Kollegoista mentoriksi ja aktoriksi

Mentori on valmentaja, opettaja ja kannustaja. Mentori tukee aktoria, opastusta kaipaavaa kollegaa. Haastattelussamme mentori ja aktori -pari Suomen Lakimiesliiton mentorointiohjelmasta ja Suomen Ekonomien mentorointiohjelmasta vastaava uravalmentaja.

19.11.2020

Kun Maija Puustinen aloitti pienen teknologiakomponentteja valmistavan Dispelix -yrityksen ainoana juristina, hän huomasi kaipaavansa mentoria.

– Monet osallistuvat mentoriohjelmaan, kun he miettivät työpaikan vaihtoja ja kaipaavat mielipiteitä avuksi. Minä olin jo vaihtanut työpaikkaa, mutta kaipasin keskustelua. Olin uudessa roolissa yksin hoitamassa lakiasioita ja johtoryhmän jäsenenä, Puustinen kertoo.

Kuvassa juristi Maija Puustinen joka kertoo osallistumisesta mentorointiin.

Juristi Maija Puustinen arvostaa mentoroinnissa käymiään keskusteluja, joista hän on saanut tukea työhönsä. Hänelle löytyi kokenut mentori Suomen Lakimiesliiton ohjelman kautta.

 

Suomen Lakimiesliiton mentoriohjelman kautta Puustisen mentoriksi valikoitui Heikki Sirve, joka on kokenut juristi.

Nykyisin Sirve tekee palkkatöiden lopettamisen jälkeen hallitustöitä sekä kansainvälisten yhtiöiden konsultointeja. Aiemmin hän oli muun muassa 16 vuotta toimitusjohtajana.

Sirve on ollut mentorina jo seitsemän vuotta Lakimiesliiton ohjelmassa. Hän toteaa, että jokaisen mentoroitavan kanssa on ollut erilaista. Aktori on yhteistyössä se, joka asettaa tavoitteet, joiden mukaan edetään.

Mentoroinnista tukea ja näkökulmia aktorille

– Mentori ei anna vastauksia, vaan hän avartaa näkökulmia. Aktori tekee itse päätökset ja mentori antaa tukensa, Sirve sanoo.

Lakimiesliiton juristien mentoriohjelma on toiminut kahdeksan vuoden ajan. Ohjelman periodi kestää yhden vuoden. Liitto valitsee jokaiselle aktorille sopivan mentorin. Lisäksi ohjelmassa on osallistujille kick off -tilaisuus, tapaaminen ohjelman puolivälissä ja lopputapaaminen.

Puustinen toteaa, että hänelle liitto on onnistunut löytämään paremman mentorin kuin hän itse olisi osannut hankkia.

– En olisi edes tiennyt, kenelle soittaa asiasta. Oman verkostoni juristit ovat samassa roolissa kuin minäkin, kokeneemmasta on minulle enemmän hyötyä. Heikki on vastinkappale, kun työssäni teen paljon yhteistyötä suoraan toimitusjohtajan kanssa.

 

Kuvassa juristi Heikki Sirve, joka toimii hallitustehtävissä, konsulttina ja mentorina.

Heikki Sirve on kokenut juristi ja nykyisin hän tekee palkkatöiden lopettamisen jälkeen hallitustöitä sekä kansainvälisten yhtiöiden konsultointeja. Hän on Maija Puustisen mentorina Suomen Lakimiesliiton mentoriohjelman kautta.

 

Heikki Sirveen ehto mentorina olemiselle on ollut se, että hänestä on oltava todellista hyötyä aktorille. Tuomioistuinjuristeille Sirve ei omien sanojensa mukaan ole hyödyllinen, hänen vahvuutensa ovat yritysten johdon kanssa työskentelemisessä.

Mentori voi tuulettaa ajatuksiaan

Sirvelle mentorina oleminen on mahdollisuus päästä ulos omasta kuplasta.

– Kun on pitkään ollut johtotehtävissä, alaiset eivät tule juttelemaan vaikka halusta vaihtaa työpaikkaa. Mentorina olo avartaa ymmärrystä, tässä on hyvä tuulettaa näkökulmia.

Puustinen ja Sirve tapaavat kerran kuussa. Nyt korona-aikana tapaamiset on joskus hoidettu puhelimellakin.

– Pyysin, että Maija tekisi teemat tapaamisille puoleksi vuodeksi eteenpäin. Ajatuksena oli, että hän voi lähettää kysymyksiä, mutta ei niitä kuitenkaan tarvitse tiukasti noudattaa. Voi rönsyillä, joustavuus on tärkeää, Sirve sanoo.

Kun Sirveltä ja Puustiselta kysyy, mistä aiheista he ovat keskustelleet, Puustinen tyytyy yleisellä tasolla toteamaan, että johtoryhmän työstä on keskusteltu paljon.

