Akavan lausunnot

Tältä sivulta löydät kootusti Akavan viralliset lausunnot.

9.9.2019

Akavan lausunto hallituksen esityksestä asumisperusteisesta sosiaaliturvasta rajat ylittävissä tilanteissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Akava toteaa sosiaali- ja tarveysministeriölle antamassaan lausunnossa hallituksen esityksestä asumisperusteisesta sosiaaliturvasta rajat ylittävissä tilanteissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi muun muassa, että pitää esityksen lähtökohtia kannatettavina. Lainsäädännöllinen viitekehys Suomessa asumiselle ja täällä työskentelemiselle sekä näihin

Lue lisää »

Akavan lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi genomilaiksi

Akava korostaa sosiaali- ja terveysministeriölle antamassaan lausunnossa luonnoksesta hallituksen esitykseksi genomilaiksi muun muaassa että tasapaino yksityisyyden suojan ja tietojen käytettävyyden välillä on tärkeää. Lain lähtökohta edistää genomitiedon käyttöä sairauksien ehkäisemiseksi ja terveyden edistämiseksi sekä osaltaan

Lue lisää »

Akavan lausunto: Yrittäjän uusi mahdollisuus – kansainvälinen vertailu

Akava toteaa oikeusministeriölle antamassaan lausunnossa Yrittäjän uusi mahdollisuus -kansainvälisestä vertailusta muun muassa, että pitää selvitystä perinpohjaisena ja riittävän laajana, jotta saadaan kattava kuva kansainvälisestä tilanteesta elinkeinotoiminnassa ylivelkaantuneen velallisen velkavastuusta vapautumisen menettelyistä. Hyvä lähtökohta jatkotyölle on

Lue lisää »

Palkansaajakeskusjärjestöjen lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamiseksi sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Palkansaajajärjestöt SAK, Akava ja STTK toteavat sosiaali- ja terveysministeriölle antamassaan yhteisessä lausunnossa luonnoksesta hallituksen esitykseksi työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamiseksi sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi, että niillä ei ole huomautettavaa esitykseen. Palkansaajakeskusjärjestöjen SAK, Akava, STTK yhteinen

Lue lisää »

Akavan lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi korkeakouluissa tehtäviin keksintöihin annetun lain muuttamisesta

Akava toteaa työ- ja elinkeinoministeriölle antamassaan lausunnossa hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi korkeakouluissa tehtäviin keksintöihin annetun lain muuttamisesta muun muassa, että elinkeinoelämän ja korkeakoulujen välisen yhteistyön lisääminen ja keksintöjen kaupallistamisen edistäminen ovat erittäin tärkeitä korkeakoulutuksen kehittämisen

Lue lisää »