EU ei voi arkailla arktisen alueen asioissa

Arktisen alueen merkitys on kasvussa. Runsaat luonnonvarat metsistä mineraaleihin, strateginen sijainti sekä ilmastonmuutokselle poikkeuksellisen herkkä luonto luovat intressien verkon, jossa EU:n on kyettävä luovimaan suurvaltojen Kiinan, Venäjän ja Yhdysvaltojen kanssa.

31.3.2021
Lue lisää

Yritysvastuu etenee vauhdilla

Euroopan parlamentti hyväksyi vastikään lakialoitteen yritysten huolellisuusvelvoitteesta ja vastuuvelvollisuudesta. Takana olivat kuukausien intensiiviset neuvottelut puolueryhmien kesken. Tunsimme luovamme jotain aivan uutta, konsultoimme lukuisia yrityksiä läheltä ja kaukaa, kansalaisjärjestöjä, YK:ta, OECD:ta ja muita, jotta esityksemme olisi kunnianhimoinen ja käytännöllinen. Opimme ja väittelimme yhdessä kymmeniä tunteja. Lopulta aloitteemme komissiolle sai parlamentin ylivoimaisen enemmistön tuen.

23.3.2021
Lue lisää

Työ saa monimuotoistua, mutta ei työolojen kustannuksella

Työntekijät työskentelevät yhä enemmän yhä lyhyemmissä ja epätavallisemmissa työsuhteissa sekä yksityisellä että julkisella sektorilla. Tämä muuttaa työmarkkinoitamme. Yksi uudenlaisista työn muodoista on alustavälitteinen työ, jossa ei usein ole määritelty sosiaaliturvaa tai työsuhteen luonnetta ja jossa kertyy toistaiseksi olematonta eläkettä. Työntekijöiden työstään saama korvaus voi olla niin pieni, että se ei yllä edes matalimpiin työehtosopimusten määrittämiin tuntipalkkoihin.

4.3.2021
Lue lisää

EU:ssa alkaa keskustelu verotuksesta

Euroopan unionin yli 400 miljoonan ihmisen sisämarkkinat ovat eurooppalaisille yrityksille ja kansalaisille suuri mahdollisuus. Markkinat eivät kuitenkaan vieläkään toimi täydellisesti, mistä syntyy hyvinvointitappioita meille kaikille. Yhtäläisten toimintaedellytysten ja selkeiden sääntöjen luominen on välttämätöntä yritysten menestyksen kannalta.

22.2.2021
Lue lisää

Eurooppalaiset kuskin paikalle digitalisaatiokehityksessä

Käsillä on uuden digitaalisen vuosikymmenen alku. Koronakriisi on vauhdittanut digitalisaatiokehitystä entisestään, kun yhä useamman työt, opiskelut ja arjen asioinnit ovat siirtyneet sähköisiksi. Digitaalisen talouden vauhdittaminen on keskeinen tekijä koronakriisistä toipumisessakin.

5.2.2021
Lue lisää

Yritysvastuusta turvapaikkapolitiikkaan – EU:lla on tänä vuonna edessään merkittäviä ihmisoikeuskysymyksiä

Euroopan unioni on tärkeä vaikuttamiskanava Suomen kansainvälisessä ihmisoikeuspolitiikassa. Vuoden 2021 suuria ihmisoikeuskysymyksiä ovat turvapaikanhakijoiden asema ja ilmastopolitiikan suunta.

28.1.2021
Lue lisää