– Tämä on vahvasti luottamussuhde. Oli positiivinen yllätys, että voi puhua niin haastavistakin asioista, hän sanoo.

Mentorointi ei koskaan tule valmiiksi, Puustinen ja Sirve sanovat. Sirve kertoo edelleen tapaavansa joitain aktoreita, joita hän on aikaisemmin mentoroinut.

– Kiva seurata uraa, on ollut mielenkiintoisia keissejä. Ei tämän tarvitse päättyä vuodessa, hän sanoo.

 

Suomen Ekonomit tarjoaa opiskelijoillekin mentorointia

Suomen Ekonomien vuoden pituinen mentoriohjelma alkaa kaksi kertaa vuodessa. Tänä vuonna ohjelma on pyörähtämässä alkuun ensimmäistä kertaa valtakunnallisena ja virtuaalisena. Aikaisemmin mentorointiohjelma oli säännöllisesti vain pääkaupunkiseudulla.

Pitemmän ohjelman lisäksi Suomen Ekonomeilla on puolen vuoden mentorointiohjelma opiskelijoille ja vielä pikamentorointia.

– Vuosittain vuoden mittaisessa ohjelmassa on noin 70 paria, Suomen Ekonomien uravalmentaja Kristiina Kurki kertoo.

 

Kuvassa Suomen Ekonomien uravalmentaja Kristiina Kurki, jota haastateltiin mentorointiohjelmista.

Suomen Ekonomien uravalmentaja Kristiina Kurki kertoo, että ekonomeilla mentoriohjelmien sisällöt liittyvät tavallisimmin uralla kehittymiseen ja etenemiseen, osaamisen tunnistamiseen ja esihenkilötyöhön.

 

Hänen mukaansa liiton tärkein tehtävä mentorointiohjelmassa on oikeiden mentori-aktori -parien löytäminen. Työ tehdään käsityönä. Ohjelmaan osallistuvat täyttävät ensin perusteellisen lomakkeen, jossa he kertovat itsestään ja tavoitteistaan. Liiton puolelta lomakkeet käydään läpi ja etsitään sopivat parit.

Kurki kertoo, että osallistuvat ovat kiitelleet, että parit on osattu löytää erinomaisesti.

– Se on helppoa, kun osallistuvat mentorit ja aktorit ovat huipputyyppejä, sitoutuneita ja uskaltavat heittäytyä tähän.

Parien löytämisen lisäksi Suomen Ekonomit tarjoavat mentoriohjelmalle perehdytyksen, virtuaalisen työtilan mentoroinnin tueksi ja pitävät pari teematilaisuutta vuodessa. Tarvittaessa pidetään vielä välisparrauksia.

Kurki kertoo, että ekonomeilla mentoriohjelman teemat koskevat yleisimmin uralla kehittymistä ja etenemistä, osaamisen tunnistamista ja esihenkilön asemassa olemista.

– Mentori-aktori -parit eivät ole pelkästään kokeneen mentorin ja nuoren aktorin työpareja, Kurki kertoo. Ekonomeilla viime aikoina mukana on ollut myös lähes 60-vuotias aktori sekä 32-vuotias mentori.

– Ikään katsomatta mentorit ovat usein itse saaneet aikaisemmin urallaan tukea muilta. Auttaminen on yksi syy lähteä mukaan, mutta myös halua oppia voi olla syynä. Jos ei työssään pääse ihmisten pariin tai hyödyntämään valmennus- ja keskustelutaitoja, mentoroinnissa tätä pääsee kokeilemaan.

 

Teksti: Anssi Koskinen

Kuvat: Ida Pimenoff (kuvituskuva), Andreas Thomasson (Maija Puustinen), Vesa Laitinen (Kristiina Kurki)

 

Mentorointiohjelmia jäsenpalveluna monissa Akavan liitoissa

Useammalla muullakin Akavan jäsenjärjestöllä on mentoriohjelma, esimerkiksi Suomen Ekonomeilla, Yhteiskunta-alan korkeakoulutetuilla ja Tekniikan akateemiset TEKillä.

Jos olet kiinnostunut joko mentorina tai aktorina toimimisesta, kysy asiasta liitostasi.

 

Lisätietoja Akavan liittojen mentorointiohjelmista

Suomen Lakimiesliiton mentorointiohjelma

Suomen Ekonomien mentorointiohjelmat

Tekniikan akateemiset TEKin mentorointiohjelma

Akavan Erityisalojen mentorointipalvelu ammatinharjoittaja- ja yrittäjäjäsenille

Suomen Farmasialiiton mentorointipalvelu

Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut YKAn mentorointipalvelut