Akavan lausunnot

Tältä sivulta löydät kootusti Akavan viralliset lausunnot.

9.9.2019

Akavan lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi vuoden 2019 tuloveroasteikosta ja laeiksi tuloverolain sekä perintö- ja lahjaverolain 7 a §:n muuttamisesta

Akava toteaa valtiovarainministeriölle antamassaan lausunnossa hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi vuoden 2019 tuloveroasteikosta ja laeiksi tuloverolain sekä perintö- ja lahjaverolain 7 a §:n muuttamisesta, että pitää esitystä työasuntovähennyksen enimmäismäärän korottamisesta 250 eurosta 450 euroon ja esitystä

Lue lisää »

Akavan lausunto luonnoksesta ennakkoperintäasetuksen muuttamisesta

Akava toteaa lausunnossaan valtiovarainministeriölle luonnoksesta ennakkoperintäasetuksen muuttamisesta, että kannattaa esitystä sillä edellytyksellä, että verohallinto informoi verovelvollisia (työntekijöitä) siitä, että heillä on velvollisuus seurata oman ennakonpidätyksenalaisen tulon ja ennakonpidätyksen kertymää tulorekisteristä ja verohallinnon OmaVero-palvelusta ja näin

Lue lisää »

Akavan lausunto: Työntekijästä johtuvat irtisanomisperusteet työnantajan työllistäessä alle 20 työntekijää

Akava toteaa työ- ja elinkeinoministeriölle antamassaan lausunnossa, joka koskee työntekijästä johtuvia irtisanomisperusteita työnantajan työllistäessä alle 20 työntekijää muun muassa että esityksessä yksilön oikeusturva ja perustuslaillinen yhdenvertaisuus heikkenee eikä oikeasuhtaisuuden tavoite toteutuisi. Esitys asettaisi työntekijät eriarvoiseen

Lue lisää »

Akavan lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle valtion työttömyysetuuksiin osoittamien määrärahojen käytön jatkamisesta palkkatuen ja starttirahan rahoittamiseen

Akava toteaa työ- ja elinkeinoministeriölle antamassaan lausunnossa luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle valtion työttömyysetuuksiin osoittamien määrärahojen käytön jatkamisesta palkkatuen ja starttirahan rahoittamiseen, että kannattaa esitystä esityksessä mainituin perustein. Luonnos HE eduskunnalle valtion työttömyysetuuksiin osoittamien määrärahojen käytön

Lue lisää »