Akavan lausunto: Yrittäjän uusi mahdollisuus – kansainvälinen vertailu

Akava toteaa oikeusministeriölle antamassaan lausunnossa Yrittäjän uusi mahdollisuus -kansainvälisestä vertailusta muun muassa, että pitää selvitystä perinpohjaisena ja riittävän laajana, jotta saadaan kattava kuva kansainvälisestä tilanteesta elinkeinotoiminnassa ylivelkaantuneen velallisen velkavastuusta vapautumisen menettelyistä. Hyvä lähtökohta jatkotyölle on käyttää selvitystä aineistona siihen, miten ja missä kohdissa yrittäjien velkavastuusta vapautumisen järjestelmää voidaan kehittää Suomessa...

27.6.2018

Akava toteaa oikeusministeriölle antamassaan lausunnossa Yrittäjän uusi mahdollisuus -kansainvälisestä vertailusta muun muassa, että pitää selvitystä perinpohjaisena ja riittävän laajana, jotta saadaan kattava kuva kansainvälisestä tilanteesta elinkeinotoiminnassa ylivelkaantuneen velallisen velkavastuusta vapautumisen menettelyistä. Hyvä lähtökohta jatkotyölle on käyttää selvitystä aineistona siihen, miten ja missä kohdissa yrittäjien velkavastuusta vapautumisen järjestelmää voidaan kehittää Suomessa nykyisen järjestelmän pohjalta.

Akavan lausunto yrittäjän uusi mahdollisuus – kansainvälinen vertailu

Yleistä

Akavan mielestä selvitys on perinpohjainen ja riittävä laaja, jotta saadaan kattava kuva kansainvälisestä tilanteesta elinkeinotoiminnassa ylivelkaantuneen velallisen velkavastuusta vapautumisen menettelyistä.

Selvityksen perusteella voi sanoa, että kansainvälisesti vapautumisen menettelyt ovat eri maissa erityyppisiä, joita sellaisenaan ei voi Suomeen ottaa käyttöön.

Hyvä lähtökohta jatkotyölle on käyttää selvitystä aineistona siihen, miten ja missä kohdissa yrittäjien velkavastuusta vapautumisen järjestelmää voidaan kehittää Suomessa nykyisen järjestelmän pohjalta.

Velkavastuujärjestelmän kehittämisessä on tarkasteltava myös ylivelkaantuneita kuluttajia, eikä pelkästään ylivelkaantumistilanteita elinkeinotoiminnan konkurssien yhteydessä.

Pidättekö Suomen nykyistä oikeustilaa riittävänä yrittäjän henkilökohtaisesta velkavastuusta vapautumisen kannalta?

En osaa sanoa

Suomen järjestelmä on kansainvälisessä vertailussa vastaava kuin muissakin maissa. Henkilökohtaisesta velkavastuusta vapautumista on kuitenkin arvioitava myös sen käytännön toimivuuden kannalta, esimerkiksi velkaneuvonnan näkökulmasta. Käytännön osalta voisi myös selvittää, onko mahdollista helpottaa jollain muilla keinoin kuin velkajärjestelyä koskevan lainsäädännön kehittämisellä ylivelkaantuneen yksityishenkilön uuden liiketoiminnan aloittamista ja rahoituksen hankkimista.

Jos pidätte nykyistä oikeustilaa yrittäjän henkilökohtaisesta velkavastuusta vapautumisen kannalta puutteellisena, miltä osin se mielestänne on puutteellinen?

Konkurssia koskeva lainsäädäntö on puutteellista

Ylivelkaantuneen yrittäjän yhtiömuotoisen yrityksen konkurssitilannetta voitaisiin parantaa kehittämällä velkajärjestelyn ja konkurssin yhteensovittamista siten, että yhtiön konkurssitilanteessa yksityishenkilön ylivelkaantumisen lisääntymisen riskiä vähennetään ja velkajärjestelyyn pääsemisen prosessia nopeutetaan.

Pidättekö vertailun kohteeksi valittuja valtioita merkityksellisinä henkilökohtaisesta velkavastuusta vapautumista koskevien säännösten kehittämisen kannalta?

Kyllä

Vertailussa mukana olevat maat on kattavasti valittu.

Osoittavatko selvityksen havainnot verrokkimaista mielestänne sen, että Suomen oikeuden nykytila on puutteellinen henkilökohtaisesta velkavastuusta vapautumisen kannalta?

En osaa sanoa

Ei välttämättä. Konkurssin tehneiden ylivelkaantuneiden yrittäjien tilannetta ja ns. uuden alun mahdollisuutta on katsottava laajemmasta näkökulmasta kuin vain vertaamalla henkilökohtaisesta velkavastuusta vapautumisen oikeustilaa Suomessa muihin maiden oikeustilaan.

Mitä/minkä verrokkimaiden käytäntöjä pidätte erityisen kiinnostavina ja/tai toteuttamiskelpoisina Suomen lainsäädännön kehittämisen kannalta (vertailuun viitattaessa pyydämme mainitsemaan sivunumeron ja käyttämään vertailun mukaista otsikointia)?

Mistä/minkä verrokkimaiden käytännöistä ei mielestänne pitäisi ottaa mallia Suomen lainsäädännön kehittämisessä (vertailuun viitattaessa pyydämme mainitsemaan sivunumeron ja käyttämään vertailun mukaista otsikointia)?

Muut kommentit verrokkimaiden järjestelmistä (luvut 3 – 18)

Lausunnon tunnistetiedot

Lausuntopyyntö

Lausunnon diaarinumero Dnro 065/62/2018

Lausunnon päiväys 27.6.2018

Laatija Vesa Vuorenkoski

Lue lisää aiheesta