Arpajaislain uudistus on hölmöläisen peiton jatkamista

Sisäministeriö on kesällä valmistellut arpajaislain uudistusta. Ministeriön esitys oli parhaimpaan loma-aikaan lausuntokierroksella. Arpajaislain uudistus on hölmöläisen peiton jatkamista: yhtäällä pyritään hyvään eli ehkäisemään pelihaittoja ja syrjäytymistä, toisaalla vähennetään rahoitusta järjestöiltä, jotka työllään pyrkivät tähän ennaltaehkäisyyn. Ongelman ydin on ailahtelevainen rahoitus, joka on pitkälti riippuvainen Veikkaus-voittorahoista. Nyt rahoitusta halutaan uudistaa hyvin hätäisellä aikataululla ja ilman kattavaa arvioita uudistuksen hyödyistä. Tämä ei ole kestävä toimintamalli kansalaisyhteiskunnan toiminnan turvaamiseksi.

31.8.2018

Sisäministeriö esittää, että arpajaislain uudistuksessa peliautomaateissa siirryttäisiin pelaajien täystunnistautumiseen. Tämän tavoitteena on parantaa pelaamisen hallintaa ja jäljitettävyyttä. Täystunnistautumiseen siirtyminen on hyvä suunta, ja todennäköisesti tehokas keino ehkäistä pelihaittoja. Tämä on ollut Veikkauksenkin tahtotila.

Nyt sisäministeriön esityksessä todetaan, että täystunnistautumisen siirtymä tapahtuisi jo vuoden 2021 alussa, vaikka Veikkaus itse on valmistellut siirtymistä vuoden 2023 alusta. Nopeampi aikataulu on erittäin ongelmallinen Veikkaus-voittorahoitteisten edunsaajien kannalta, sillä se tulee arvioiden mukaan vähentämään pelituottoja merkittävästi1. Veikkauksen pelituotot kanavoidaan esimerkiksi opetus- ja kulttuuriministeriön kautta nuoriso-, liikunta-, kulttuuri- ja museoalan toimijoille. Näiden alojen toimijoissa on Akavan littoja mutta myös akavalaisia jäseniä.

Siitä, miten jatkossa nuoriso-, liikunta-, kulttuuri- ja museoalan toimijoiden laskeville rahoituksille turvataan avustus, ei ole hallituksen piirissä ainakaan vielä suunniteltu. Ylipäätään koko lainsäätämisprosessia voi moittia hätäiseksi: Esitysluonnoksen vaikutuksista ei ole kokonaiskuvaa ja se on laadittu kiireessä. Valmisteluvaiheessa ei ole kuultu riittävästi tahoja, joihin lakimuutos vaikuttaa. Myös lausuntokierroksen aikataulu kesken lomakauden on saanut kritiikkiä.

Akavassa kannamme huolta kansalaisyhteiskunnan tulevaisuuden rahoituksesta. Jo nyt monen järjestön rahoitus on tiukassa, ja kansalaisjärjestöissä joudutaan elämään kädestä suuhun. Tällöin pienetkin ennakoimattomat muutokset Veikkaus-voittovaroihin vaikuttavat laajasti kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytyksiin.

Nuorisotyöllä ja laajemmin kansalaisjärjestötoiminnalla on Suomessa keskeinen ja tunnustettu yhteiskunnallinen merkitys. Kansalaisjärjestöjen tekemä työ on korvaamaton apu syrjäytymisen ehkäisemiseksi ja sen kitkemiseksi. Järjestöjen panos-tuotos-suhde on monessa tutkimuksessa arvioitu vaikuttavaksi sekä yhteiskunnan että yksilön kannalta. On kestämätöntä leikata nuoriso-, liikunta-, kulttuuri- ja museoalan järjestötyöstä heikosti valmistellun lakiesityksen takia. Sen sijaan tarvitsemme järkeviä siirtymäaikoja, toimivaa järjestökenttää ja laajempaa keskustelua kansalaisyhteiskunnan rahoituksen tulevaisuudesta.

1) SM:n laskelmien mukaan esitetyn muutoksen myötä rahapelituottoja menetettäisiin arviolta 55–145 miljoonaa (bruttoriski, eli menetykset enintään). Tämä olisi kokonaisuudessaan pois edunsaajilta, ja sen päälle arpajaisveron menetys tekisi vielä 11–30 miljoonaa.

Henna Pursiainen
puheenjohtaja, Akavan opiskelijat