Akavan opiskelijoiden uudet puheenjohtajat: Meillä on mahdollisuus ja vastuu vaikuttaa yhteiskuntaan

Akavan opiskelijat sai vuoden alussa uudet puheenjohtajat, jotka ovat tarttuneet innolla tehtäväänsä korkeakouluopiskelijoille tärkeiden teemojen parissa. Toimintakaudesta on tulossa vilkas ja kiinnostava, sillä edessä on useita vaaleja. Puheenjohtaja Maria Jokisen mielestä korkeakouluopiskelijoilla on hyvä mahdollisuus, mutta myös vastuu vaikuttaa yhteiskuntaan.

23.1.2019

Kolmikolla on kokemusta opiskelijatoiminnasta ja yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta, joten heillä on paljon sanottavaa ajankohtaisista teemoista ja uudesta työelämästä.

Perhevapaauudistus pitää tehdä

– Eniten meitä työllistää tänä vuonna kevään eduskuntavaalit, mutta myös Euroopan parlamentin vaaleissa on opiskelijoille tärkeitä aihealueita. Pitkä liuta asioita ja tavoitteita on koossa, muun muassa sosiaaliturvauudistus ja eläkeasiat ovat kärjessä. On hyvä, että eduskuntapuolueilla on yhteisymmärrys perhevapaauudistuksen välttämättömyydestä, kuvailee Jokinen.

Siinä missä perhevapaauudistus on Jokiselle ykkösasia, varapuheenjohtajat Härkönen ja Lempiäinen painottavat opiskelijoiden toimeentulon varmistamista ja muita nuorten erityiskysymyksiä sosiaaliturvauudistuksen osana.

Akavan opiskelijoiden vaalitavoitteisiin kuuluu palkkatasa-arvo, nuorisotakuun kehittäminen ja keinot häirintään puuttumiseen, työssä jaksaminen ja osaamisen kehittämisen mahdollisuudet. Koulutuksen resursseja pitää parantaa.

Kestävästi, ei repien

Jokisen mielestä ikäryhmien vastakkainasettelu ei vie asioita eteenpäin, vaan on aika ajoin suorastaan repivää. Hän haluaa edistää asioita kestävällä tavalla, mutta myöntää, että nuoriin ja opiskelijoihin kohdistuu elämäntilanteen takia erilaisia haasteita kuin iäkkäämpiin. Toimeentulon ongelmat ovat kuitenkin yhteisiä opiskelijoille ja eläkeläisille.

– Nuoret halutaan nopeasti työelämään. Jos opiskelijoiden tukea lasketaan koko ajan, pitäisi käydä töissä. Tämä voi viivyttää valmistumista ja työelämään siirtymistä. Moni opiskelija käyttää elämiseen vähemmän kuin toimeentulotuen varassa elävät saavat arkeensa. Tässä on isoja alueellisia eroja, pääkaupunkiseutu on omaa luokkaansa, sanoo Miihkali Härkönen.

Jesper Lempiäisen mielestä molemmissa elämäntilanteessa oleville on löydettävissä ratkaisuja, joita on luotava seuraavassa hallitusohjelmassa ja sosiaaliturvauudistuksessa.

Kaikkeen ei tarvita suuria summia

Moni eduskuntapuolueista korostaa koulutuspanostuksia uuden hallituskauden kärkiasiana. Siitä huolimatta Jokinen arvelee, että opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan loppusumma tuskin ylittää mittaluokaltaan nykyisen. Kehittäminen ei kuitenkaan aina vaadi suuria summia.

– Yksi vähemmän euroja vaativa uudistus on lisätä resursseja opinto-ohjaukseen. Ammattiin johtavia valintojahan tehdään jo ala-asteella. Hyvä ohjaus on ratkaisevaa, jotta nuoret löytävät oman polkunsa, Jokinen sanoo.

Lempiäinen harmittelee nykyistä mallia, jossa nuoren on valittava vain yksi tutkinto ja alan vaihto on vaikeaa, vaikka se on monella nuorella väistämättä edessä. Työelämän ja talouden epävarmuus näkyy nuorten elämässä monin tavoin. Akavan opiskelijoiden puheenjohtajat pitävät kuitenkin hyvänä, että työllistymisen vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia on laaja kirjo.

Järkevämpää sukupolvipolitiikka laajalla yhteistyöllä

Akavan opiskelijoiden puheenjohtajakolmikko painottaa tiivistä yhteistyötä muiden opiskelija- ja nuorisojärjestöjen kanssa. Kiteytys kuuluu: yhteisenä tehtävänämme on pitää huolta siitä, että jatkossa tehdään järkevämpää sukupolvipolitiikkaa.

 • Teksti: Ritva Siikamäki
 • Kuvat: Liisa Takala

Akavan opiskelijoiden puheenjohtajat

Maria Jokinen

 • Ikä: 25
 • Liitto: Tekniikan Akateemiset TEK
 • Opiskelu: Metropolia Ammattikorkeakoulu, teollinen muotoilu
 • Harrastukset: Koirien hoito ja kuntosalilla käynti
 • Kokoomuksen kansanedustajaehdokas Vaasan vaalipiirissä

Miihkali Härkönen

 • Ikä: 25
 • Liitto: Insinööriliitto IL
 • Opiskelu: Metropolia Ammattikorkeakoulu, ohjelmistotekniikka
 • Harrastukset: Järjestötoiminta

Jesper Lempiäinen

 • Ikä: 26
 • Liitto: Opetusalan Ammattijärjestö OAJ
 • Opiskelu: Turun yliopisto, kasvatustiede (luokanopettaja)
 • Harrastukset: Kiipeily ja koiran kanssa ulkoilu