Yhteenveto Akavan hallituksen kokouksesta 10/2019: mainetutkimus, työllisyystyöryhmien työ, nimitysasioita ja liittokokouksen valmistelua

Akavan hallituksen kokouksessa 10/2019 käsiteltiin muun muassa työllisyystyöryhmien työtä, nimitysasioita ja valmisteltiin liittokokousasioita. Kokouksessa hyväksyttiin työllisyys- ja maahanmuuttopoliittinen ohjelma. Kokous pidettiin Scandic Parkissa 5. marraskuuta.

13.11.2019
Lue lisää

Yhteenveto Akavan hallituksen kokouksesta 9/2019: katsaus talouden näkymiin, työmarkkinakatsaus ja perhevapaamallin valmistelu keskustelussa

Akavan hallituksen kokouksen 9/2019 yhteydessä kuultiin Suomen Pankin johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanojan alustus Suomen talouden ja kustannuskilpailukyvyn näkymistä ja keskusteltiin aiheesta. Käsittelyssä oli myös työeläkeyhtiöiden hallitusten nimitysasioita, ajankohtainen työmarkkinatilanne ja sääntömuutos. Lisäksi nimettiin Akavan edustajat kilpailukieltosääntelyä valmistelevaan työryhmään. Kokous oli tiistaina 15. lokakuuta Akavatalossa.

17.10.2019
Lue lisää

Yhteenveto Akavan hallituksen kokouksesta 8/2019: opiskelijajäsenten edustus, työttömyysturva ja työmarkkinajärjestelmien vertailu esillä

Akavan hallitus sai kokouksessaan 8/2019 ajankohtaiskatsauksen työmarkkinapoliittisesta tilanteesta. Jukka Ahtela esitteli laatimansa Akava Works -selvityksen, jossa vertaillaan neljän eurooppalaisen maan ja Suomen työmarkkinajärjestelmiä. Kokous pidettiin 17.9. Akavatalossa.

27.9.2019
Lue lisää

Yhteenveto Akavan hallituksen kokouksesta 7/2019: keskustelussa maan hallituksen asettamat työryhmät ja budjettiriihen kannanotto

Akavan hallituksen kokous 7/2019 pidettiin 22. elokuuta 2019 Akavatalolla. Kokouksessa käytiin läpi maan hallituksen työllisyyden edistämisen ministerityöryhmän ja sen alatyöryhmien asettaminen ja neuvottelukierrokseen valmistautuminen. Lisäksi esillä oli budjettiriiheen liittyvät asioita ja nimitysasioita.

28.8.2019
Lue lisää

Yhteenveto hallituksen kokouksesta 6/2019 ja 5/2019: hallitusohjelman sisältö keskustelussa ja ilmastolinjaukset hyväksyttiin

Akavan hallitus kuuli kokouksessaan 6/2019 analyysin hallitusohjelman sisällöstä ja keskusteli Akavan tavoitteiden saavuttamisesta. Kokous pidettiin 10. kesäkuuta. Akavan hallitus hyväksyi kokouksessaan 5/2019 Akavan ilmastolinjaukset. Kokous oli 28. toukokuuta.

11.6.2019
Lue lisää

Yhteenveto Akavan hallituksen kokouksesta 4/2019: ilmastonmuutoslinjaukset, sosiaaliturvauudistusta koskevat tavoitteet ja tasa-arvo-ohjelma käsittelyssä

Akavan hallituksen kokouksen 4/2019 aluksi käsiteltiin ilmastonmuutokseen liittyvää tutkimustietoa: Ilmatieteen laitoksen pääjohtaja Juhani Damski esitteli ilmastonmuutokseen liittyviä kehityskulkuja ja Climate Leadership Coalition -verkoston toiminnanjohtaja Jouni Keronen kertoi verkoston toiminnasta, muun muassa laajasta vetoomuksesta EU:lle ilmastonmuutostoimien vauhdittamiseksi. Kokous pidettiin 23. huhtikuuta Akavatalossa

25.4.2019
Lue lisää