Akavan lausunto valtioneuvoston asetuksesta perusopetuksen jälkeisen koulutuksen valtakunnallisesta hakumenettelystä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Lausunnossaan opetus- ja kulttuuriministeriölle Akava pitää ehdotettua asetusmuutosta perusteltuna.

9.3.2023

Valtioneuvoston asetus perusopetuksen jälkeisen koulutuksen valtakunnallisesta hakumenettelystä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Lausunnonantajan lausunto

Akava kiittää mahdollisuudesta lausua asiassa. Se pitää ehdotettua asetusmuutosta perusteltuna. Samassa yhteydessä Akava nostaa esille tutkintoon valmentavan koulutuksen (TUVA) ja kansanopistojen opistovuoden osalta mahdollisuuden lisätä koulutuksen aloituspaikkamääriä hakuajan jälkeen. Tällöin tulisi huomioitua myös nivelvaiheen koulutukset. Varsinkin TUVA-koulutus voi joillekin oppivelvollisille olla paras tai ainoa väylä päästä valmentavan koulutuksen kautta tutkintokoulutukseen.

Sahamies Miika
Akava ry

Lisätiedot

Lausuntopyyntö 16.2.2023, VN/4300/2023
Lausunnon diaarinumero Dnro 026/62/2023
Lausunnon päiväys 8.3.2023
Laatija Miika Sahamies

Lue lisää aiheesta