Palkansaajakeskusjärjestöjen SAK:n, Akavan ja STTK:n lausunto Kansainvälisen työjärjestön (ILO) raportista biologisilta vaaroilta suojautumisesta

Palkansaajakeskusjärjestöt SAK, Akava ja STTK korostavat lausunnossaan Kansainvälisen työjärjestö ILOn raportista biologisilta vaaroilta suojautumisesta, että ne kannattavat ehdotettua biologisen vaaran määritelmää ja toivovat sen kattavan myös suojavarusteet. Lisäksi ne huomauttavat, että kaikkien alojen ja työntekijöiden sekä työnteon muotojen tulisi olla sääntelyn piirissä.

9.3.2023

Kansainvälisen työjärjestön (ILO) raportti biologisilta vaaroilta suojautumisesta;
Report for item IV on the agenda of the 112th Session (2024) of the International Labour Conference: Protection against biological hazards (standard-setting, first discussion)

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry, Akava ry ja STTK ry lausuvat oheisen liitteen mukaisesti.

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry

Akava ry

STTK ry

 

Liite: 2023-03-08 TEM Liite palkansaajajärjestöjen lausunto Kansainvälisen työjärjestön (ILO) raportti biologisilta vaaroilta suojautumisesta

 

 

Lisätiedot

Paula Ilveskivi
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
paula.ilveskivi@sak.fi

Miia Kannisto
Akava ry
miia.kannisto@akava.fi

Katariina Sahlberg
STTK ry
katariina.sahlberg@sttk.fi

Lausunnon tunnistetiedot

Lausuntopyyntö 17.1.2023, VN/35113/2022-TEM-2
Lausunnon diaarinumero Dnro 021/62/2023
Lausunnon päiväys 8.3.2023
Laatijat Ilveskivi Paula, Kannisto Miia, Sahlberg Katariina

Lue lisää aiheesta