Tradenomiopiskelijaliitto TROL: Opintotuen tulorajojen nosto on välttämätöntä

Opiskeijoiden toimeentulon parantamiseksi Tradenomiopiskelijaliitto TROL esittää opintotuen tulorajojen nostoa ja edellyttää tämän uudistuksen kirjaamista hallitusohjelmaan. TROLin mielestä tulorajat on nostettava sille tasolle, jolla ne olisivat, mikäli tulorajajärjestelmä olisi alunperinkin sidottu ansiotuloindeksiin. Tällä hetkellä kuukausittainen tuloraja on 697 euroa niiltä kuukausilta, jolloin nostetaan opintotukea. Tuloraja tulisi nostaa 880 euroon opintotukikuukausien osalta.

29.4.2019

– Tulorajat sinällään ovat tarpeellisia, jolla huolehditaan siitä, että opintotuki suunnataan niille opiskelijoille, jotka sitä eniten tarvitsevat, sanoo puheenjohtaja Kaisu Hilska.

– Järjestelmä on kuitenkin puutteellinen, sillä tulorajoja ei alun perin sidottu indeksiin, vaan se toteutettiin myöhemmässä vaiheessa. Opiskelijoiden toimeentulon tarve on kasvanut, mutta järjestelmä ei sitä mahdollista nykyisellään ja se on mielestämme epäoikeudenmukaista, Hilska huomauttaa.

Korkeakouluopiskelijoista valtaosa työskentelee opintojensa ohella kattaakseen kaikki elämiseen ja opiskeluun liittyvät kulut. Lisäksi samalla kerätään tärkeää työkokemusta tulevaa työuraa ajatellen. Nykyinen järjestelmä ei kuitenkaan tue opintojen ohella työskentelyä riittävällä tavalla, mutta tulorajojen nosto helpottaisi tilannetta merkittävästi.

– Tällä hetkellä opiskelijoita rangaistaan työnteosta, mikä on täysin järjetöntä. Opiskelijalle työkokemus on korvaamatonta, sillä se edistää valmistumisen jälkeistä työllistymistä merkittävästi, sanoo Hilska. – Ja edelleenkin työnteko opintojen aikana on monelle opiskelijalle pakollista, jotta saa riittävän toimeentulon, Hilska muistuttaa.

Tulorajojen nostolla on merkitystä paitsi taloudellisesta näkökulmasta,  se myös lisäisi hyvinvointia. Laajemman tulopohjan kautta opiskelijoilla on mahdollisuus elää terveellisemmin ja huolehtia paremmin jaksamisestaan.

– Emme halua poistaa tulorajoja vaan tehdä järjestelmästä tasa-arvoisemman. Työn ja koulutuksen yhdistäminen tulee mahdollistaa myös opintotukijärjestelmän avulla, Hilska summaa.

Lisätiedot:

Kaisu Hilska, puheenjohtaja
p. 0440 728 996

Eemeli Rajala, toiminnanjohtaja
p. 040 756 5644

Tradenomiopiskelijaliitto TROL valtakunnallinen tradenomiopiskelijoita edustava järjestö. Jäseniä TROLissa on yli 14 000 ja ammattikorkeakouluissa liittoa edustaa 28 jäsenyhdistystä. TROL on Tradenomiliitto TRALin itsenäinen jäsenyhdistys ja se on perustettu vuonna 2002. trol.fi