Akavan Erityisalat on mukana Akavan vastatoimissa

Akavan Erityisalat on mukana keskusjärjestö Akavan ulosmarsseissa 6.2.2024 Helsingissä, Turussa ja Tampereella. Ulosmarsseilla vaadimme maan hallitusta palaamaan suomalaiselle neuvottelujen tielle ja etsimään tasapainoisempia vaihtoehtoja työelämäheikennyksille.

22.1.2024

Akavan Erityisalat kutsuu jäsenensä – virkasuhteisia lukuun ottamatta – osallistumaan keskusjärjestö Akavan koordinoimiin ulosmarsseihin Helsingissä, Turussa ja Tampereella.

Tällä poliittisella työtaistelutoimenpiteellä liitto vastustaa Akavan tavoin osaa hallituksen työelämätoimista.

– Monet maan hallituksen työelämäheikennykset osuvat erittäin rankasti Akavan Erityisalojen alipalkattuun ja naisvaltaiseen jäsenistöön julkisella ja järjestösektorilla sekä yksityisillä palvelualoilla. Jäsenemme työskentelevät kulttuurin ja hallinnon sekä viestinnän, liike-elämän ja hyvinvoinnin aloilla, kertoo edunvalvonnan johtaja Helena Lamponen Akavan Erityisaloista.

Akavan Erityisalojen jäsenkyselyssä viime marraskuulta vain 8 prosenttia pitää maan hallituksen työelämä- ja sosiaaliturvaheikennyksiä perusteltuina. 39 prosenttia ilmoittaa valmiudestaan ulosmarssiin työaikana vastatoimena maan hallituksen kaavailuille.

Akavan Erityisalat on mukana keskusjärjestö Akavan ulosmarsseissa 6.2.2024 Helsingissä, Turussa ja Tampereella. Ulosmarsseilla vaadimme maan hallitusta palaamaan suomalaiselle neuvottelujen tielle ja etsimään tasapainoisempia vaihtoehtoja työelämäheikennyksille.

Akavan Erityisalat on mukana keskusjärjestö Akavan ulosmarsseissa 6.2.2024 Helsingissä, Turussa ja Tampereella. Ulosmarsseilla vaadimme maan hallitusta palaamaan suomalaiselle neuvottelujen tielle ja etsimään tasapainoisempia vaihtoehtoja työelämäheikennyksille.

– Keskeisiä meille ongelmallisia heikennyksiä on maan hallituksen esittämä versio ns. vientimallista. Emme halua, että työmarkkinamallista säädetään jäykästi lailla ja näin kahlitaan alakohtaista palkkakehitystä, Helena Lamponen sanoo.

– Kritisoimme myös työtaisteluoikeuden rajoittamista, määräaikaisten työsuhteiden solmimista vailla perustetta, henkilökohtaisen irtisanomisen helpottamista, paikallisen sopimisen hallitsematonta laajentamista sekä työttömyysturvan liian rajua ja nopeaa leikkaamista, Lamponen listaa.

– Mielestämme hallituksen tulisi myös harkita uudelleen esitystään ensimmäisen sairauspäivän palkattomuudesta ja aikuiskoulutustuen poistamisesta.

– Keskusjärjestömme Akava on esittänyt maan hallitukselle oman, perustellun ratkaisuehdotuksensa, mutta hallitus ei ole sitä noteerannut. Tämä on ollut iso pettymys. Akava on myös toistuvasti esittänyt hallitukselle vetoomuksensa neuvottelujen aloittamisesta.

Lue Akavan tiedote 22.1.2024

– Akavan Erityisalat on erittäin huolestunut työmarkkinatilanteesta. Nyt kaikilta osapuolilta tulee löytyä joustoa ja vastaantuloa, jotta ennennäkemätön vastakkainasettelun solmu aukeaisi, Lamponen painottaa.

Lisätietoja: Helena Lamponen, johtaja, edunvalvonta- ja lakipalvelut, Akavan Erityisalat, helena.lamponen@akavanerityisalat.fi, puh. 040 631 7660.

 

Yhteyshenkilöt

Anna Joutsenniemi, viestintäpäällikkö, Akavan Erityisalat, anna.joutsenniemi@akavanerityisalat.fi, puh. 040 525 8582.

Helena Lamponen, Akavan Erityisalat
Johtaja, edunvalvonta- ja lakipalvelut. Työlainsäädäntöä koskevat kysymykset.
Puh: 040 631 7660

helena.lamponen@akavanerityisalat.fi

 

Tiedotteen alkuperäinen julkaisuaika 22.1.2024 10.37