Tulevaa kohti vaikuttavasti ja yhdessä

Sydämeni pohjasta kiitän lämpimästi luottamuksesta ja valinnastani Akavan puheenjohtajaksi seuraavalle nelivuotiskaudelle. Lupaan olla luottamuksenne arvoinen.

22.5.2024

Ensimmäinen puheenjohtajakauteni eli kulunut puolitoista vuotta on entisestään vahvistanut käsitystäni siitä, että Akava-yhteisömme osaaminen on laajaa, syvällistä ja eteenpäin katsovaa. Aivan kuten akavalaisten jäsenten osaaminen eri tehtävissä.

Tämä on meidän vahvin valttimme, meidän voimamme. Sen avulla me uudistamme omaa toimintaamme, näytämme asiantuntijoiden ja esihenkilöiden työelämäuudistusten suunnan ja käännämme vaikeudet voitoksi.

Akavan puheenjohtajana edustan teitä kaikkia: opiskelijoita, yritysmaailman asiantuntijoita, julkisen sektorin toimijoita, apurahatutkijoita, pätkätyöntekijöitä, vakituisessa virassa tai työsuhteessa toimivia, johtajia, itsensä työllistäjiä, yrittäjiä ja työttömiä – siis jokaista yli 600 000 akavalaista.

Teen työtä kaikkien akavalaisten puolesta alkuperästä, sukupuolesta, iästä, seksuaalisesta suuntautumisesta, poliittisesta tai uskonnollisesta katsannosta riippumatta. Tämä on minulle erityisen tärkeää.

Miten toimimme vaikuttavasti ja yhdessä

Akavan tuloksellinen johtaminen vaatii kykyä yhdistää erilaisia näkemyksiä sisältötavoitteita unohtamatta. Akavan 36 liiton yhteisössä on ollut ja on varmasti jatkossakin näkemyseroja. Koen tämän pelkästään rikkautena.

Julkisuus on osa edunvalvontaamme, jolla vaikutamme yhteiskunnassa ja päättäjiin. Akavan puheenjohtajana kuitenkin edellytän, että käsittelemme sisäiset näkemyseromme avoimesti, suoraan ja luottamuksellisesti.

Ydintoiminta-alueemme on oltava kristallinkirkas

Liittojemme kanssa valmisteilla oleva strategiamme näyttää suunnan Akavan toiminnalle seuraaviksi vuosiksi. Kun tarjoamme ratkaisuja ja esitämme uudistuksia, laatu korvaa määrän. Meidät tullaan tuntemaan selkeistä, perustelluista ja konkreettisista tavoitteista, joilla uudistamme työelämää ja joista liittomme voivat puhua moniarvoisesti ja yhtenäisellä äänellä.

Työmarkkinoiden ja työmarkkinapolitiikan toimintatavat ovat muuttuneet, osin hallitsemattomasti. Neuvottelutaitomme ja sopimiskykymme on olennaista tulevaisuudessakin. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen on ydintehtäväämme ja siihen panostamme vieläkin suunnitelmallisemmin ja tehokkaammin.

Käynnissä oleva työmarkkinarakenteiden murroskausi on varsin yksipuolisesti työnantajamyönteinen. Käännämme tilanteen eduksemme.

Esimerkiksi paikallinen sopiminen laajetessaan edellyttää, että työpaikoille saadaan lisää osaamista, taitavia henkilöstöedustajia ja luottamuksen ilmapiiriä. Olemme valmiina, ammattiliitot jäseniään varten, keskusjärjestö ammattiliittojaan varten. Ennakoin, että järjestäytymisen tarve tulee kasvamaan, kun työehdoista sovitaan hajallaan eri kokoisilla ja erilaisilla työpaikoilla. Ammattiliittojen merkitys työpaikoilla kasvaa samalla.

Emme ole hallituksen vastapuoli, vaan tiivis yhteisö, jonka sanoma kuullaan ja joka vaikuttaa yhteiskunnan päätöksiin. Emme taistele työnantajia vastaan, mutta pidämme oikeuksistamme kiinni, laillisin ja tarkoituksenmukaisin keinoin kaikissa tilanteissa ja kaikilla tasoilla. Meitä akavalaisia tarvitaan, kun halutaan, että yritykset kasvavat, julkistalous kestää ja Suomi kukoistaa.

On välttämätöntä, että julkinen talous tervehdytetään ja Suomeen saadaan lisää tuottavaa työtä ja osaavia työntekijöitä. Suomen menestys ja ihmisten hyvinvointi perustuvat osaamiseen, kestävään talouskasvuun ja aitoon yhdenvertaisuuteen oikeuksineen ja velvollisuuksineen. Uudistuksissamme nojaamme oikeusvaltioon ja demokratiaan, sivistykseen ja siihen, että yhteiskunta kykenee tukemaan heitä, joiden omat siivet eivät kanna. Tämä on kaiken perusta.

Hyvät akavalaiset liitot ja liittojemme yli 600 000 jäsentä. Olen ilolla teidän palveluksessanne alkaneella nelivuotiskaudella. Teen työtäni akavalaisten paremman työelämän puolesta sydämellä ja itseäni säästämättä. Akavalaisuus on minun ideologiani.

Lisätietoja:

Maria Löfgren

puheenjohtaja

+358 40 568 2798