Sopimukset

Kokoamme tälle sivulle tietoja työ- ja virkaehtosopimuksista Akava-kentässä. Mukana on tieto sopimusalasta ja -osapuolista, sopimuksen piirissä olevasta henkilöstömäärästä ja voimassaolosta sekä linkki sopimusasiakirjaan, jos se on käytettävissä verkossa. Sopimuksia neuvottelevat sekä neuvottelujärjestöt että liitot.

15.2.2022

Yksityissektorin työehtosopimukset

Teknologiateollisuus

Henkilöstöryhmä: Ylemmät toimihenkilöt
Sopimusosapuolet: Ylemmät Toimihenkilöt  YTN  ja  Teknologiateollisuuden työnantajat
Henkilöstömäärä: 65 000, mukaan lukien ne, joihin tulee soveltumaan yleissitovuuden perusteella
Voimassaolo: 3.1.2021–30.11.2023. Irtisanottavissa päättymään noin vuoden kuluttua, ellei määräajassa sovita vuoden 2023 palkkaratkaisusta.
Sopimusasiakirja: https://ytn.fi/wp-content/uploads/2022/01/tyoehtosopimus-ytn-3.1.2022.pdf

Suunnittelu- ja konsulttiala SKOL

Henkilöstöryhmä: Ylemmät toimihenkilöt
Sopimusosapuolet: Ylemmät Toimihenkilöt YTN ja  Teknologiateollisuuden työnantajat
Henkilöstömäärä: 28 000
Voimassaolo: 1.2021–30.11.2023. Irtisanottavissa päättymään noin vuoden kuluttua, ellei määräajassa sovita vuoden 2023 palkkaratkaisusta.
Sopimuasiakirja https://ytn.fi/wp-content/uploads/2022/01/ytn_tekno_suunnitteluala_tes_2022-2023.pdf

Tietotekniikan palveluala

Henkilöstöryhmä: Ylemmät toimihenkilöt
Sopimusosapuolet: Ylemmät Toimihenkilöt YTN ja Teknologiateollisuuden työnantajat
Henkilöstömäärä: 30 000
Voimassa: tammikuusta 2021–30.11.2023. Irtisanottavissa päättymään noin vuoden kuluttua, ellei määräajassa sovita vuoden 2023 palkkaratkaisusta.
Sopimusasiakirja https://ytn.fi/wp-content/uploads/2022/02/tes_suomi_2022_webversio.pdf

ICT

Henkilöstöryhmä: Ylemmät toimihenkilöt
Sopimusosapuolet: Ylemmät Toimihenkilöt YTN ja Palvelualojen työnantajat PALTA
Henkilöstömäärä: 3 000
Voimassaolo: tammikuusta 2021–30.11.2023. Irtisanottavissa päättymään noin vuoden kuluttua, ellei määräajassa sovita vuoden 2023 palkkaratkaisusta.
Sopimusasiakirja: https://ytn.fi/wp-content/uploads/2022/01/ict-ytn-tes-2022-2023-final.pdf

Arkkitehtisuunnitteluala

Henkilöstöryhmä: Ylemmät toimihenkilöt
Sopimusosapuolet: Ylemmät Toimihenkilöt YTN, Palvelualojen työnantajat PALTA ja Arkkitehtitoimistojen liitto ATL
Henkilöstömäärä: 700
Voimassaolo: 1.12.2021–30.11.2023. Irtisanottavissa päättymään noin vuoden kuluttua, ellei määräajassa sovita vuoden 2023 palkkaratkaisusta.
Sopimusasiakirja: https://ytn.fi/wp-content/uploads/2022/01/arkkitehtisuunnittelualan_ylempien_th_tes-2021-2023_final.pdf

Huolto- ja kunnossapitoala

Henkilöstöryhmä: Ylemmät toimihenkilöt
Sopimusosapuolet: Ylemmät Toimihenkilöt YTN ja Palvelualojen työnantajat PALTA
Henkilöstömäärä: 150
Voimassaolo: tammikuusta 2022–30.11.2023. Irtisanottavissa päättymään noin vuoden kuluttua, ellei määräajassa sovita vuoden 2023 palkkaratkaisusta.

