Digitaalinen alustatalous haastaa perinteiset työmarkkinat

Alustataloudeksi kutsutaan digitaalisten järjestelmien mahdollistamaa taloudellista, sosiaalista ja yhteiskunnallista toimintaa. Digitaalisiin alustoihin perustuvat työmarkkinat ovat toistaiseksi vielä melko suppeat sekä Suomessa että muissa Pohjoismaissa, vaikka alustataloudella on tutkitusti positiivisia vaikutuksia työllisyyteen.

14.2.2019

Digitaalisiin alustoihin perustuva työ on perinteistä työtä joustavampaa. Erityisesti korkeakoulutettuihin vetoavat työtehtävien valinnan vapaus, laajat verkostot sekä mahdollisuus työskennellä ajasta ja paikasta riippumatta. Yhä useammat alustat tarjoavat digitaalisia työmahdollisuuksia korkeakoulutetuille aloille, kuten esimerkiksi psykologian, tietohallinnon, lakipalveluiden ja taloushallinnon ammattilaisille.

Tällä hetkellä näyttää kuitenkin siltä, että digitaaliset alustat eivät ole aiheuttamassa samanlaista vallankumousta asiantuntijatyölle kuin mitä esimerkiksi Airbnb, Foodora ja Uber ovat tehneet hotelli-, ravintola- ja kuljetusaloille. Potentiaalia kuitenkin olisi. Mikäli Suomi ja muut Pohjoismaat haluavat hyödyntää digitaalisten alustojen kehitysmahdollisuuksia, alustatalouden kasvusta pitää tulla houkuttelevaa ja tuottoisaa niin korkeakoulutettujen, yritysten kuin yhteiskunnankin kannalta. Digitaalisia alustoja pitää kehittää entistä paremmiksi, toiminnaltaan ja etiikaltaan läpinäkyvämmiksi ja eri osapuolia paremmin palveleviksi.

Digitaalisten työmarkkinoiden mahdollisuuksia pohdittiin myös Kööpenhaminassa 21.1. järjestetyssä työpajassa, joka oli osa yhteispohjoismaista tutkimushanketta ”The knowledge-intensive platform economy in the Nordic countries”. Hankkeessa ovat mukana kaikki pohjoismaiset korkeakoulutettujen palkansaajakeskusjärjestöt ja rahoittajana on Nordic Innovation. Työpajaan osallistui laaja joukko asiantuntijoita ja alustayrityksiä Suomesta, Ruotsista, Norjasta, Tanskasta ja Islannista.

Työpajassa todettiin, että alustojen määrä pohjoismaissa kasvaa. Yhteistä näille digitaalisille ratkaisuille on se, että ne tarjoavat entistä parempia, edullisempia ja tehokkaampia tapoja palveluiden toimittamiseen. Esimerkkinä tästä on norjalainen Voocali, jonka liiketoiminta perustuu tulkkien välittämiseen. Voocali on pienentänyt välityspalkkiota ja kyennyt siten tarjoamaan asiakkaille entistä laadukkaampaa tulkkausta sekä tulkeille entistä parempia palkkioita. Ruotsalainen Ahum puolestaan on hyvä esimerkki erityisosaamista tarjoavasta psykologipalvelusta. Suomalainen Solved kokoaa yhteen ympäri maailmaa cleantech-osaajia, joiden joukosta toimeksiantaja ja yritys voi koota vaikka kokonaisen projektiryhmän.

Digitaalisilla alustoilla toimivat yritykset kaipaavat selvyyttä liiketoimintamallinsa verosääntelyyn. Selkeä lainsäädäntö verojen ilmoittamisesta ja verosääntelystä edistää digitaalisen alustatyön vakautta ja luotettavuutta. Asiantuntijat ja alustatoimijat ovat yhtä mieltä siitä, että alustataloutta koskeva tieto on yhä puutteellista. Tutkimusta ja tietoa tarvitaan lisää siitä, mikä kannustaa tai estää alustatyöhön ryhtymistä ja miten digitaalisten alustojen kautta työtä tekevän toimeentulo, turva ja työkyky turvataan muuttuvilla työmarkkinoilla. Tutkimuksen kautta teknologian kehityksen ja digitalisaation ratkaisut saadaan entistä paremmin hyödyttämään työelämää kaikkialla Pohjoismaissa.

Lisätietoja:

Anu Tuovinen

johtava asiantuntija

+358 50 308 6943

Lue lisää aiheesta