolle

Akava on päättänyt erota ITUCin (International Trade Union Confederation) jäsenyydestä vuoden 2022 alusta lähtien. Akavan hallitus päätti asiasta kokouksessaan 8. kesäkuuta arvioituaan keskusjärjestön jäsenyyksiä toiminnan, vaikuttavuuden ja talouden näkökulmasta.

27.6.2021

Akava pysyy ETUCin eli Euroopan ammatillisen yhteisjärjestön ja Euroopan korkeakoulutettujen neuvottelukunnan Eurocadresin jäsenenä. Akava tekee myös tiivistä yhteistyötä pohjoismaisten korkeakoulutettujen keskusjärjestöjen kanssa. Akavan hallituksen linjauksen mukaan kansainvälisen vaikuttamisen painopiste on EU-tasolla.

Akava tekee jatkossakin töitä maailmantason asioiden parissa. Jatkamme jäsenenä YK:n kansainvälisen työjärjestön ILO:n Suomen neuvottelukunnassa ja osallistumme muun muassa sen vuotuiseen työkonferenssiin. Akava jatkaa Reilu kauppa ry:n jäsenenä. Otamme maailmantason asioita esille EU-politiikassa ja EU-vaikuttamisessamme, esimerkiksi kauppapolitiikan yhteydessä. Useat Akavan jäsenjärjestöt ovat mukana kehitysyhteistyötoiminnassa ja esimerkiksi SASK ry:ssä.

Lisätietoja:

Markus Penttinen

kansainvälisten asioiden päällikkö

+358407728861