Akavan Erityisalat: Jatkuva oppiminen monityöntekijöiden ulottuville

– Miten jatkuva oppiminen mahdollistetaan pirstaleisella, yrittäjyyttä ja palkkatyötä yhdistelevällä työuralla? Akavalaisten liittojen ideoima osaamistili voisi tarjota tähän ratkaisun, sanoo Akavan Erityisalojen toiminnanjohtaja Salla Luomanmäki.

18.11.2019

– On erittäin kannatettavaa, että Antti Rinteen hallitus on käynnistänyt jatkuvan oppimisen uudistuksen. Toivon, että uudistusta valmisteleva parlamentaarinen ryhmä ottaa tiukasti huomioon myös sirpaleisella urapolulla olevat kansalaiset, sanoo toiminnanjohtaja Salla Luomanmäki.

– Jatkuvan oppimisen valmistelupöytään tulisi ottaa myös viime vuoden osaamisinnovaatio, yhdeksän akavalaisen liiton ideoima osaamistili. Se voisi toimia sekä perinteisessä palkkatyössä olevien että erilaisia työnteon muotoja yhdistelevien vakuutustyyppisenä turvana.

– Mielestäni on ennakoitava, että osa kansalaisista, myös akavalaisista asiantuntijoista työllistyy jatkossa monityöllä, jossa yhdistellään palkka- ja yrittäjämäistä työtä, erilaisia työn ja toimeentulon muotoja. On varmistettava, että osaamista voi kehittää myös tällaisella työuralla. Muuten osaamisjuopa vankasti kokoaikaisessa palkkatyössä olevien ja sirpalemaisia työuria tekevien välillä voi kasvaa kestämättömäksi.

– Työnantajan vastuu palkkatyössä olevien osaamisesta ymmärretään jo laajasti, vaikka siinäkin on aukkoja. Etenkin lyhyitä määräaikaisuuksia tekevät kärsivät siitä, etteivät koulutuspäivät kohdistu heihin. Tämäkin liittyy sirpalemaisen ns. uuden työn ongelmatiikkaan, Luomanmäki muistuttaa.

– Oma liittoni Akavan Erityisalat oli mukana viime vuoden osaamistili-esityksessä ja innovaatio sai hyvän vastaanoton. Nyt on hyvä aika nostaa esitys jälleen pöytään, kun jatkuvaa oppimista toden teolla pohditaan eri kokoonpanoilla, Luomanmäki sanoo.

– Osaamisen kehittäminen on kohtalonkysymyksiä työn murroksen ja työllisyyden parantamisen kannalta. Osaavan työvoiman saatavuus haittaa jo monia aloja ja yrityksiä. Maan hallituksen arvion mukaan jopa puoli miljoonaa henkilöä tarvitsee uudelleenkoulutusta tai laajaa täydennyskoulutusta lähivuosina. Jatkuvan oppimisen tulee olla kaikille työikäisille mahdollista työmarkkinastatuksesta ja koulutuksesta riippumatta.

Salla Luomanmäki puhui 15.11.2019 Akavan Erityisalojen syksyn työmarkkinaseminaarissa, jonka teemana oli Uusi uljas työ – Mitä se tuo? Seminaari järjestettiin Helsingissä.

Yhteyshenkilöt:
Anna Joutsenniemi, viestintäpäällikkö, Akavan Erityisalat, anna.joutsenniemi@akavanerityisalat.fi, puh. 040 525 8582.
Salla Luomanmäki, toiminnanjohtaja, Akavan Erityisalat, salla.luomanmaki@akavanerityisalat.fi, puh. 0201 235 341, 040 700 7800

Tiedotteen alkuperäinen julkaisuaika 15.11.2019 klo 13.30.

Mikä osaamistili?

Yhdeksän akavalaista liittoa teki vuonna 2018 esityksen osaamistilistä. Jokainen työikäinen saisi osaamistilille vuosittain työntekijöiden ja työnantajien osaamisvakuutusmaksuilla rahoitettavan osaamissetelin kouluttautumisen kustannuksiin.

Käytännön operoinnista, maksujen keräämisestä ja setelin maksatuksesta vastaisi Työllisyysrahasto (vuoden 2019 alussa yhdistynyt Työttömyysvakuutusrahasto ja Koulutusrahasto).

Myös työllisyysviranomainen voisi ohjata varoja osaamistilille. Perusteena olisi yksilön oma tutkinnon jälkeisen osaamisen koulutustarve tai jonkin toimialan osaamistarpeen päivitys. Mallia täydentäisi yksilön oikeus vähentää koulutuskuluja verotuksessa. Setelin vuosittaiseksi summaksi on hdotettu vuonna 2019 ehdotettu 200 euroa.

Osaamistili olisi malliltaan tasapuolinen yksilölle ja koulutuksenjärjestäjille. Osaamistilille varattu pääoma ei vanhenisi. Sitä voisi säästää ja käyttää suuremman summan kerralla. Osaamistili olisi helppo tapa järjestää tarvittava lisä- ja täydennyskoulutus, uusia rakenteita ei tarvita. Lisätietoja: www.osaamistili.fi