Akavan lausunto valtioneuvoston asetuksesta mikroyhdistysten tilinpidosta

Lausunnossaan oikeusministeriölle Akava toteaa, että sillä ei ole huomautettavaa asetusehdotukseen.

7.6.2023

Valtioneuvoston asetus mikroyhdistysten tilinpidosta

Lausunnonantajan lausunto

Akava ry kiittää mahdollisuudesta lausua asiassa ja toteaa, että Akavalla ei ole huomautettavaa asetusehdotukseen. Lähtökohteisesti mikroyritysten hallinnollisen taakan vähentäminen on kannatettavaa ja on tärkeää kiinnittää huomiota, että tehdyt muutokset myös tosiasiallisesti tätä taakkaa vähentävät.

 

Rekilä Piia
Akava ry

Lisätiedot

Lausuntopyyntö 14.3.2023, VN/4163/2023
Lausunnon diaarinumero Dnro 033/62/2023
Lausunnon päiväys 20.4.2023
Laatija Piia Rekilä

Lue lisää aiheesta