Yrityskehitysorganisaatiot

Henkilöstöryhmä: Ylemmät toimihenkilöt
Sopimusosapuolet: Ylemmät Toimihenkilöt YTN ja Palvelualojen työnantajat PALTA
Henkilöstömäärä: 130
Voimassaolo: 1.2.2022–31.1.2024. Irtisanottavissa päättymään noin vuoden kuluttua, ellei määräajassa sovita vuoden 2023 palkkaratkaisusta.

Kemian ala

Henkilöstöryhmä: Ylemmät toimihenkilöt
Sopimusosapuolet: Ylemmät Toimihenkilöt YTN ja Kemian teollisuus
Henkilöstömäärä: 9 000
Voimassaolo: 2.2.2022–31.1.2024. Irtisanottavissa päättymään noin vuoden kuluttua, ellei määräajassa sovita vuoden 2023 palkkaratkaisusta.

Viestinvälitys ja logistiikka

Henkilöstöryhmä: Ylemmät toimihenkilöt
Sopimusosapuolet: Ylemmät Toimihenkilöt YTN ja Palvelualojen työnantajat PALTA
Henkilöstömäärä: 2 000
Voimassaolo: 14.2.2022–31.10.2023. Irtisanottavissa päättymään noin 9 kuukauden kuluttua, ellei määräajassa sovita vuoden 2023 palkkaratkaisusta.

Informaatiologistiikka

Henkilöstöryhmä: Ylemmät toimihenkilöt
Sopimusosapuolet: Ylemmät Toimihenkilöt YTN ja Palvelualojen työnantajat PALTA
Henkilöstömäärä: 800
Voimassaolo: 14.2.2022–31.1.2024. Irtisanottavissa päättymään noin vuoden kuluttua, ellei määräajassa sovita vuoden 2023 palkkaratkaisusta.

Museoala

Henkilöstöryhmä: Korkeasti koulutettu henkilöstö
Sopimusosapuolet: Akavan Erityisalat ja Palvelualojen työnantajat PALTA
Henkilöstömäärä: 500
Voimassaolo: 1.3.2022- 29.2.2024. Irtisanottavissa päättymään vuoden kuluttua, ellei määräajassa sovita vuoden 2023 palkkaratkaisusta.

Rautatiealan toimihenkilöt

Henkilöstöryhmä: toimihenkilöt, ylemmät toimihenkilöt
Sopimusosapuolet: Raideliikenteen Teknisten ja Toimihenkilöiden Liitto RTTL, VR Akava ry ja Palvelualojen työnantajat PALTA
Henkilöstömäärä: 1 550
Voimassa 11.3.2022- 29.2.2024. Irtisanottavissa päättymään vuoden kuluttua, ellei määräajassa sovita vuoden 2023 palkkaratkaisusta.

 

Apteekit

Henkilöstöryhmä: Farmaseuttinen henkilöstö
Sopimusosapuolet: Suomen Farmasialiitto ja Apteekkien työnantajaliitto
Henkilöstömäärä: 5 000
Voimassaolo: 1.2.2022–31.1.2024. Irtisanottavissa päättymään vuoden kuluttua, ellei määräajassa sovita vuoden 2023 palkkaratkaisusta.

Julkisen sektorin sopimukset

Valtio

Henkilöstöryhmä: Kaikki henkilöstöryhmät
Sopimusosapuolet: Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO, Pro, JHL ja Valtion työmarkkinalaitos
Henkilöstömäärä: 78 000
Voimassa 1.3.2022–29.2.2024. Irtisanottavissa päättymään vuoden kuluttua, ellei määräajassa sovita vuoden 2023 palkkaratkaisusta.

Kirkon sektori

Henkilöstöryhmä: Kaikki henkilöstöryhmät
Sopimusosapuolet: Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO, Kirkon alan unioni, Kirkon alat ja Kirkon työmarkkinalaitos
Henkilöstömäärä: 17 000
Voimassaolo: 1.3.2022–29.2.2024. Irtisanottavissa päättymään vuoden kuluttua, ellei määräajassa sovita vuoden 2023 palkkaratkaisusta.

 

***

päivitetty 6.4.2022 klo 17:00

Ajankohtaista sopimusneuvotteluista

Sivustollamme on käytettävissä sopimusneuvotteluja koskevat uutiset.

Uutiset sopimusneuvotteluista

 

Lue lisää aiheesta