Akavan Erityisalat: Työttömyysturva, kulttuuri ja hyvä hallinto Akavan Erityisalojen vaaliteemoina

1. Työttömyysturvasta kannustava ja kohtuutasoinen. 2. Kulttuurista elinvoimaa - resurssit kuntoon. 3. Hyvästä hallinnosta arvostettu vahvuus. - Akavan Erityisalat julkaisi tavoitteensa eduskuntavaaleja ja tulevaa maan hallitusohjelmaa varten.

31.10.2022

Akavan Erityisalat haluaa nostaa työttömyysturvan, kulttuurin ja hyvän hallinnon eduskuntavaalikeskusteluun.

Nykyinen työttömyysturvamme perustuu liiaksi hallinnolliseen kontrolliin ja teennäiseen työnhaun aktivoimiseen. Tämä ei paranna työllisyyttä. Järjestelmää on kehitettävä kannustavammaksi, sanoo Akavan Erityisalat eduskuntavaalitavoitteissaan.

Liitto esittää, että työttömän on voitava pidentää päivärahakauden kestoa omalla työttömyysajan toiminnallaan.

– Lisää päivärahapäiviä ”ansaitsisi” osallistumalla työmarkkinoiden toimintaan ja osallistumiseksi tulkittaisiin laajasti kaikki työllistyminen, yrittäjyys, opiskelu ja työkykyä ylläpitävä toiminta, kertoo toiminnanjohtaja Salla Luomanmäki Akavan Erityisaloista.

– Työuramme pirstaloituvat ja moni meistä on välillä työttömänä. Työttömyysjaksot eivät saa enää leimata ketään, vaan niihin tulee yhteiskunnassamme asennoitua uudelleen mahdollisuuksina ja hyödyllisinä kehitysvaiheina.

Akavan Erityisalat on ajanut pitkään ns. yhdistelmävakuutusta, joka vahvistaisi silpputyötä tekevien turvaverkkoa. Työttömyysturvan on tuettava palkkatyön, yrittäjyyden ja muiden tulomuotojen yhteensovittamista.

– Mikäli yhdistelmävakuutusta ei saada edistettyä, tulee sen vaihtoehtona käynnistää lainsäädäntöhanke, joka mahdollistaa samanaikaisen kuulumisen sekä palkansaajan että yrittäjän työttömyyskassaan, Luomanmäki sanoo.

Kulttuuri rakentaa henkistä kriisinkestävyyttämme

Suomalaiset arvostavat kirjasto-, museo- ja kulttuuripalveluja, mutta arvostus ei näy edelleenkään rahoituksessa. Ilman kunnon resursseja ja korkeakoulutettuja tekijöitä kulttuuripalvelut eivät toimi eivätkä kehity. Kulttuurin rahoitus on aika saada kuntoon.

– Kulttuuri kannattelee ja vaikuttaa. Se muistuttaa ihmisyydestä ja rakentaa henkistä kriisikestävyyttämme, minkä merkitys korostuu vaikeina aikoina, muistuttaa toiminnanjohtaja Salla Luomanmäki.

– Nyt on aika ottaa suomalaisen kulttuuripolitiikan painopisteeksi ihmisyyden vahvistaminen. On laadittava kulttuuripoliittinen selonteko, jossa otetaan laajasti huomioon luovien ja humanististen alojen yhteiskunnallinen vaikuttavuus, työllistävyys, rahoitus ja muut toimintaedellytykset, Luomanmäki esittää.

Akavan Erityisalat esittää, että tulevassa hallitusohjelmassa kulttuurin osuus valtion talousarviossa nostetaan 1 prosenttiin. Kulttuurin yhdenvertaisuuden turvaamiseksi kunnille tulisi osoittaa kohdennettua valtionavustusrahoitusta, ns. kulttuuriosallistumisen tasa-arvorahaa.

Hyvästä hallinnosta arvostettu vahvuus

Suomalainen hyvinvointivaltio perustuu siihen, että suomalaiset voivat luottaa julkiseen hallintoon. Poikkeusaikoina luottamus julkisen sektorin toimintakykyyn punnitaan.

– Julkishallinto luo perustan kansalaisten ja yritysten toiminnalle. Ilman hyvää hallintoa suomalainen yhteiskunta ei toimisi eivätkä poliittisten päättäjien säätämiä lakeja pantaisi täytäntöön, toiminnanjohtaja Salla Luomanmäki muistuttaa.

– Lahjomaton hallinto on kansalaisten yhdenvertaisen kohtelun edellytys. Viranomaistyö tarvitsee myös ammattimaiset ja asiantuntevat tukipalvelut, jotta se olisi vaikuttavaa. Avoin viestintä sekä kielellisten oikeuksien huomioiminen luovat polun tasa-arvoisiin julkisiin palveluihin.

Akavan Erityisalat vaatii, että julkinen hallinto ja palvelutuotanto resursoidaan riittävästi korkeakoulutetuin asiantuntijaresurssein.

– Hallinnon muutostilanteet on resursoitava erityisen huolellisesti ja henkilöstö on otettava alusta asti mukaan muutosten suunnitteluun. Tässä ei saa epäonnistua. Esimerkiksi TE-palvelujen siirto kuntiin on valtava organisaatiouudistus, jossa henkilöstön isona huolenaiheena on tutkimuksemme mukaan henkilöstöpula, Luomanmäki sanoo.

***
Akavan Erityisaloilla on kaikkiaan 8 vaaliteemaa kevään 2023 eduskuntavaaleihin. Tutustu vaaliesitteeseemme ja vaalisivuihimme: www.akavanerityisalat.fi/eduskuntavaalit2023

Lisätietoja

toiminnanjohtaja Salla Luomanmäki, Akavan Erityisalat, puh. 040 700 7800
yhteiskuntasuhteiden päällikkö Elin Blomqvist-Valtonen, Akavan Erityisalat, puh. 040 775 3040

 

Tiedotteen alkuperäinen julkaisuaika: 31.10.2022 kello 8.00