Sopien, ei repien

Näin äskettäin Kansallisteatterin näytelmän Ensimmäinen tasavalta, joka kuvaa presidentti K. J. Ståhlbergin maltillisesti mutta määrätietoisesti ajamaa sovintopolitiikkaa kovassa ristipaineessa. Vaikka näytelmä kertoo itsenäisyyden alkuvuosista, sen viesti on ajankohtainen, sillä kahtiajaon riski kasvaa nytkin.

31.10.2023

Uudistamisen sijaan maan hallitus on kriisiyttämässä työmarkkinat, lisäämässä vastakkainasettelua ja viemässä työelämää menneisyyteen.

Hallituksen tavoite 100 000 uudesta työpaikasta jää kaukaiseksi haaveeksi ilman panostuksia työturvallisuuteen, työhyvinvointiin ja työkyvyttömyyden ennaltaehkäisyyn. Työkyvyttömyyden miljardiluokan lasku jatkaa kasvuaan. Turvallinen työelämä ja korkea työllisyys kulkevat käsi kädessä. Työhyvinvointiin panostaminen on elintärkeä osa talous- ja työllisyyspolitiikkaa.

Työttömyysturvan leikkauksia lukuun ottamatta hallitusohjelman työelämäuudistuksille ei ole kyetty laskemaan työllisyysvaikutuksia. On väärin muuttaa työelämää epävakaaksi vastoin parempaa tietoa vain toivoen, että työelämän heikennykset, kuten irtisanomissuojan madaltaminen tai määräaikaisten työsuhteiden perusteista luopuminen, johtaisivat työttömien työllistymiseen.

Me Akavassa haluamme vahvistaa työllisyyttä ja julkista taloutta. Tarjoamme hallitukselle ratkaisun kohti työmarkkinoiden tasapainoa ja kestävää työelämää. Avainpelaaja on nyt pääministeri Petteri Orpo (kok.), joka voi estää työmarkkinakriisin, työelämän kahtiajaon ja turvattomuuden lisääntymisen.

Tarvitsemme työelämän uudistuksia, mutta maltillisuudella ja harkitsevaisuudella on arvonsa. Työmarkkinakysymysten yhteinen ratkaiseminen toisi yhteiskuntaan pitkäjänteisyyttä ja sitoutumista tehtyihin valintoihin yli hallituskausien.

On kovin kapeakatseista ajatella, että työntekijöiden yhdenvertaisen aseman ja hyvinvoinnin edistäminen olisi vasemmalta laidalta, ja toisaalta maan kilpailukyvyn ja työllisyyden edistäminen taas vain oikeistolaista puhetta.

Hallituksen tai työnantajien ei pitäisi ”kostaa” viime kierroksella syntynyttä poikkeuksellista kunta-alan palkkaohjelma pakottamalla työmarkkinat niin sanottuun vientimalliin. Vihonviimeistä olisi säätää siitä laissa ja estää samalla valtakunnansovittelijaa hoitamasta tehtäväänsä ja naisvaltaisia matalapalkka-aloja saamasta palkkaepäkohtiinsa korjausta.

Tavoitteenamme on, että yhdessä aidosti neuvotellen työlainsäädäntöä ja työttömyysturvaa tarkasteltaisiin kokonaisuutena eikä missään toinen toisistaan irrallisissa umpioissa. Nämä umpiot kun vaikuttavat toinen toisiinsa ja lopputulos yhteisvaikutuksineen uhkaa olla surkea. Olemme lähestyneet hallitusta konkreettisella ehdotuksella, miten tulehtunut työmarkkinatilanne voitaisiin ratkaista sovinnollisesti. Ehdotuksen takana on yli 600 000 jäsenen Akava.

***

Blogi on julkaistu aiemmin Verkkouutisissa 16. lokakuuta 2023.

Lisätietoja:

Maria Löfgren

puheenjohtaja

+358 40 568 2798

Lue lisää aiheesta