Opiskelun pitää elää ajassa – etäopiskelu on mahdollisuus, joka kannattaa käyttää

Akava selvitti kyselyllä korkeakouluopiskelijoiden kokemuksia etäopiskelusta koronapandemian aikana joulukuussa 2020. Jo silloin kaksi kolmesta korkeakouluopiskelijasta katsoi, että kaikkeen oman korkeakoulun järjestämään opetukseen pitäisi voida osallistua etäyhteydellä myös koronan aiheuttaman poikkeustilan jälkeen. Vastaajista 57 prosenttia oli yliopisto-opiskelijoita ja 43 prosenttia ammattikorkeakouluopiskelijoita.

12.5.2022

Akava selvitti kyselyllä korkeakouluopiskelijoiden kokemuksia etäopiskelusta koronapandemian aikana joulukuussa 2020. Jo silloin kaksi kolmesta korkeakouluopiskelijasta katsoi, että kaikkeen oman korkeakoulun järjestämään opetukseen pitäisi voida osallistua etäyhteydellä myös koronan aiheuttaman poikkeustilan jälkeen. Vastaajista 57 prosenttia oli yliopisto-opiskelijoita ja 43 prosenttia ammattikorkeakouluopiskelijoita.

Koronakriisissä etäopintoihin siirryttiin nopeasti pakon edessä ja siirtymä tehtiin ilman varautumista. Tämän vuoksi kymmenet tuhannet opiskelijat menettivät tilaisuuden kokea lähiopetuksesta syntyvän vertaistuen ja verkostoitumisen mahdollisuudet sekä opiskelijakulttuurin ikimuistoiset hetket. Vaikka niitä pyrittiin monin keinoin korvaamaan, oli mahdotonta tarjota tilalle mitään niin ainutlaatuista vain tietokoneen välityksellä. Vaihtoehdottomuus aiheutti monille opiskelijoille uupumusta. Korona-ajassa pärjäämiseen vaikutti yksilöllisesti asumistilanne, toimintakyky, terveydentila ja sosioekonominen asema.

Vähemmälle huomiolle ovat jääneet äänenpainot etäopintoihin siirtymisen monista hyvistä puolista. Etäopinnot ovat säästäneet opiskelijoiden arjessa valtavasti aikaa. Useat opiskelijat ovat pitäneet hyvänä, että etäopinnot ovat mahdollistaneet opiskeluympäristön ja opiskeluajan muokkaamisen omalle oppimiselle sopivaksi. Luentoihin voi syventyä omaan tahtiin ja muistiinpanojen tekemistä helpottaa, että sisältöihin voi palata tarkastaakseen joitain kohtia. Opiskeluympäristö on vapaa hälinästä ja esimerkiksi ryhmätöitä on helpompi sovittaa kaikkien kalenteriin. Kurssien siirtyminen verkkoalustoille on avannut mahdollisuuden edetä opinnoissa halutessaan myös aiempaa nopeammin ja joustavuus on helpottanut työssäkäyvien opiskelijoiden arkea.

Etä- ja monimuoto-opetus eivät ole korvaamassa lähiopetusta, eikä niitä tulisi asettaa keskustelussa ja koulutusvisioissa toisiaan vasten. On tarkasteltava koko koulutusjärjestelmää laajemmin ja tunnistettava paremmin erilaisten opiskelijoiden erilaiset tarpeet. Kun maailma ja työelämä ympärillä muuttuvat, myös opiskelutapojen ja -mahdollisuuksien on muututtava.

Korkeakouluilla ja päättäjillä on käsissään avaimet kokonaisvaltaiseen uudistukseen, jossa keskeistä on opiskelijoiden vapaus suunnitella, tehdä ja edistää opintojaan joustavasti ja elämäntilanteeseensa mahdollisimman sopivalla tavalla. Paluu lähiopintoihin ei saa ajaa meitä tilanteeseen, jossa vanhoja toimintamalleja ei uskalleta muuttaa.

 

Niina Hämäläinen

Akavan opiskelijoiden opiskelijaneuvoston jäsen

Kuva Elmo Eklund