Yhteenvedot Akavan hallituksen kokouksista

Yhteenveto Akavan hallituksen kokouksesta 4/2021: ajankohtainen yhteiskunta- ja työmarkkinapoliittinen tilanne, liittokokouksen esityslista ja sääntömuutokset liittokokouksen etäosallistumisen mahdollistamiseksi

Akavan hallitus sai ajankohtaiskatsauksen yhteiskunta- ja työmarkkinapoliittiseen tilanteeseen, päätti nimityksistä Akavan edustajiksi ulkopuolisiin toimielimiin, valmisteli kevätliittokokousasioita sekä vahvisti Akavan opiskelijoiden valtuuskunnan kokoonpanoon. Akavan hallituksen kokous 4/2021 pidettiin 23. maaliskuuta.

8.4.2021
Lue lisää

Yhteenveto Akavan hallituksen kokouksesta 2/2021:  ajankohtainen yhteiskunta- ja työmarkkinapoliittinen tilanne, sovittelujärjestelmän uudistamisesitykset ja liittojen jäsenmäärät

Akavan hallitus sai kokouksessaan 2/2021, joka pidettiin 15. helmikuuta, katsauksen ajankohtaisesta yhteiskunta- ja työmarkkinapoliittisesta tilanteesta, käsitteli ja hyväksyi Akavan linjaukset sovittelujärjestelmän uudistamisesta sekä oikeusvaltiokehityksestä. Kokous hyväksyi Akavan kehysriihikannanoton, johon palataan tarvittaessa ennen maan hallituksen budjettikehysriihtä (21–22. huhtikuuta). Akavan liittojen ilmoittamat jäsenmäärät vahvistetiin.  

1.3.2021
Lue lisää

Yhteenveto Akavan hallituksen kokouksesta 1/2021: ajankohtaiset asiat keskustelussa,  talouspoliittinen ohjelma hyväksyttiin

Akavan hallitus oli koolla 19. tammikuuta vuoden 2021 ensimmäisessä kokouksessaan, jossa se sai ajankohtaiskatsaukset eri sektoreilta. Akavan hallitus päätti hyväksyä talouspoliittisen ohjelman ja nimitti Akavan edustajia ulkopuolisiin toimielimiin ja teki nimityksiä myös Akava-yhteisön sisäisiin tehtäviin, muun muassa opiskelijaedustajiksi Akavan toimielimissä.

27.1.2021
Lue lisää

Yhteenveto Akavan hallituksen kokouksesta 17/2020: Yhteiskunta ja työmarkkinapoliittinen tilanne, nimityksiä ja keskustelu talouspoliittisista linjauksista sekä oikeusvaltioperiaatteesta

Akavan hallitus kuuli kokouksessaan 15. joulukuuta katsauksen yhteiskunta- ja työmarkkinapoliittisesta tilanteesta, muun muassa yli 55-vuotiaiden työmarkkina-aseman parantamiseksi. Keskustelussa oli talouspoliittisten linjausten päivittäminen, oikeusvaltioperiaate, maakuntavaikuttaminen sekä lobbauksen avoimuusrekisteri. Lisäksi päätettiin muutoksista toimielinten kokoonpanossa.  

21.12.2020
Lue lisää

Yhteenveto Akavan hallituksen kokous 15/2020 liittokokouksen järjestelyt; 16/2020: ajankohtainen tilanne ja nimityksiä

Akavan hallituksen kokous 15/2020, joka pidettiin sähköpostikokouksena, päätti sallia liittokokouksen käytännönjärjestelyksi verkkokokouksen Teams-yhteydellä ja sähköpostitse. Kokouksessaan 16/2020 Akavan hallitus käsitteli ajankohtaista yhteiskunta- ja työmarkkinapoliittista tilannetta sekä neuvottelutilannetta yli 55-vuotiaden työllisyysasteen nostamisesta. Lisäksi asialistalla oli nimityksiä.

21.12.2020
Lue lisää

Yhteenveto Akavan hallituksen kokouksesta 14/2020

Hallituksen kokouksessa pidettiin ajankohtaiskatsaukset yhteiskunta- ja työmarkkinapoliittisesta tilanteesta. Esillä olivat puheenjohtaja Sture Fjäderin, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO:n puheenjohtaja Olli Luukkaisen, Ylemmät Toimihenkilöt puheenjohtaja Teemu Hankamäen, AKY – Akavalaiset yrittäjät AKY:n puheenjohtaja Timo Saranpään sekä Akavan opiskelijoiden puheenjohtaja Maria Jokisen selvitykset.

21.12.2020
Lue lisää