Akavan lausunto HE laiksi väliaikaisista poikkeuksista työttömyysturvalakiin Covid-19 -epidemian vuoksi annetun lain muuttamisesta

Akava toteaa lausunnossaan sosiaali- ja terveysministeriölle pitävänsä esityksen tavoitteita kannatettavina sekä kannattavansa esitystä suojaosan nostamisesta määräaikaisesti esityksessä mainituin perusteluin. Valitettavaa puolestaan on, että asiaa käsiteltiin työmarkkinajärjestöjen kanssa vain pikaisesti valmistelun loppuvaiheessa.

18.5.2020

HE laiksi väliaikaisista poikkeuksista työttömyysturvalakiin Covid-19 -epidemian vuoksi annetun lain muuttamisesta

Akava pitää esityksen tavoitteita kannatettavina.

Akava kannattaa esitystä suojaosan nostamisesta määräaikaisesti esityksessä mainituin perusteluin.

Liikkuvuusavustuksen osalta esitämme harkittavaksi, pitäisikö muutoksen koskea myös työhön liittyvää koulutusta, jolla voi olla olennainen asema työsuhteen syntymisen tai sen menestyksekkään hoitamisen kanssa.

Pidämme valitettavana sitä, että asiaa käsiteltiin työmarkkinajärjestöjen kanssa vain pikaisesti valmistelun loppuvaiheessa.

Akava ry

Sture Fjäder
puheenjohtaja

Pekka Piispanen
johtaja

Lausuntopyyntö 13.5.2020/Dnro VN/11877/2020
Lausunnon diaarinumero Dnro 055/62/2020
Lausunnon päiväys 14.5.2020
Laatija Heikki Taulu

Lue lisää aiheesta