Hallituksen kokous 2/2020: Työministeri Haatainen vierailulla, jäsenmäärät ja toimikuntien jäsenet vahvistettiin

Työministeri Tuula Haatainen vieraili Akavan hallituksen kokouksessa, joka pidettiin 25. helmikuuta Akavatalossa. Akavan Pekka Piispanen kertoi ministerityöryhmän alaisten ryhmien työn tämän hetken tilanteesta. Hallitus sai ajankohtaiskatsauksen yhteiskunnallisesta ja työmarkkinatilanteesta.

27.2.2020

Yhteiskunta- ja työmarkkinapoliittisesta tilanteesta katsauksensa pitivät puheenjohtaja Sture Fjäderin lisäksi JUKO:n puheenjohtaja Olli Luukkainen, Ylemmät Toimihenkilöt YTN:n puheenjohtaja Teemu Hankamäki ja Akavan opiskelijoiden puheenjohtaja Maria Jokinen.

Puheenjohtaja Sture Fjäder ilmoitti olevansa käytettävissä jatkokaudelle Akavan puheenjohtajana. Valinta tehdään liittokokouksessa toukokuun 26. päivä Helsingissä. Lue tiedote

Akavan hallitus vahvisti jäsenjärjestöjen jäsen- ja äänimäärät. Jäsenmääristä viestitään 2. maaliskuuta.

Akavan hallitus vahvisti toimikuntien puheenjohtajat ja jäsenet.

Akavan hallitus hyväksyi Akavan painopisteet uudelle EU-kaudelle: EU:n budjetin painopisteiksi määritettiin tulevaisuusinvestoinnit, vihreän kehityksen ohjelma toimeenpanoon, sisämarkkinat toimivammiksi, oikeusvaltio sekä opetuksen, tieteen ja tutkimuksen vapaus, palkka-avoimuuden lisääminen, alustatyön pelisäännöt sekä psykososiaalisten kuormitustekijöiden huomiointi.

Akavan hallituksen seuraava kokous päätettiin pitää tiistaina 24. maaliskuuta 2020.

Tiedoksi olevat asiat

Käytiin keskustelua järjestäytymisestä Akavan kehityspäällikkö Ida Mielityisen alustuksen jälkeen.  Akava liittoineen etsii jatkuvasti tapoja, kuinka kuvata toimintaansa, puhutella nykyisiä ja uusia jäseniä sekä tarjota parempia palveluja ja kehittää toimintaansa.

Nimitysasiat

Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt Akavaa tekemään ehdotukset parlamentaarisen sosiaaliturvakomitean ja sen kolmen jaoston jäseniksi. Akava saa edustuksen työllisyyden ja osaamisen jaostoon, työ- ja toimintakykyjaostoon sekä hallintojaostoon. Komitean toimikausi on 16.3.2020–31.3.2027.

Hallitus päätti esittää Akavaa edustavaksi jäseneksi parlamentaariseen sosiaaliturvakomiteaan johtaja Pekka Piispasta Akavan toimistosta. Komitean työllisyyden ja osaamisen jaostoon ehdotetaan ekonomisti Heikki Taulua, työ- ja toimintakykyjaostoon johtava asiantuntija Hanna-Maija Kausea sekä hallintojaostoon johtava asiantuntija Katri Ojalaa.

Hallitus päätti esittää Akavaa edustavaksi Varman hallintoneuvoston jäseneksi puheenjohtaja Marko Hovinmäkeä (Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA). Toimikauden pituus on 2020–2023.

Akavan hallitus päätti esittää Finnveran hallintoneuvostoon Akavan edustajaksi II varapuheenjohtaja Anette Vaini-Antilaa (Suomen Ekonomit) tai hallituksen jäsentä Esa Vilhosta (Suomen Ekonomit).

Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt Akavaa nimeämään edustajan Työn ja hyvinvoinnin kehittämisohjelman ohjausryhmään. Ohjelman tavoitteena on nostaa Suomi digiaikakauden johtavaksi työelämäinnovaatioiden kehittäjäksi ja työhyvinvointi Suomessa maailman parhaaksi vuoteen 2030 mennessä. Hallitus päätti nimetä työelämäasioiden päällikkö Lotta Savingon Akavan toimistosta Työn ja hyvinvoinnin kehittämisohjelman ohjausryhmään. Toimikausi ulottuu vuoden 2023 maaliskuun loppuun asti.