Akava: Osaava työvoima mahdollistaa uudet innovaatiot ja teknologiat

Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder painotti Akavan liittokokouksessa osaamisen merkitystä Suomen kansantaloudelle. Jotta panostukset tutkimukseen ja kehittämiseen nostavat tuottavuutta, käytettävissä pitää olla työvoimaa, jonka osaaminen mahdollistaa uusien innovaatioiden ja teknologioiden käyttöönoton. Akava Works -kyselyn tulosten mukaan 76 prosenttia akavalaisista kokee tarvetta osaamisensa päivittämiseen.

23.11.2021

– On löydettävä keinoja, joilla edistetään jatkuvaa oppimista läpi työuran. Akava on esittänyt yhtenä toimenpiteenä osaamissetelin käyttöönottoa. Toivon, että maan hallitus selvittää setelin käyttöönoton mahdollisuuden, kuten syksyn budjettiriihessä päätettiin ja tekee konkreettisen ehdotuksen vielä tällä hallituskaudella, sanoo Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder.

Tuoreessa Akava Works -selvityksessä kävi ilmi, että ajan puute ja työelämän kiireisyys ovat yleisimmät esteet osaamisen päivittämiselle.

– Valtaosa vastanneista suhtautuu myönteisesti jatkuvaan oppimiseen. Kolme neljästä akavalaisesta pitää oman osaamisen päivittämistä tarpeellisena ja yhtä moni suhtautuu siihen innostuneesti. Yli puolet pitää ajan puutetta kuitenkin esteenä oman osaamisensa päivittämiselle, toteaa Akava Worksin tutkija Joonas Miettinen.

Työntekijöiden osaamisen päivittämisen lisäksi TKI-panostusten tulee olla riittävät.

– Akava ehdotti, että TKI-panostusten neljän prosentin BKT-osuus olisi varmistettu jo budjettiriihessä. Asiaa selvittävän parlamentaarisen työryhmän työ päättyy muutaman viikon kuluttua. Odotamme selvää viestiä, että Suomi etenee tavoitetta kohti kasvattaen panostuksia kohti neljän prosentin osuutta bruttokansantuotteesta. Kyseessä on Suomen tulevaisuuden kannalta yksi merkittävimmistä ja tärkeimmistä poliittisista päätöksistä, Fjäder jatkaa.

Taloustutkimus toteutti Akava Worksin toimeksiannosta kyselyn jatkuvan oppimisen esteistä. Akava Works -selvityksen aineistonkeruu tehtiin syys–lokakuussa 2021. Kyselyyn vastasi 999 akavalaista palkansaajaa, jotka ovat 20–64-vuotiaita.

Tutustu Fjäderin liittokokouspuheeseen ja kyselytuloksiin.

Yhteyshenkilöt

puheenjohtaja Sture Fjäder
Puh. +358400609717

tutkija Joonas Miettinen
Puh. +358445153511