Akavan lausunnot

Tältä sivulta löydät kootusti Akavan viralliset lausunnot.

9.9.2019

Akavan lausunto työaikasääntelyä selvittävän työryhmän mietinnöstä – vuosilomalaki

Akava toteaa työ- ja elinkeinoministeriölle antamassaan lausunnossa työaikasääntelyä selvittävän työryhmän mietinnöstä – vuosilomalaki muun muassa että työryhmän valmistelema muutosehdotus on myönteinen siltä osin, kun se vihdoin saattaa voimaan Suomessa EU-tuomioistuimen oikeuskäytännön edellyttämän vähimmäisvaatimuksen oikeudesta neljän viikon palkalliseen vuosilomaan sairaudesta tai lääkinnällisestä kuntoutuksesta johtuvasta poissaolosta huolimatta. Akava kuitenkin katsoo, että esitettyjen

Lue lisää »

Akavan lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi vuoden 2019 tuloveroasteikosta ja laeiksi tuloverolain sekä perintö- ja lahjaverolain 7 a §:n muuttamisesta

Akava toteaa valtiovarainministeriölle antamassaan lausunnossa hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi vuoden 2019 tuloveroasteikosta ja laeiksi tuloverolain sekä perintö- ja lahjaverolain 7 a §:n muuttamisesta, että pitää esitystä työasuntovähennyksen enimmäismäärän korottamisesta 250 eurosta 450 euroon ja esitystä vapaaehtoistyöntekijöille maksettavien verovapaiden kilometrikorvausten enimmäismäärän korottamisesta 2 000 eurosta 3 000 euroon kalenterivuodessa perusteltuna. Akava

Lue lisää »

Akavan lausunto luonnoksesta ennakkoperintäasetuksen muuttamisesta

Akava toteaa lausunnossaan valtiovarainministeriölle luonnoksesta ennakkoperintäasetuksen muuttamisesta, että kannattaa esitystä sillä edellytyksellä, että verohallinto informoi verovelvollisia (työntekijöitä) siitä, että heillä on velvollisuus seurata oman ennakonpidätyksenalaisen tulon ja ennakonpidätyksen kertymää tulorekisteristä ja verohallinnon OmaVero-palvelusta ja näin varmistua siitä, että välttyvät saamasta yllättäviä jäännösveroja maksaakseen. Luonnos ennakkoperintäasetuksen muuttamisesta Akava kannattaa esitystä sillä

Lue lisää »

Akavan lausunto lapsiasiavaltuutetun vuosikirjasta 2019 ”Kansallinen lapsipolitiikka – onko sitä”

Akava toteaa lapsiasiavaltuutetulle antamassaan lausunnossa Lapsiasiavaltuutetun vuosikirjasta 2019 ”Kansallinen lapsipolitiikka – onko sitä” muun muassa että pitää hyvänä tällä hallituskaudella toteutettua lähestymistapaa, jossa lasten ja perheiden tilannetta tarkastellaan kokonaisuutena ja sivistys- sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita kehitetään rinnakkain. Poikkihallinnollisen yhteistyön lisääminen lasten, nuorten ja perheiden palveluissa on tärkeää. Varhaiskasvatuksen subjektiivisen

Lue lisää »

Akavan lausunto: Työntekijästä johtuvat irtisanomisperusteet työnantajan työllistäessä alle 20 työntekijää

Akava toteaa työ- ja elinkeinoministeriölle antamassaan lausunnossa, joka koskee työntekijästä johtuvia irtisanomisperusteita työnantajan työllistäessä alle 20 työntekijää muun muassa että esityksessä yksilön oikeusturva ja perustuslaillinen yhdenvertaisuus heikkenee eikä oikeasuhtaisuuden tavoite toteutuisi. Esitys asettaisi työntekijät eriarvoiseen asemaan perusteettomasti heistä riippumattomista tekijöistä ja syistä. Akava esittää, että esitys vedetään pois ja muutokset

Lue lisää »

Akavan lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle valtion työttömyysetuuksiin osoittamien määrärahojen käytön jatkamisesta palkkatuen ja starttirahan rahoittamiseen

Akava toteaa työ- ja elinkeinoministeriölle antamassaan lausunnossa luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle valtion työttömyysetuuksiin osoittamien määrärahojen käytön jatkamisesta palkkatuen ja starttirahan rahoittamiseen, että kannattaa esitystä esityksessä mainituin perustein. Luonnos HE eduskunnalle valtion työttömyysetuuksiin osoittamien määrärahojen käytön jatkamisesta palkkatuen ja starttirahan rahoittamiseen Akava kiittää mahdollisuudesta lausunnon antamiseen otsikon asiassa. Akava kannattaa esitystä

Lue lisää »