Akava: Sosiaaliturvaa uudistettava lisäämällä ennaltaehkäisyä ja kannustavuutta

Akava katsoo, että sosiaaliturvauudistus on yksi merkittävimmistä tällä hallituskaudella aloitettavista uudistuksista. Akava pitää hyvänä, että sosiaaliturvauudistus toteutetaan tutkittuun tietoon perustuen, vaiheittain ja useassa osassa.

14.2.2020

Hallitusohjelmaan kirjattu sosiaaliturvan kokonaisuudistus alkaa keväällä 2020. Uudistusta valmistelua varten perustetaan parlamentaarinen komitea, jonka toimikausi kestää kevääseen 2027 saakka.

Akavan tavoitteet sosiaaliturvauudistukselle ovat:

  1. Syrjäytymisen ennaltaehkäisy ennakoivilla investoinneilla
  2. Kannustavampi ja osallistavampi sosiaaliturva
  3. Selkeämpi etuusjärjestelmä ihmisen näkökulmasta
  4. Osallisuutta, työllisyyttä ja työllistymistä tukevat palvelut

Sosiaaliturvan tulee taata riittävä toimeentulo työnteon katkoksissa sekä edistää nopeaa työhön paluuta ja kannustaa aktiivisuuteen yhdessä työvoimapalveluiden ja koulutuspalveluiden sekä sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelujen kanssa.

– Sosiaaliturvaa pitää kehittää niin, että se tukee työkykyä, kannustaa työllistymään ja tekemään lisää työtä. Etuuksista ja palveluista on rakennettava nykyistä toimivampi kokonaisuus, johtava asiantuntija Katri Ojala Akavasta painottaa.

Keskeisiä ongelmakohtia sosiaaliturvan kannustavuuden kannalta ovat erityisesti toimeentulotukeen ja asumisen tukemiseen liittyvät haasteet.

– On hyvä, että sosiaaliturvauudistuksessa keskitytään näihin kahteen merkittävään kokonaisuuteen. Sosiaaliturvauudistuksen tueksi tarvitaan myös laaja-alaisia toimenpiteitä asuntopolitiikassa, erityisesti pääkaupunkiseudulla, Ojala sanoo.

– Akava painottaa osaamisen merkitystä köyhyyden, eriarvoisuuden ja syrjäytymisen torjumisessa. Osaaminen edistää kestävää työllistymistä. Ylisukupolvisen syrjäytymisen katkaiseminen on pitkällä aikavälillä taloudellisestikin erittäin merkityksellistä, Ojala korostaa.

– Akavan tavoitteena on hyvinvointiyhteiskunta, jossa tarve turvautua sosiaalietuuksiin vähenee ennaltaehkäisevien investointien ja palveluiden avulla. Sosiaaliturvan pitää tukea työllisyyttä, työkykyä, osallisuutta ja hyvinvointia huomioon ottaen julkisen talouden tasapaino, Ojala toteaa.

Lue artikkeli sosiaaliturvauudistuksesta: Suuri sosiaaliturvauudistus siintää horisontissa – mitä on luvassa?

Tutustu Akavan sosiaaliturvauudistuslinjauksiin

 

Yhteyshenkilöt

johtava asiantuntija Katri Ojala
Puh. +358505938205