Yhteenveto Akavan hallituksen kokouksesta 1/2021: ajankohtaiset asiat keskustelussa,  talouspoliittinen ohjelma hyväksyttiin

Akavan hallitus oli koolla 19. tammikuuta vuoden 2021 ensimmäisessä kokouksessaan, jossa se sai ajankohtaiskatsaukset eri sektoreilta. Akavan hallitus päätti hyväksyä talouspoliittisen ohjelman ja nimitti Akavan edustajia ulkopuolisiin toimielimiin ja teki nimityksiä myös Akava-yhteisön sisäisiin tehtäviin, muun muassa opiskelijaedustajiksi Akavan toimielimissä.

27.1.2021

Yhteiskunta- ja työmarkkinapoliittinen tilanne

Puheenjohtaja Sture Fjäder nosti ajankohtaiskatsauksessaan esille oikeusvaltioperiaatteen, johon liittyvästä hankkeesta päätetään Akavan hallituksen helmikuun kokouksessa. Akava Works tekee yhdessä laajan jäsenkyselyn liittojen kanssa häirinnästä ja maalittamisesta.

Fjäder kertoi työmarkkinajärjestöjen esityksestä työterveyshuollossa tapahtuvan koronarokottamisen korvaamisesta.  Esillä oli piirisovittelijan valinta ja valtakunnansovittelijan varamies sekä mahdollinen Akava Works -toiminnan laajentaminen neuvottelujärjestöjen neuvottelutoiminnan tueksi, siten että se tuottaisi tietoja niiden tarpeisiin.

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO:n puheenjohtajalla ei ollut päivitettävää joulukuun hallituksen kokouksessa esillä olleiden lisäksi.

Ylemmät Toimihenkilöt YTN:n puheenjohtaja Teemu Hankamäki kertoi, että neuvottelukierroksen viimeinenkin sopimus on allekirjoitettu ja uusi kierros on alkamassa. Uuden strategian työstäminen on meneillään ja se hyväksytään kevätkokouksessa toukokuussa.

AKY – Akavalaiset yrittäjät ry:n puheenjohtaja Timo Saranpään kertoi Suomen uusyrityskeskuksen hallituksessa esillä olleista asioista, joilla on vaikutusta akavalaisiin yrittäjiin sekä nosti esille myös oppilaitosyhteistyön tiivistymisen. Omistajavaihdoksiin liittyvä valmistelutyö on olennainen asia. Akavan yrittäjäpalkintoa kehitetään ja maahanmuuttajataustaisten yrittäjien neuvontatyötä on kehitetty uusyrityskeskuksessa.

Akavan opiskelijoiden puheenjohtaja Veera Nyfors, jonka toimikausi alkoi vuoden alussa, esitteli Akavan opiskelijoiden työsuunnitelman vuodelle 2021.

Päätösasiat

Akavan hallitus hyväksyi talouspoliittiset linjaukset, joita päivitetään mahdollisten taloudellisten muutosten yhteydessä.

Selvitystyötä yksityisen ja kunnallisen eläkejärjestelmän yhdistämisestä tehdään parhaillaan ja yhdistymisen suunnitellaan tapahtuvan vuonna 2026. Eläkejärjestelmien yhdistäminen maksuvaikutuksiltaan kustannusneutraalisti voidaan toteuttaa eri tavoin ja siinä käytettävä tekniikka on keskeinen linjattava kysymys. Valittavalla vaihtoehdolla on vaikutusta molempien järjestelmien rahoitukseen pitkällä aikavälillä. Akavan hallitus kuuli Katri Ojalan esityksen ja kävi keskustelun asiasta ja päätti linjauksista.

Nimitykset

Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt Akavaa tekemään esityksen asianmukaista huolellisuutta koskevan sääntelyn taustaryhmään, mikä liittyy tavoitteeseen säätää yritysvastuulaki. Hallitus päätti esittää työ- ja elinkeinoministeriölle Akavan jäseneksi taustaryhmään johtavaa asiantuntijaa Anu Tuovista Akavan toimistosta. Taustaryhmän toimikausi on 15.2.2021–1.2.2022.

Maa- ja metsätalousministeriö on pyytänyt Akavaa nimeämään jäsenen ja varajäsenen Maaseutupolitiikan neuvostoon. Nykyisessä neuvostossa on jäsenenä toiminnanjohtaja Ilkka Pekkala (Agronomiliitto) ja varajäsenenä neuvottelupäällikkö Jukka Sippola (Loimu). Päätettiin nimetä heidät jatkamaan Akavaa edustavina jäseninä tulevalle toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2025 lopussa.

Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt Akavaa nimeämään edustajansa samapalkkaisuusohjelman asiantuntijaryhmän jäseniksi. Hallitus nimesi asiantuntijaryhmään Akavaa edustavaksi jäseneksi tasa-arvopäällikkö Lotta Savingon ja varajäseneksi erityisasiantuntija Miika Sahamiehen. Työryhmän toimikausi ulottuu 31.3.2023 asti.

Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt Akavaa ehdottamaan jäsentä ja varajäsentä työ-, koulutus- ja elinkeinoasiain neuvostoon toimikaudelle 2021–2023. Neuvosto käsittelee keskeisiä työ- ja koulutuspolitiikan haasteita. Akavan nykyiset edustajat ovat jäsenenä puheenjohtaja Olli Luukkainen (Opetusalan Ammattijärjestö OAJ) ja varajäsenenä Anja Uljas (Suomen Ekonomit). Neuvoston nykyinen toimikausi päättyy 21.2.2021. Hallitus nimesi työ-, koulutus- ja elinkeinoasiain neuvostoon Akavaa edustavaksi jäseneksi puheenjohtaja Olli Luukkaisen  ja hänelle henkilökohtaiseksi varajäseneksi johtava asiantuntija Elina Sojosen Akavan toimistosta. Kolmivuotinen toimikausi ulottuu vuosille 2021–2023.

Työelämäasioiden edunvalvonnan ajankohtaiskatsaus

Työlainsäädännön, sosiaaliturvan ja työeläkejärjestelmän asioita on kolmikantavalmistelussa. Lisäksi työelämän edunvalvonnassa on vireillä ja alkaa useita Akavan hankkeita. Katarina Murto esitteli hallitukselle hankkeet.

Työttömyysturvan kehittäminen

Sosiaali- ja terveysministeriön asettamassa työttömyysturvan kehittämistyöryhmässä käsitellään 28.2.2021 mennessä seuraavia: palkansaajan työssäoloehto, työttömyysturvan sopeutuminen suhdanteisiin, erorahamalli, ansioturvan kesto suhteessa työuran pituuteen, lomautuksen aikainen osaamisen kehittäminen, työmarkkinatuen uudistaminen ja siihen liittyvät työnhakijan palvelut. Akavan hallitus kuuli Heikki Taulun esityksen ja kävi keskustelua asiasta. Tarvittavia linjauksia tehdään Akavan hallituksen helmikuun kokouksessa.

Ajankohtaiskatsaus EU-asioista

Markus Penttinen esitteli hallitukselle EU-ajankohtaiskatsauksen. EU:n monivuotinen budjetti vuosiksi 2021–27 on hyväksytty. Yhdessä koronaelvytysrahaston kanssa se nostaa hiukan tutkimus- ja koulutusvaroja. EU:n varojen kytkentää oikeusvaltioon on saatu edistettyä, mutta kyseessä lienee silti ”välirauha”. Työelämähankkeet liittyvät seuraaviin: mm. alustatalous, palkka-tasa-arvo, itsensä työllistäjien kollektiivinen edunvalvonta ja vähimmäispalkka. Suomen hallitus antaa EU-selonteon eduskunnalle lähiaikoina.

Muutokset toimielimissä

Hallitus nimitti Akavan opiskelijoiden esityksestä Akavan toimikuntiin seuraavat opiskelijoiden edustajat

  • Eläkepolitiikka: Veera Nyfors, Akavan opiskelijoiden puheenjohtaja, Tradenomiliitto, ei varajäsentä
  • Innovaatiot ja kasvu: Eetu Heiska, opiskelijaneuvoston jäsen, Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut, varajäsen Anna Pentti, opiskelijaneuvoston jäsen, Tradenomiliitto
  • Järjestötoimikunta: Roosa Huttunen, Akavan opiskelijoiden varapuheenjohtaja, Insinööriliitto, varajäsen Elina Viitaniemi, Akavan opiskelijoiden varapuheenjohtaja, Akavan Erityisalat
  • Osaaminen ja koulutus: Elina Viitaniemi, Akavan opiskelijoiden varapuheenjohtaja, Akavan Erityisalat, varajäsen Kalle Liuski, työjaoston jäsen, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ
  • Sosiaali- ja terveyspolitiikka: Miika Hiltunen, opiskelijaneuvoston jäsen, Suomen Ekonomit, varajäsen Roosa Huttunen Akavan opiskelijoiden varapuheenjohtaja, Insinööriliitto)
  • Työllisyys- ja työelämä: Anna Pentti, opiskelijaneuvoston jäsen, Tradenomiliitto, varajäsen Saana Ylikruuvi, opiskelijaneuvoston jäsen, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ

Seuraava kokous

Seuraava Akavan hallituksen kokous on maanantaina 15. helmikuuta 2021 kello 12–16.

Hallituksen kokouksen jälkeen pidetyssä iltakoulussa käsiteltiin Akava-yhteisön vakuutusetua koskevia neuvotteluja ja paikallista sopimista.