Akavan lausunto luonnoksesta ennakkoperintäasetuksen muuttamisesta

Akava toteaa lausunnossaan valtiovarainministeriölle luonnoksesta ennakkoperintäasetuksen muuttamisesta, että kannattaa esitystä sillä edellytyksellä, että verohallinto informoi verovelvollisia (työntekijöitä) siitä, että heillä on velvollisuus seurata oman ennakonpidätyksenalaisen tulon ja ennakonpidätyksen kertymää tulorekisteristä ja verohallinnon OmaVero-palvelusta ja näin varmistua siitä, että välttyvät saamasta yllättäviä jäännösveroja maksaakseen. Luonnos ennakkoperintäasetuksen muuttamisesta Akava kannattaa esitystä sillä...

14.9.2018

Akava toteaa lausunnossaan valtiovarainministeriölle luonnoksesta ennakkoperintäasetuksen muuttamisesta, että kannattaa esitystä sillä edellytyksellä, että verohallinto informoi verovelvollisia (työntekijöitä) siitä, että heillä on velvollisuus seurata oman ennakonpidätyksenalaisen tulon ja ennakonpidätyksen kertymää tulorekisteristä ja verohallinnon OmaVero-palvelusta ja näin varmistua siitä, että välttyvät saamasta yllättäviä jäännösveroja maksaakseen.

Luonnos ennakkoperintäasetuksen muuttamisesta

Akava kannattaa esitystä sillä edellytyksellä, että Verohallinto informoi riittävästi verovelvollisia (työntekijöitä) siitä, että heillä on velvollisuus seurata oman ennakonpidätyksenalaisen tulon ja ennakonpidätyksen kertymää tulorekisteristä ja Verohallinnon OmaVero-palvelusta ja näin varmistua siitä, että välttyvät saamasta yllättäviä jäännösveroja maksaakseen.

Tausta

Ehdotuksen tarkoitus on muuttaa palkan ennakonpidätyksen toimittamistapaa ja verokorttimenettelyä. Jatkossa kaikilla verovelvollisilla olisi samanlainen palkan verokortti, ja siinä vain ennakonpidätysprosentti, lisäprosentti ja tuloraja. Kausikohtaisista tulorajoista ja kumulatiivisesta laskennasta luovuttaisiin.

Muutos vaikuttaisi siten, että työntekijän olisi itse huolehdittava siitä, että hänellä on riittävän korkea tuloraja. Hänen olisi myös huolehdittava verokortin säilyttämisestä, koska verokorttia ei enää annettaisi työnantajalle.

Muutos saattaa ainakin alkuvaiheessa aiheuttaa suorituksen saajalle jäännösveroja, jos hän ei ole huomannut tulorajan ylittymistä. Riittävän korkeasta tulorajasta on tärkeää huolehtia erityisesti silloin, kun verovelvollisella on useita työnantajia (suorituksen maksajia). Verokortin ennakonpidätysprosentti ja tuloraja voivat edelleen tarpeen vaatiessa muuttua kalenterivuoden aikana. Näistä muutoksista suorituksen saajan pitää huolehtia samalla tavalla kuin nykyäänkin eli hakemalla muutosta verokorttiin. Suorituksen saaja voi seurata tulojensa ja niistä toimitettujen ennakonpidätysten määriä tulorekisteristä ja Verohallinnon OmaVero-palvelusta.

Verokorttimenettelyn muutos selkeyttäisi ja yksinkertaistaisi suorituksen maksajan toimintaa. Maksaja (työnantaja) ei olisi enää velvollinen säilyttämään ja palauttamaan verokorttia. Verokorttien arkistoinnin poistuminen vähentäisi suoritusten maksajien kustannuksia ja lisäisi hallinnollista tehokkuutta. Verokortti olisi nykyistä selkeämpi. Kumulatiivista laskentaa ei enää tehtäisi. Muutokset saattavat edellyttää maksajan palkanlaskentajärjestelmien päivittämistä. Kustannusten lisäystä ja muutokseen liittyvää hallinnollista taakkaa vähentäisi kuitenkin se, että tietojärjestelmämuutokset voitaisiin toteuttaa samalla kertaa tulorekisterin käyttöönoton edellyttämien tietojärjestelmämuutosten kanssa.

Akava ry

Sture Fjäder, puheenjohtaja
Pekka Piispanen, johtaja

Lausunnon tunnistetiedot

Lausuntopyyntö 4.7.2017/Dnro VM106:00/2018
Lausunnon diaarinumero Dnro 090/62/2018
Lausunnon päiväys 16.8.2018
Laatijat Eugen Koev, Pasi Sorjonen

Lue lisää aiheesta