Näin voit auttaa maahanmuuttajaa työllistymään

Maahanmuuttajien määrä Suomessa on edelleen verrattain pieni, mutta suhteellinen osuus kasvaa nopeasti. Vaikka pienenevien ikäluokkien maassamme on puutetta osaavasta työvoimasta, monilla ulkomaalaistaustaisilla on vaikeuksia päästä työelämään, löytää osaamistaan vastaavaa työtä tai saada riittävää tukea työllistymiselleen.

22.1.2020

Integroitumisvaikeudet näkyvät maahanmuuttajien työllisyydessä, joka on noin 10—15 prosenttiyksikköä matalampi. Heidän joukossaan työttömyys on noin 2,5-kertainen kantaväestöön verrattuna.

Laadukkaat tuki- ja ohjauspalvelut ovat tärkeitä keinoja vahvistaa eri taustoista saapuvien maahanmuuttajien pääsyä mukaan suomalaiseen yhteiskuntaan. Julkisen palvelujärjestelmän rinnalla monet järjestöt tekevät arvokasta työtä maahanmuuttajien parissa tukien uusia tulokkaita työn ja opiskelun mutta myös vapaa-ajan aktiviteettien löytämisessä.

Puutteelliset tiedot omasta alasta sekä verkostojen puute ovat keskeisiä ongelmia, joita maahanmuuttajat kohtaavat Suomessa. Sen vuoksi tärkeänä toimintamuotona on maahanmuuttajien ammatillisten verkostojen vahvistaminen esimerkiksi mentoroinnilla. Tässä moni järjestö tekee jo nykyisin erinomaista työtä.

Akava aloitti muutama vuosi sitten jäsenliittojensa kanssa mentorointiohjelman korkeakoulutetuille maahanmuuttajille ja turvapaikanhakijoille. Sen tarkoituksena oli antaa tulijoille vertaistukea, oman alan käytännön tietoa ja tukea työllistymisessä. Toimintaa tehtiin yhteistyössä TE-toimistojen kanssa.

Ohjelmasta tulleen kokemuksen ja palautteen perusteella Akava lähti mukaan uuteen maahanmuuttajille kohdistettuun Dörren-hankkeeseen, joka jatkaa toimintaa maahanmuuttajien työllistymisen tukemiseksi. Digitaaliseen alustaan pohjaavassa palvelussa etsitään maahantulijoiden osaamisalalta suomalaisia yksityishenkilöitä, jotka haluavat auttaa maahanmuuttajia verkostoitumaan oman alan ihmisten ja kotoutumaan suomalaiseen yhteiskuntaan.

Yhä useampi työnhakija löytää työpaikan henkilökohtaisten verkostojen avulla avointen hakemusten sijaan. Verkostojen kautta saadaan myös tietoa piilotyöpaikoista sekä alojen osaamisvaatimuksista.

Hyöty ei ole yksisuuntaista, vaan verkostoitumalla kansainvälisten osaajien kanssa on mahdollista oppia sekä muiden että oman maan työkulttuureista. Jokainen voi vaikuttaa entistä yhdenvertaisemman työelämän puolesta esimerkiksi rekisteröitymällä Dörren-alustalle.

Lue lisää Dörrenistä ja ilmoittaudu mukaan https://dorren.fi

Lisätietoa Akavan linjauksista Akavan ehdotukset työllisyyden parantamiseksi
Akavan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusohjelma

Lisätietoja:

Miika Sahamies

johtava asiantuntija

+358 50 530 5366

Lue lisää aiheesta