Yhteenveto Akavan hallituksen kokouksesta 2/2019: OP Vakuutuksen lahjoittama tutkimusstipendi luovutettiin, Li Andersson vierailulla

Akavan hallituksen kokouksen 2/2019 yhteydessä luovutettiin OP Vakuutuksen lahjoittama tutkimusstipendi terveystieteiden maisteri ja toimintaterapeutti Satu Niskaselle, joka tutkii väitöskirjatyössään ikääntyneiden arkikuntoutusta. Kokouksen yhteydessä oli puoluejohtajavierailuna Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson esittelemässä puoleen vaalitavoitteita. Kokous oli Akavatalolla 26. helmikuuta.

28.2.2019

Akavan hallitus käsitteli ja hyväksyi yrittäjyyspolitiikan kärkitavoitteet, joilla Akava tehostaa yrittäjyyspolitiikan edunvalvontaa ja hallitusohjelmavaikuttamista. Akavan yrittäjyyttä ja itsensä työllistämistä koskevat edunvalvonnan tavoitteet pohjautuvat muun muassa yrittäjyyden ohjelmaan Parempi asema yrittäjille ja itsensätyöllistäjille (2017) sekä monimuotoisen työn ohjelmaan Kun ura ei ole putki – Turvaa monimuotoiseen työhön (2018). Kärkitavoitteet on käsitelty AKY – Akavalaiset yrittäjät hallituksen kokouksessa 13. helmikuuta 2019.

Akavan hallituksessa oli talouspoliittiset linjaukset, nyt ensimmäisessä käsittelyssä. Ohjelman toinen käsittely on 25. maaliskuuta.

Kokous sai katsauksen yhteiskunta- ja työmarkkinapoliittiseen tilanteeseen puheenjohtaja Sture Fjäderiltä, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKOn puheenjohtaja Olli Luukkaiselta ja Ylemmät toimihenkilöt YTN:n puheenjohtaja Teemu Hankamäeltä. Lisäksi Akavan opiskelijoiden puheenjohtaja Maria Jokinen kertoi ajankohtaiset kuulumiset opiskelijoiden toiminnasta.

Akavan hallitus vahvisti Akavan liittojen jäsenjärjestöjen jäsen- ja äänimäärät. Jäsenmääristä tiedotetaan yhdessä liittojen kanssa myöhemmin samana ajankohtana.

Nimityksiä

Akavan hallitus päätti esittää Finnveran hallintoneuvostoon Akavan edustajaksi joko toinen varapuheenjohtaja Anette Vaini-Antilaa (Suomen Ekonomit) tai hallituksen jäsen Esa Vilhosta (Suomen Ekonomit). Jäsenet valitaan tehtävään yhdeksi vuodeksi.

Palkansaajakeskusjärjestöt saavat kilpailukykysopimuksen perusteella lisää paikkoja työeläkevakuutusyhtiöiden hallintoihin. Akavan hallitus päätti esittää Akavan edustajiksi Ilmarisen hallintoneuvostoon toiminnanjohtaja Jari Jokista (Tekniikan akateemiset TEK), Varman hallintoneuvostoon toiminnanjohtaja Johanna Moisiota (Tieteentekijöiden liitto) sekä Elon hallintoneuvostoon toiminnanjohtaja Mikko Saloa (Loimu). Toimikaudet alkavat keväällä pidettävien yhtiökokousten jälkeen.

Tämän lisäksi Akava saa Varman hallitukseen nykyisen yhden hallituspaikan lisäksi varajäsenen paikan. Varman hallituksen varajäseneksi päätettiin esittää puheenjohtaja Timo Saranpäätä (Suomen Ekonomit). Hänen toimikautensa alkaa vuoden 2020 alusta.

Hallitus päätti esittää Akavaa edustavaksi jäseneksi oikeusministeriön Yhteisöllinen kansalaistoiminta 2020-luvulla -työryhmän seurantaryhmään johtaja Risto Kauppista Akavan toimistosta.

Muutokset toimielimissä

Akavan Erityisalojen esityksestä nimitettiin järjestötoimikunnan varsinaiseksi jäseneksi järjestöasiantuntija Paula Antell yhteyspäällikkö Satu Sahla-Juvankosken tilalle.

Esimiehet ja Asiantuntijat YTY:n esityksestä nimitettiin työelämä ja tasa-arvotoimikunnan varsinaiseksi jäseneksi Karoliina Huovila Anu Aspialan tilalle.

Päätettiin Tradenomiliitto TRAL:n esityksestä nimitettiin elinkeinopoliittisen toimikunnan varsinaiseksi jäseneksi Henna Hirvonen Ville-Veikko Rantamaulan tilalle.

Päätettiin nimittää opiskelijajäsenet Akavan toimikuntiin Akavan opiskelijoiden esityksen mukaisesti. Lisäksi Akavan opiskelijat ovat nimenneet opiskelijoiden työjaoston jäsenet ja täydentäneet valtuuskuntaa liittojen esitysten mukaisesti.

Akavan hallituksen seuraava kokous pidetään maanantaina 25. maaliskuuta 2019 kello 13.