EU ei voi arkailla arktisen alueen asioissa

Arktisen alueen merkitys on kasvussa. Runsaat luonnonvarat metsistä mineraaleihin, strateginen sijainti sekä ilmastonmuutokselle poikkeuksellisen herkkä luonto luovat intressien verkon, jossa EU:n on kyettävä luovimaan suurvaltojen Kiinan, Venäjän ja Yhdysvaltojen kanssa.

31.3.2021

EU:n arktisen politiikan ohjenuoria päivitetään parhaillaan. Geopoliittiseksi julistautuneen komission olisi lunastettava lupauksensa ja otettava arktiseen politiikkaan aikaisempaa laajempi ja kunnianhimoisempi näkökulma. Se on ulotettava myös turvallisuuteen, mikä on puuttunut aiemmista strategioista.

Euroopan on oltava hereillä. Venäjä ja Kiina tekevät jo nyt yhteistyötä arktisella alueella sulavan Koillisväylän ja sen tuomien taloudellisten mahdollisuuksien perässä. Venäjän sotilasvoimien läsnäolo alueella on voimistunut, kun kalustoa on uusittu ja lisätty viimeisen kymmenen vuoden ajan. Tämän vuoden alusta arktinen alue on virallisesti muodostanut Venäjän viidennen sotilaspiirin.

Turvallisuusnäkökulman kasvaessa EU:n merkitys vakauttajana ja kansainvälisen yhteistyön vaalijana korostuu. Unionilla on myös tärkeä asema pohjoisten alueiden ja yhteisöjen elinvoimaisuuden ja kasvun edistäjänä.

Ilmasto ja ympäristö on arktisen alueen ydinkysymys. Vaikka ilmastonmuutos on Euroopan komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin toimikauden kohtalonkysymys, on Berlaymontista kuultu varsin vähän pohjoisten alueiden merkityksestä. Arktinen alue lämpenee ilmastonmuutoksen takia ainakin kaksi kertaa nopeammin kuin muu maailma. Tämä kehityssuunta on kiihtyvä. Maailmanlaajuinen 2–3 asteen lämpötilan nousu tarkoittaa arktisilla alueilla 5–6 asteen nousua. Jäätiköitä sulattava musta hiili on ongelma, jonka ratkaisemisen pitäisi olla Euroopan vihreän kehityksen ohjelman ytimessä.

Pohjoismailla on etulyöntiasema kokemusasiantuntijana. Suomen on Ruotsin, Tanskan ja Norjan rinnalla jatkettava aktiivista vaikuttamistyötä, jotta arktisen alueen turvallisuus, taloudellinen vakaus, kestävä kehitys ja paikallisten yhteisöjen tarpeet tulevat EU-linjauksissa huomioiduksi. Tämä vaatii konkreettisia tavoitteita sekä keinoja tavoitteiden saavuttamiseksi. EU:n naapurusohjelman kirjaus arktisen politiikan vahvistamisesta on tärkeä.

EU:n arktisessa politiikassa tulee jatkossakin pysymään turvallisuuspolitiikan rinnalla kolme pääprioriteettia: ympäristönsuojelu, kestävä kehitys ja tiivis kansainvälinen yhteistyö. Meidän täytyy huolehtia, että arktisen alueen huolet ja erityispiirteet otetaan huomioon nyt ja jatkossa niiden vaatimalla vakavuudella EU-tason päätöksissä.

Elsi Katainen, Euroopan parlamentin jäsen

Kuva  © European unioni 2019, lähde EP, kuvaaja Benoit Burgeois