JUKO neuvottelee nyt kahdeksan valtakunnallisen sopimuksen palkkaratkaisuista

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO neuvottelee parhaillaan kahdeksassa pöydässä yli 200 000 akavalaisen palkkaratkaisuista. Ratkaisun hetket ovat ensi viikolla.

26.1.2018

JUKON neuvottelutoimintaa koordinoiva ja kunta-alan neuvotteluja käyvä toiminnanjohtaja Maria Löfgren on ratkaisupäivien edellä varovaisen positiivisella mielellä. Vaikeuskerrointa on silti riittävästi.

Jokaisen JUKOn sektorin – kunta-alan, valtion, yliopiston, kirkon ja Avainta ry:n – sopimukset päättyvät samaan aikaan: keskiviikkona 31. tammikuuta.

Neuvottelut ovat tiiviimmillään ensi viikolla, tammikuun viimeisinä päivinä, kun päästään puhumaan rahasta. Auki on lisäksi sopimuskauden pituus. Eri puolilla odotellaan julkisen puolen suurimman sektorin, kuntasektorin avausta.

Tähänastisen työmarkkinakierroksen yleinen linja on noudattanut 3,2 prosentin palkankorotuksia kahden vuoden aikana.

– Me tähtäämme siihen, että julkisella sektorilla korotukset saadaan pidettyä vähintään yleisen linjan mukaisina. Lisäksi haluamme työnantajapuolelta sitoutumista siihen, että palkkatason jälkeenjääneisyyden korjaamiseen löydetään toimiva elementti, esimerkiksi erillisen palkkaohjelman avulla, Löfgren sanoo.

Hän odottaa, että neuvottelupöydissä tultaisiin myös jotenkin vastaan julkisen sektorin palkansaajia, jotka tukivat talouden kasvua lomarahoillaan.

– On selvää, että talouden nousun pitää näkyä myös tällä puolella.

”Nyt ei ole hoitajasopimuksen hetki”

Koska kaikkien sektoreiden sopimuskaudet ovat yhtä pitkät, JUKO hyväksyy yksittäiset sopimukset vasta kun muidenkin sektoreiden sopimukset ovat valmiit hyväksyttäväksi. Tähän on hyvä syy.

– Näin pysymme kartalla kaikkien neuvottelujen tilanteista. Johdattelemme neuvottelujen kulkua niin, että meillä pienetkin sektorit hyötyvät isojen sektoreiden olemassaolosta. Kuitenkin ne, joita asia koskee, päättävät itse asioistaan. Kannattelemme toisiamme. Se on jukolainen vahvuus, Löfgren selvittää.

Tällä Löfgren tarkoittaa esimerkiksi sote-alaa, johon lääkäreiden lisäksi kuuluu eri alojen asiantuntijoita, erityisasiantuntijoita ja esimiehiä.

Eritysesti kunta-alan neuvotteluihin saattaa tuoda jännitteitä Tehyn ja SuPerin vaatima koulutettujen hoitajien oma sopimus.

– Käytännössä he haluaisivat neuvotella ja päättää myös jukolaisten hoitoalalla työskentelevien työehdoista ja sopimuksen sisällöstä, Löfgren näkee.

Sellaista valtakirjaa Löfgrenin mukaan heille ei voi antaa, koska JUKO haluaa palkkojen ja työehtojen kehittyvän myös vaativimmissa hoitoalan tehtävissä.

– Meistä ei ole järkevää tuoda sitä tässä kohtaa pöytään, Löfgren sanoo.

Vuoden 2020 alussa voimaan tulevan sote- ja maakuntauudistuksen henkilöstövaikutuksista ei vielä tiedetä. Löfgren muistuttaa, että viime syksynä kaikki kuntapöydässä olleet sopivat, että uudistuksen vaikutuksiin neuvottelutoiminnassa palataan vasta, kun työ- ja virkaehtosopimukset on saatu tehtyä.

– Uudistus vaikuttaa huomattavasti laajemmin kuin vain terveydenhoitoon. Kunnista siirtyy maakuntiin sosiaalihuollon tehtäviä, samoin valtioilta henkilöstöä maakuntien palvelukseen. Mitä sopimuksia jää kuntiin, mitä siirtyy maakuntiin, pitää ratkaista kokonaisuutena – ei vain yhden tai kahden järjestön ehdoilla, hän näkee.

”Tärkeintä pysyä yhdessä rintamassa”

Vaikka Löfgren ei vielä vanno, että tammikuun loppuun mennessä kaikki on valmista, hän uskoo kuitenkin, ettei loppusuoran neuvotteluista ”mitään kauheaa hulabaloota tarvitse tulla”.

– Luulen, että myös työnantajan puolella on tietoisuus siitä, että jatkossakin julkiselle sektorille on saatava osaavaa henkilöstöä. Toivottavasti se johtaa siihen, että pääsemme järkeviin ratkaisuihin palkankorotusten osalta.

Hänestä tärkeintä olisi se, että ”palkansaajat pysyisivät keskenään yhdessä rintamassa, eikä kukaan lähtisi oman edun tavoitteluun”.

–     Nyt on huono hetki lähteä tekemään järjestöpolitiikkaa.

 • Teksti: Eija Kallioniemi
 • Kuva: Liisa Takala

Näistä JUKO neuvottelee

Kuntatyönantajat KT:

 • Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus
 • Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus
 • Kunnallinen lääkärien virkaehtosopimus
 • Kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus

Avaintyönantajat AVAINTA ry:

 • AVAINTA ry:n työehtosopimus

Valtion työmarkkinalaitos VTML:

 • Valtion yleinen virka- ja työehtosopimus
 • Virastokohtaiset virka- ja työehtosopimukset

Kirkon työmarkkinalaitos KiT:

Kirkon yleinen virka- ja työehtosopimus

Elinkeinoelämän keskusliitto EK:

 • Kansallisgallerian työehtosopimus
 • Työterveyslaitoksen työehtosopimus
 • Yliopistojen yleinen työehtosopimus

Lisätietoa eri sektoreiden neuvottelutilanteesta