Yhteenveto Akavan hallituksen kokouksesta 9/2020: Ajankohtainen yhteiskunta- ja työmarkkinapoliittinen tilanne käsittelyssä

Akavan hallituksen kokouksessa 9/2020 käsiteltiin yhteiskunta- ja työmarkkinapoliittista tilannetta ajankohtaiskatsauksissa. Kokous pidettiin tiistaina 16. kesäkuuta etäkokouksena.

23.6.2020
Lue lisää

Yhteenveto Akavan hallituksen kokouksesta 8/2020: ajankohtaisaiheet, nimityksiä, liittokokouskutsu ja -esityslista

Akavan hallituksen kokous 8/2020 pidettiin 2. kesäkuuta etäkokouksena. Aiheina olivat ajankohtainen yhteiskunnallinen ja taloudellinen tilanne, liittokokousasiakirjojen vahvistaminen sekä hallitusohjelmaa koskevien linjausten valmistelu.

4.6.2020
Lue lisää

Yhteenveto hallituksen kokouksesta 7/2020: käsittelyssä ajankohtaiskatsaukset, koronakriisin vaikutukset ja jälleenrakennustoimet ja puheenjohtajavaalista viestiminen

Akavan hallitus kuuli kokouksessaan 7/2020 ajankohtaiskatsaukset sekä päätti jälleenrakennusvaiheen toimenpide-ehdotuksista koronakriisin jälkeen sekä ehdotuksista perusasteen koulutuksen varassa olevien työllisyyden parantamiseksi. Akava päätti liittyä Climate Leadership Coalition -verkoston jäseneksi. Kokous pidettiin etäkokouksena tiistaina 19. toukokuuta.

27.5.2020
Lue lisää

Yhteenveto Akavan hallituksen kokouksesta 5/2020: ajankohtainen yhteiskunnallinen ja työmarkkinatilanne keskustelussa, päätös liittokokouksen ajankohdasta

Akavan hallitus kuuli kokouksessa 5/2020 ajankohtaiskatsauksen työmarkkinoiden tilanteesta sekä yhteiskunnallisesta tilanteesta. Kokous käsitteli liittokokoukseen menevän toimintakertomuksen ja päätti liittokokouksen siirtämisestä elokuulle. Palkansaajien tutkimuslaitoksen johtaja Elina Pylkkänen piti alustuksen Palkansaajien tutkimuslaitoksen toiminnasta kokouksen aluksi.

24.4.2020
Lue lisää

Yhteenveto Akavan hallituksen kokouksesta 4/2020: nimitysasioita, liittokokouksen ennakkoilmoitus, yhteiskunnallinen ja työmarkkinatilanne

Akavan hallituksen kokouksessa 24.3. käsiteltiin nimitysasioita, ajankohtaista tilannetta työmarkkinoilla ja yhteiskunnassa sekä hyväsyttiin tilinpäätös ja päätettiin liittokokouksen ennakkoilmoituksesta. Keskustelussa painottuivat koronaviruksen vaikutukset.

30.3.2020
Lue lisää

Yhteenveto Akavan hallituksen kokouksesta 3/2020: Koronaviruksen aiheuttama kriisi, sen vaikutukset ja tarvittavat toimet käsittelyssä

Akavan hallitus käsitteli ylimääräisessä kokouksessa 18. maaliskuuta koronaviruksen aiheuttaman kriisin vaikutuksia talouteen ja työmarkkinoihin. Kokouksessa hyväksyttiin työmarkkinakeskusjärjestöjen esitys maan hallitukselle työllisyyden, toimeentulon ja yritystoiminnan turvaamiseksi.

19.3.2020
Lue lisää