Yhteenveto Akavan liittokokouksesta – toiminta- ja taloussuunnitelma, sääntömuutoksia ja uuden hallituksen valinta

Puheenjohtaja Sture Fjäder luovutti hopeisen ansiomerkin kultaisin lehvin Akavan Erityisalojen toiminnanjohtaja Salla Luomanmäelle ja Agronomiliiton toiminnanjohtaja Jyrki Wallinille sekä hopeisen ansiomerkin Ammattiliito AVAn puheenjohtaja Kirsi Huhtamäelle.   Liittokokous vahvisti toimintasuunnitelman vuodelle 2020 sekä määräsi jäsenmaksun suuruuden. Kokous vahvisti talousarvion vuodelle 2020 hallituksen esittämässä muodossa. Kokous vahvisti käytännön, että hallituksen jäsenille...

27.11.2019

Puheenjohtaja Sture Fjäder luovutti hopeisen ansiomerkin kultaisin lehvin Akavan Erityisalojen toiminnanjohtaja Salla Luomanmäelle ja Agronomiliiton toiminnanjohtaja Jyrki Wallinille sekä hopeisen ansiomerkin Ammattiliito AVAn puheenjohtaja Kirsi Huhtamäelle.

Ansiomerkkien saajat Jyrki Wallin, Salla Luomanmäki (keskellä) ja Kirsi Huhtamäki (oikealla) ryhmäkuvassa.

 

Liittokokous vahvisti toimintasuunnitelman vuodelle 2020 sekä määräsi jäsenmaksun suuruuden. Kokous vahvisti talousarvion vuodelle 2020 hallituksen esittämässä muodossa. Kokous vahvisti käytännön, että hallituksen jäsenille ja muiden toimielinten jäsenille ei makseta kokouspalkkiota muutoin kuin Akavan opiskelijoiden valtuuskunnan jäsenille talousarvion mukaisesti. Tilintarkastajan palkkio maksetaan laskun mukaan.

Kokouksessa käsiteltiin sääntömuutoksia Akavan sääntöjen pykälään 12 ja 15. Muutokset pykälään 12 hyväksyttiin. Opiskelijoiden edustusta Akavan hallituksessa koskenut hallituksen esitys sääntömuutokseksi hylättiin äänestyksen jälkeen.

Liittokokous päätti hallituksen kokoonpanosta tulevalle kaksivuotiskaudelle vaalivaliokunnan esityksen mukaisesti. Akavan hallituksen jäsenet ovat seuraavat (luettelossa nimet ryhmiteltynä siten että ensin mainitaan varsinainen jäsen, toisena hänen henkilökohtainen varajäsenensä):
Olli Luukkainen, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ
Anitta Pakanen, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ

Sanni Salmenoja, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ
Päivi Koppanen, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ

Heljä Misukka, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ
Pasi Pesonen, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ

Petri Kääriäinen, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ
Petri Lindroos, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ

Johanna Moisio, Tieteentekijöiden liitto
Santeri Palviainen, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ

Riku Salokannel, Suomen Ekonomit
Kristina Holmberg, Kuntoutusalan Asiantuntijat

Kati Myllymäki, Suomen Lääkäriliitto
Hannu Halila, Suomen Lääkäriliitto

Jussi Junni, Kirkon akateemiset AKI
Jonne Rinne, Suomen poliisijärjestöjen liitto SPJL

Mikko Salo, Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto Loimu
Tarja Niemelä, Professoriliitto

Tero Ristimäki, Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia
Marjo Varsa, Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia

Riitta Uusi-Esko, Suomen Farmasialiitto
Annarilla Ahtola, Psykologiliitto

Samu Salo, Insinööriliitto
Kalle Kiili, Insinööriliitto

Jari Jokinen, Tekniikan Akateemiset TEK
Joel Salminen, Tekniikan Akateemiset TEK

Salla Luomanmäki, Akavan Erityisalat
Helena Lamponen, Akavan Erityisalat

Petteri Oksa, Insinööriliitto
Mika Leppinen, Insinööriliitto

Teemu Hankamäki, Tekniikan Akateemiset TEK
Tuula Aaltola, Tekniikan Akateemiset TEK

Ville-Veikko Rantamaula, Tradenomit
Veli-Matti Peltola, Tradenomit

Jore Tilander, Suomen Lakimiesliitto
Simo Pöyhönen, Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut

Timo Saranpää, Suomen Ekonomit
Mats Nyman, Yksityisalojen Esimiehet ja Asiantuntijat YTY

Marko Hovinmäki, Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset
Jaana Apell, Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset

Uudessa hallituksen kokoonpanossa tasa-arvotilanne on seuraava
• hallituksen varsinaiset jäsenet: miehiä 70 prosenttia, naisia 30 prosenttia
• varajäsenet: miehiä 55 prosenttia, naisia 45 prosenttia
• kaikki yhteensä: miehiä 62,5 prosenttia, naisia 37,5 prosenttia

Kokouksessa todettiin, että hallituksen alaiset toimielimet jatkavat tehtävässään, kunnes uudet toimielinten jäsenet on nimetty.

Tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö Ernst & Young Oy päävastuullisena tarkastajana KHT Pasi Hirvonen.