Yhteenveto hallituksen kokouksesta 7/2020: käsittelyssä ajankohtaiskatsaukset, koronakriisin vaikutukset ja jälleenrakennustoimet ja puheenjohtajavaalista viestiminen

Akavan hallitus kuuli kokouksessaan 7/2020 ajankohtaiskatsaukset sekä päätti jälleenrakennusvaiheen toimenpide-ehdotuksista koronakriisin jälkeen sekä ehdotuksista perusasteen koulutuksen varassa olevien työllisyyden parantamiseksi. Akava päätti liittyä Climate Leadership Coalition -verkoston jäseneksi. Kokous pidettiin etäkokouksena tiistaina 19. toukokuuta.

27.5.2020
Lue lisää

Yhteenveto Akavan hallituksen kokouksesta 5/2020: ajankohtainen yhteiskunnallinen ja työmarkkinatilanne keskustelussa, päätös liittokokouksen ajankohdasta

Akavan hallitus kuuli kokouksessa 5/2020 ajankohtaiskatsauksen työmarkkinoiden tilanteesta sekä yhteiskunnallisesta tilanteesta. Kokous käsitteli liittokokoukseen menevän toimintakertomuksen ja päätti liittokokouksen siirtämisestä elokuulle. Palkansaajien tutkimuslaitoksen johtaja Elina Pylkkänen piti alustuksen Palkansaajien tutkimuslaitoksen toiminnasta kokouksen aluksi.

24.4.2020
Lue lisää

Yhteenveto Akavan hallituksen kokouksesta 4/2020: nimitysasioita, liittokokouksen ennakkoilmoitus, yhteiskunnallinen ja työmarkkinatilanne

Akavan hallituksen kokouksessa 24.3. käsiteltiin nimitysasioita, ajankohtaista tilannetta työmarkkinoilla ja yhteiskunnassa sekä hyväsyttiin tilinpäätös ja päätettiin liittokokouksen ennakkoilmoituksesta. Keskustelussa painottuivat koronaviruksen vaikutukset.

30.3.2020
Lue lisää

Yhteenveto Akavan hallituksen kokouksesta 3/2020: Koronaviruksen aiheuttama kriisi, sen vaikutukset ja tarvittavat toimet käsittelyssä

Akavan hallitus käsitteli ylimääräisessä kokouksessa 18. maaliskuuta koronaviruksen aiheuttaman kriisin vaikutuksia talouteen ja työmarkkinoihin. Kokouksessa hyväksyttiin työmarkkinakeskusjärjestöjen esitys maan hallitukselle työllisyyden, toimeentulon ja yritystoiminnan turvaamiseksi.

19.3.2020
Lue lisää

Hallituksen kokous 2/2020: Työministeri Haatainen vierailulla, jäsenmäärät ja toimikuntien jäsenet vahvistettiin

Työministeri Tuula Haatainen vieraili Akavan hallituksen kokouksessa, joka pidettiin 25. helmikuuta Akavatalossa. Akavan Pekka Piispanen kertoi ministerityöryhmän alaisten ryhmien työn tämän hetken tilanteesta. Hallitus sai ajankohtaiskatsauksen yhteiskunnallisesta ja työmarkkinatilanteesta.

27.2.2020
Lue lisää

Hallituksen kokous 1/2020: työmarkkinaministeri Eva Nordmarkin katsaus Ruotsin työmarkkinoihin ja Suomen neuvottelutilanne esillä

Työmarkkinoiden ajankohtainen neuvottelutilanne oli keskeinen aihe Akavan hallituksen kokouksessa 22. tammikuuta 2020. Kokouksen yhteydessä kuultiin Ruotsin työmarkkinaministeri Eva Nordmarkin alustus Ruotsin työmarkkinoista ja ajankohtaisista asioista. Hallitus valitsi varapuheenjohtajat vaalivaliokunnan esityksen mukaisesti ja päätti puheenjohtajiston esittämän toimielinrakenteen.

27.1.2020
Lue lisää