Akavan lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalla henkilöstörahastolain muuttamisesta

Akava pitää lausunnossaan työ- ja elinkeinoministeriölle lakiesitystä erittäin kannatettavana ja on tärkeää, että esitys ehditään antaa tämän hallituskauden aikana.

31.10.2022

Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalla henkilöstörahastolain muuttamisesta

Yleiset huomiot

Tässä voitte antaa esitysluonnokseen liittyvät yleiset huomiot.

Akava ry kiittää mahdollisuudesta olla mukana valmistelussa. Akava pitää lakiesitystä erittäin kannatettavana ja on tärkeää, että esitys ehditään antaa tämän hallituskauden aikana. Esityksen tavoitteen on, että henkilöstörahaston perustamisedellytyksiä kevennetään, jotta rahaston perustaminen olisi mahdollista nykyistä pienemmissä yrityksissä. Tämä lisää henkilöstön mahdollisuutta kasvattaa varallisuuttaan ja lisää pienten yritysten keinoja kehittää kannustinjärjestelmiä.

Ehdotukseen sisältyvä mahdollisuus siirtää työntekijän rahasto-osuus toiseen henkilöstörahastoon työpaikan vaihtuessa parantaa työntekijän mahdollisuutta työpaikan vaihtamiseen ja on siksi kannatettava. Tutkimukset osoittavat, että tuottavuuskasvun kannalta on tärkeää, että henkilöstö liikkuu, koska näin parannamme innovaatioiden leviämistä. Siten esityksellä on myös laajempi yhteiskunnallinen ulottuvuus.

Esityksen yleisperusteluita koskevat huomiot (pl. vaikutusarviointi)

Luvut 1-4.1: Asian tausta ja valmistelu, nykytilan arviointi ja esityksen tavoitteet sekä esityksen keskeiset ehdotukset

Luku 4.1: Pääasialliset vaikutukset

Muut mahdolliset yleisperusteluita koskevat huomiot

3 § Soveltamisala

Tässä voitte antaa pykälää tai sen säännöskohtaisia perusteluita koskevat huomiot

4 § Yhteinen henkilöstörahasto

Tässä voitte antaa pykälää tai sen säännöskohtaisia perusteluita koskevat huomiot

5 § Perustamisen edellytykset

Klikkaa ja lisää otsikko avoimelle kysymykselle

Tässä voitte antaa pykälää tai sen säännöskohtaisia perusteluita koskevat huomiot

11 § Perustamiskokous

Tässä voitte antaa pykälää tai sen säännöskohtaisia perusteluita koskevat huomiot

20 § Henkilöstörahaston ylimääräinen kokous

Tässä voitte antaa pykälää tai sen säännöskohtaisia perusteluita koskevat huomiot

28 § Hallitus

Tässä voitte antaa pykälää tai sen säännöskohtaisia perusteluita koskevat huomiot

34 § Tilintarkastus ja tilintarkastuskertomus

Tässä voitte antaa pykälää tai sen säännöskohtaisia perusteluita koskevat huomiot

43 § Yli- ja alijäämä

Tässä voitte antaa pykälää tai sen säännöskohtaisia perusteluita koskevat huomiot

45 § Rahasto-osuuden nosto

Tässä voitte antaa pykälää tai sen säännöskohtaisia perusteluita koskevat huomiot

47 § Rahasto-osuuden suorittaminen taisirtäminen toiseen henkilöstörahastoon työsuhteen päätyttyä

Tässä voitte antaa pykälää tai sen säännöskohtaisia perusteluita koskevat huomiot

56 § Purkamisperusteet

Tässä voitte antaa pykälää tai sen säännöskohtaisia perusteluita koskevat huomiot

60 § Esteellisyys

Tässä voitte antaa pykälää tai sen säännöskohtaisia perusteluita koskevat huomiot

61 § Salassapitovelvollisuus

Tässä voitte antaa pykälää tai sen säännöskohtaisia perusteluita koskevat huomiot

Tarve siirtymäsäännökselle

Esityksen valmistelussa ei tunnistettu asioita, jotka edellyttäisi siirtymäsäännöstä. Jos sellaisia tilanteita on tunnistettu, tässä voi esittää niitä koskevia huomioita.

 

Rekilä Piia
Akava ry

 

Lisätiedot

Lausuntopyyntö 6.9.2022, VN/28637/2021
Lausunnon diaarinumero Dnro 130/62/2022
Lausunnon päiväys 11.10.2022
Laatija Piia Rekilä

Lue lisää aiheesta