Maakuntaverkostot

Akavan aluetoiminta uudistettiin vuoden 2018 alusta vastaamaan tulevan maakuntauudistuksen mukaisia maakuntarajoja. Jatkossa Akavan vaikuttamista alueilla tehdään 18 maakuntaverkoston kautta. Tämän lisäksi Akavalla on edustajat erilaisissa maakunnallisissa toimielimissä.

24.5.2019

Jokaisessa maakunnassa on Akavan maakuntaverkosto, esimerkiksi Akava Satakunnan verkosto. Verkostoihin kuuluvat lähtökohtaisesti ainakin maakunnallisissa toimielimissä, kuten maakuntien yhteistyöryhmässä (MYR) ja ELY-keskuksen neuvottelukunnassa Akavaa edustavat henkilöt. Verkostoon voivat liittyä myös jäsenliittojen ja neuvottelujärjestöjen aluetoiminnasta tai sen koordinoinnista vastaavat henkilöt sekä muut kiinnostuneet akavalaiset. Verkostot ovat epävirallisia ja erilaisia maakunnan koosta ja henkilöistä riippuen.

Maakuntaverkosto toimii pääosin Facebook-ryhmänä, jossa on mahdollisuus vaihtaa ajatuksia maakunnan kehittämisestä, sparrata toimielimissä vaikuttavia henkilöitä ja tukea siten heidän työtään laajemman akavalaisen näkemyksen tuottamiseksi.

Jokaisella maakuntaverkostolla on puheenjohtaja, joka toimii Akavan yhdyshenkilönä sidosryhmien suuntaan ja vastaa verkostojen kokoamisesta (ks. yhteystiedot-osio). Puheenjohtajan kausi kestää kaksi vuotta.

Haluatko mukaan maakuntaverkostoon?

Jos olet kiinnostunut liittymään oman maakuntasi verkostoon, ota yhteyttä maakuntaverkoston puheenjohtajaan sähköpostitse.

Akava Åland on itsenäinen yhdistys

Akavan aluetoiminnan rinnalla toimii Ahvenanmaalla Akava Åland r.f., joka on itsenäinen yhdistys. Yhteiskunnallisten vaikuttamistehtävien ohella se hoitaa työmarkkinatoimintaan liittyviä edunvalvontatehtäviä ja neuvottelee muun muassa kunnallisista työ- ja virkaehtosopimuksista.