Tradenomiliitto TRAL: Lisärahoitus korkeakouluille hyvä alku

Tuoreen hallitusohjelman myötä kolmikanta tekee paluun valmistelutyön tärkeänä elementtinä. Se takaa paremman ja laadukkaamman lainsäädännön valmistelun sekä ennustettavuuden työelämäkysymyksissä. Työllisyystavoitteen täyttäminen puolestaan vaatii uudenlaisia toimia, mutta hallituksen sitoutuminen perhevapaan uudistamiseen on siihen hyvä alku.

4.6.2019

– Ennen vaaleja puolueet antoivat perhevapaan uudistamiseen hieman erilaisia lupauksia kuin mitä hallitusohjelman kirjaus on. Siitä huolimatta hallituksen tavoite on askel eteenpäin, sanoo toiminnanjohtaja Mika Varjonen. – Oleellista on tasata hoitovastuuta vanhempien kesken ja säätää perhevapailta palaaville korotettu irtisanomissuoja, Varjonen edellyttää.

Hallitusohjelman mukaan työhyvinvointia on tarkoitus edistää monivuotisella kansallisella ohjelmalla.

– Omissa tavoitteissamme työhyvinvointiin liittyvät kysymykset olivat keskiössä ja iloksemme huolemme näistä asioista noteerattiin hallitusneuvotteluissa, Varjonen toteaa. – Tavoitteenamme on ennaltaehkäisevän työn lisääminen työpaikoilla henkistä hyvinvointia ajatellen sekä työpaikkakiusaamisen kitkeminen.

Indeksien palauttaminen korkeakoulujen rahoitukseen on kauan toivottu muutos. Myös panostukset korkeakoulujen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan ovat oikean suuntaisia, mutta eivät pitkällä tähtäimellä riittäviä.

– Ammattikorkeakouluilta on leikattu 200 miljoonaa euroa, eikä indeksikorotus sekä 20 miljoonan euron lisäraha vielä paikkaa tätä aukkoa. Varsinkaan, kun tehtävät samalla lisääntyvät, sanoo puheenjohtaja Veli-Matti Peltola. – Hakijasuman purkaminen, aloituspaikkamäärien lisääminen sekä osaamisen kehittäminen kasvattavat tehtäväkenttää ja niihin tarvitaan pitkäjänteistä panostamista. Yhä kasvava opiskelijajoukko ansaitsee laadukkaan koulutuksen ja siihen tarvitaan resursseja jatkossakin, Peltola huomauttaa.

– Aloituspaikkoja lisättäessä on äärimmäisen tärkeää kohdentaa paikat niille koulutusaloille, joilla työmarkkinat vetävät. Koulutuksen ennakointi ja rakenteellinen kehittäminen tarvitsee nykyistä enemmän monialaista yhteistyötä, jotta kansakuntana emme kouluta nuoria työttömiksi, summaa Peltola.

Lisätiedot:

Veli-Matti Peltola, puheenjohtaja
p. 050 477 4847

Mika Varjonen, toiminnanjohtaja
p. 040 001 6900

Tradenomiliitto TRAL on tradenomi- ja tradenomi (ylempi AMK)-tutkinnon suorittaneiden oma ammattijärjestö. Edustamme ja palvelemme jäseniämme työelämään ja työsuhteisiin liittyvissä kysymyksissä. Edistämme tutkinnon tunnettuutta sekä tradenomien urakehitystä. Olemme lähes 33 000 jäsenellä Akavan viidenneksi suurin jäsenjärjestö. tral.fi

Lue lisää aiheesta