Yhteenveto Akavan hallituksen kokouksesta 1/2021: ajankohtaiset asiat keskustelussa,  talouspoliittinen ohjelma hyväksyttiin

Akavan hallitus oli koolla 19. tammikuuta vuoden 2021 ensimmäisessä kokouksessaan, jossa se sai ajankohtaiskatsaukset eri sektoreilta. Akavan hallitus päätti hyväksyä talouspoliittisen ohjelman ja nimitti Akavan edustajia ulkopuolisiin toimielimiin ja teki nimityksiä myös Akava-yhteisön sisäisiin tehtäviin, muun muassa opiskelijaedustajiksi Akavan toimielimissä.

27.1.2021
Lue lisää

Yhteenveto Akavan hallituksen kokouksesta 17/2020: Yhteiskunta ja työmarkkinapoliittinen tilanne, nimityksiä ja keskustelu talouspoliittisista linjauksista sekä oikeusvaltioperiaatteesta

Akavan hallitus kuuli kokouksessaan 15. joulukuuta katsauksen yhteiskunta- ja työmarkkinapoliittisesta tilanteesta, muun muassa yli 55-vuotiaiden työmarkkina-aseman parantamiseksi. Keskustelussa oli talouspoliittisten linjausten päivittäminen, oikeusvaltioperiaate, maakuntavaikuttaminen sekä lobbauksen avoimuusrekisteri. Lisäksi päätettiin muutoksista toimielinten kokoonpanossa.  

21.12.2020
Lue lisää

Yhteenveto Akavan hallituksen kokous 15/2020 liittokokouksen järjestelyt; 16/2020: ajankohtainen tilanne ja nimityksiä

Akavan hallituksen kokous 15/2020, joka pidettiin sähköpostikokouksena, päätti sallia liittokokouksen käytännönjärjestelyksi verkkokokouksen Teams-yhteydellä ja sähköpostitse. Kokouksessaan 16/2020 Akavan hallitus käsitteli ajankohtaista yhteiskunta- ja työmarkkinapoliittista tilannetta sekä neuvottelutilannetta yli 55-vuotiaden työllisyysasteen nostamisesta. Lisäksi asialistalla oli nimityksiä.

21.12.2020
Lue lisää

Yhteenveto Akavan hallituksen kokouksesta 14/2020

Hallituksen kokouksessa pidettiin ajankohtaiskatsaukset yhteiskunta- ja työmarkkinapoliittisesta tilanteesta. Esillä olivat puheenjohtaja Sture Fjäderin, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO:n puheenjohtaja Olli Luukkaisen, Ylemmät Toimihenkilöt puheenjohtaja Teemu Hankamäen, AKY – Akavalaiset yrittäjät AKY:n puheenjohtaja Timo Saranpään sekä Akavan opiskelijoiden puheenjohtaja Maria Jokisen selvitykset.

21.12.2020
Lue lisää

Yhteenveto hallituksen kokouksesta 13/2020: ajankohtaisasiat ja kuntavaalitavoitteiden hyväksyminen

Akavan hallitus sai kokouksessaan 20. lokakuuta katsauksen muun muassa yhteiskunta- ja työmarkkinapoliittisesta tilanteesta ja hyväksyi kuntavaalitavoitteet. Kokouksessa valittiin Akavan hallituksen varapuheenjohtajaksi Ville-Veikko Rantamaula Timo Saranpään tilalle, jonka kausi Suomen Ekonomien puheenjohtajana on päättymässä. Lisäksi keskusteltiin Akavan strategiasta ja vastuullisuuslinjauksista sekä tulevan vuoden toiminnasta ja talousarviosta.

23.10.2020
Lue lisää

Yhteenveto hallituksen kokouksesta 12/2020: budjettiriihen päätökset ja jatkovalmistelu sekä EU-elvytysrahastojen varojen käyttö ja Akavan yrittäjyyspolitiikka keskustelussa

Akavan hallituksen kokouksessa 22. syyskuuta oli esillä budjettiriihen päätöksiin liittyvä jatkovalmistelu ja kokouksessa keskusteltiin Akavan ehdotuksista työllisyyspoliittisiksi toimiksi. Akavan hallitus hyväksyi syysliittokokouksen ennakkoilmoituksen. Kokouksen yhteydessä luovutettiin Pohjola Vakuutuksen lahjoittama tutkimusstipendi työelämätutkija Elina Juntuselle.

30.9.2020
Lue lisää