Luottamushenkilö edustaa ja auttaa, kun on tiukka paikka

Luottamushenkilö on työpaikoilla työntekijöiden edustaja ja edunvalvoja. Pääluottamusmies Ari Ketosella on takanaan parinkymmenen vuoden kokemus luottamushenkilön työstä Kone Oyj:ssä. Sekä yksityisen että julkisen sektorin työpaikoilla toimiville akavalaisille on tarjolla koulutusta luottamushenkilön työhön.

28.1.2022

Pääluottamusmies Ari Ketonen on ehtinyt vuonna 2021 käydä työpaikallaan Kone Oy:ssä läpi kahdet yt-neuvottelut. Vuosi on ollut kiireinen.

– Viimeisissä kerrottiin neuvottelujen alkaessa, että syyt ovat tuotannolliset ja taloudelliset. Sitten kerrottiin, että ei olekaan taloudelliset perusteet, vaan organisaation uudelleenjärjestely.

Kuvassa pääluottamusmies Ari Ketonen

Pääluottamusmies Ari Ketonen Kone Oyj:stä on edustanut henkilöstöä kaksissa yt-neuvotteluissa vuonna 2021. Hänellä on pitkä kokemus luottamushenkilönä toimimisesta.

Irtisanomisilta ei neuvotteluissa vältytty, mutta joitain voittojakin neuvotteluissa työntekijäpuoli sai läpi. Tyytyväinen Ketonen ei kuitenkaan ole. Lähtökohta on se, että ketään ei irtisanota.

– Lopputulos oli, että 25 irtisanotaan, vaikka varoiteltiin, että 50. Siihen päästiin, että irtisanomiset siirrettiin seuraavan kuukauden alkuun ja työvelvoite saatiin minimiin. Toisaalta Koneella on uusia paikkoja auki, eikä nyt irtisanottuja ole ohjattu näiden paikkojen koulutukseen.

Ratkaisuja haetaan yhdessä

Neuvottelut sujuivat Ketosen mukaan melko hyvässä hengessä. Osapuolet yrittivät miettiä ja hakea ratkaisuja.

– Välillä sitä käy kierroksilla. Jos hermostuu, ei neuvottelutilanne huutamalla parane.

Luottamushenkilö on työpaikoilla työntekijöiden edustaja ja edunvalvoja.

– Suomessa iso osa työsuhde-eduista on sopimuspohjaisia perustuen työehtosopimukseen ja paikalliseen sopimiseen. Sopimuksia ylläpitävät liikkeen johto sekä luottamushenkilöt, Ketonen toteaa.

Hän on ollut luottamushenkilönä kahden vuosikymmenen ajan. Liian kauan, niin kuin hän itse hymähtää.

Luottamushenkilön työ Kone Oy:ssä on Ketosen mukaan ollut työlästä hommaa vuodesta 2018 lähtien. Vuosituhannen alussa ylemmän johdon kanssa tehty herrasmiessopimus piti, mutta viime vuodet on käyty läpi jatkuvaa rakennemuutosta.

– Matti Alahuhdan kanssa oli yhteisymmärrys, että jos ei lakkoilla, niin sitten ei yt-neuvottelujakaan ole, Ketonen kertoo.

Kun Ketoselta kysyy, kauanko hän vielä jaksaa luottamustoimessa, vastaus on: ”katotaan nyt”.

– Pari potentiaalista tuossa on kasvamassa. Toisaalta tässä toimessa näkee firman laajemmin.

Luottamusmiehen työ on antoisaa

Akavan yksityisen sektorin neuvottelujärjestön Ylemmät Toimihenkilöt YTN:n sopimusalavastaava Kosti Hyyppä tietää työpaikkoja, joissa tänä vuonna luottamushenkilöitä ovat työllistäneet jo parit kymmenet yt-neuvottelut.

– Monessa paikassa on jatkuvasti käynnissä useita yt-neuvotteluita päällekkäin organisaatiossa, hän sanoo.

Kuvassa Kosti Hyyppä joka on yksityissektorilla toimivan neuvottelujärjestö YTN:n sopimusalavastaava .

Sopimusalavastaava Kosti Hyyppä YTN:stä kannustaa hakeutumaan luottamusmieheksi. Hän korostaa, että luottamushenkilönä pääsee vaikuttamaan työpaikan tilanteeseen ja työ on antoisaa.

 

– Neuvottelut eivät välttämättä ole laajoja. Jos joudutaan neuvotteluihin, joissa on kymmenien tai satojen työntekijöiden vähennystarve, ei ole ajoissa pystytty varautumaan. Jatkuvat yt:t voivat olla valmistautumista tulevaan.

Hyypän mukaan luottamushenkilön työ on antoisaa.

– Edunvalvonta on tärkeää ja luottamushenkilönä pääsee hyvin paljon vaikuttamaan siihen, mitä työpaikalla tapahtuu, hän toteaa.

– Luottamushenkilö voisi parhaimmillaan olla ainakin juristi, psykologi, uravalmentaja ja huippuneuvottelija. Loppujen lopuksi ainoa varsinainen edellytys työhön kuitenkin on halu auttaa kollegoita hankalissa tilanteissa, hän sanoo.

– Korkeakoulutettu akavalainen kyllä pystyy luottamushenkilön työhön, jos se vain kiinnostaa. Korkeakoulutetut asiantuntijat tosin usein haluavat keskittyä omaan työhönsä.

– Luottamushenkilön työstä saattaa tulla raskasta, jos edustettavia on paljon ja yt-neuvotteluita käydään jatkuvasti. Yksityisellä sektorilla suurin osa tekee luottamushenkilön työn oman toimen ohessa, Hyyppä sanoo.

– Jos on liikaa kuormaa, kannattaa miettiä, miten selviytyy sen kanssa. Työehtosopimuksessa on määräys, että luottamushenkilön olisi saatava riittävä vapautus työstään, mutta asiantuntijalle tämä on vaikeaa. Riippuu siitä, miten pystyy delegoimaan töitään, kollegat kyllä ymmärtävät.

Luottamushenkilö saa hyvän mielen lisäksi pienen korvauksen ja irtisanomissuojan.

Luottamusmiehen tehtävään saatavilla hyvää koulutusta

YTN:n lisäksi Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO vastaa suurelta osin akavalaisten luottamushenkilöiden koulutuksesta ja tuesta. Lisäksi Akavan jäsenliitot järjestävät syventävää koulutusta.

JUKO järjestää luottamushenkilöiden peruskursseja eri sektoreilla. Valtiolla järjestetään neljä kertaa vuodessa koulutus, jossa uusille luottamushenkilöille opastetaan perustiedot, JUKOn valtiosektorin neuvottelupäällikkö Minna Salminen kertoo.

JUKOn valtiosektorin neuvottelupäällikkö Minna Salminen katsoo, että virkaehtosopimusta ja muun haastavan tiedon välittäminen sujuu parhaiten lähikoulutuksessa. Verkostoituminen on tärkeää, sillä luottamushenkilön työ on yksinäistä.

 

– Uusille luottamushenkilöille lähtee kutsu, kun heidän nimensä ilmestyy rekisteriin. Vanhat luottamushenkilöt voivat tarkistaa jatkokoulutukset JUKOn koulutuskalenterista.

Korona-aikana JUKOn koulutus on hoidettu etänä, mutta lähtökohtaisesti tarkoitus on järjestää lähikoulutusta.

– Lähikoulutuksessa voi paremmin kysyä. Virkaehtosopimukset ja muu tieto on haastavaa oppia lukemalla, se auttaa, jos sitä käydään läpi, Salminen sanoo.

– Lähikoulutuksen etuna on myös mahdollisuus verkostoitua. Luottamushenkilön työ on yksinäistä, Salminen toteaa.

– Koulutuksessa huomaa olevansa isompaa kokonaisuutta ja muillakin on samoja ongelmia. Siitä saa selkänojaa ja itsevarmuutta.

YTN kouluttaa pääosin etänä ja verkossa

– YTN on uudistanut koulutuksensa vuodelle 2022, kertoo YTN:n järjestöpäällikkö Katariina Styrman.

Järjestöpäällikkö Katarina Styrmanin mukaan YTN on järjestänyt luottamushenkilöille viime aikoina pääosin etä- ja verkkokoulutusta. Korona-aikana on huomattu, että etä- ja verkkokoulutus toimii paremmin ja joustavammin.

 

Luottamushenkilöiden koulutuskin on nyt pääosin etä- ja verkkokoulutusta. Korona-aikana on huomattu, että etä- ja verkkokoulutus toimii paremmin ja joustavammin. Ihmiset oppivat eri tavalla ja eri elämäntilanteet tuovat omat haasteensa. Näihin voi myös ottaa mukaan enemmän koulutettavia.

– Tavoite on, että kaikilla olisi luottamushenkilöiden perusvalmiudet. Kaikkea emme voi kertoa, mutta annamme valmiuksia omaksua, miten hommaa pyöritetään, Styrman sanoo.

Kosti Hyyppä kehottaa luottamushenkilöitä käymään koulutuksen.

– Koulutus on jokaisen helppo järjestää. Jos aloittaa tammikuussa, koulutuksen ei tarvitse olla läpikäytynä heti helmikuun lopulla.

– Autamme kyllä luottamushenkilöitä, vaikka ei olisi koulutusta käynytkään, Hyyppä sanoo.

– Uusi luottamushenkilö saattaa aluksi kysellä päivittäin, mutta kyselyt pikkuhiljaa vähenevät, kun tehtävään opitaan.

Joskus käy niin, että työnantaja kehottaa valitsemaan luottamushenkilön, kun yt-neuvottelut ovat jo alkamassa.

– Meille voi tulla soitto, että huomenna minut valitaan luottamushenkilöksi ja ensi viikolla alkavat yt:t, mitäs nyt? Sitten annetaan pikakoulutus, tukea ja neuvontaa. Kyllä siitä selvitään, ei yt-neuvotteluiden käyminen mahdotonta ole, Hyyppä sanoo.

Teksti: Anssi Koskinen

Kuvat: Ida Pimenoff (kuvituskuva), Jaakko Lukumaa (Minna Salminen), Opa Latvala (Kosti Hyyppä), Markus Sommers (Katarina Styrman)